#ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΕΙ Πειραιά: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε στελέχη του Ε.Φ.Κ.Α.
Παιδεία | 13/02/2018 - 19:24

ΑΤΕΙ Πειραιά: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε στελέχη του Ε.Φ.Κ.Α.

Υπογράφτηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» και του Εργαστηρίου «Οικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Ανάπτυξης» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το σύμφωνο συνεργασίας εκ μέρους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υπέγραψε ο Καθηγητής Θεόδωρος Παπαηλίας (Διευθυντής του Π.Μ.Σ.) και εκ μέρους του Ε.Φ.Κ.Α. ο Λάμπρος Σέμπος (Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.). Σκοπός του συμφώνου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η χάραξη κοινών δράσεων, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με στόχους: α) την υποβοήθηση στην εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Φ.Κ.Α. σε θέματα δημόσιας διοίκησης, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει το Π.Μ.Σ. β) τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα στελέχη του Ε.Φ.Κ.Α. στους φοιτητές του Π.Μ.Σ., με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα εν γένει και ειδικότερα στις υπηρεσίες επαγγελματικής τους αποκατάστασης και γ) την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης του έργου των συμβαλλόμενων μερών. Τέλος, προβλέπεται η παροχή υποτροφιών μερικής απαλλαγής διδάκτρων του Π.Μ.Σ., της τάξεως του 50%, σε στελέχη του Ε.Φ.Κ.Α. μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδίδεται από το τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ε.Φ.Κ.Α. Η επιλογή θα διενεργείται από το Π.Μ.Σ., με τον ίδιο τρόπο που διενεργείται για τους λοιπούς υποψηφίους. Το σύμφωνο συνεργασίας τέθηκε σε ισχύ με την υπογραφή του από τους νόμιμους εκπροσώπους των Μερών και παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον, με την προϋπόθεση ότι οι συμβαλλόμενοι, θα συνεχίσουν και θα επεκτείνουν την αγαστή συνεργασία τους, την οποία θα επανεξετάσουν στο τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, αποτιμώντας το παραχθέν έργο, με απώτερο σκοπό την ανανέωση και διεύρυνση της.
Με λουκέτο απειλούνται τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά
Παιδεία | 09/12/2015 - 10:26

Με λουκέτο απειλούνται τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

Με λουκέτο απειλούνται τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά Με λουκέτο απειλούνται διάφορα ΤΕΙ σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει. Οι πρόεδροι των ιδρυμάτων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας πως σε περίπτωση που δε αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να κλείσουν.

Η Επικαιρότητα Τώρα