#ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Υποχρεωτικά συσκευασμένο το ψωμί και οι τιμοκατάλογοι στα συνεργεία
Οικονομία | 25/08/2017 - 11:31

Υποχρεωτικά συσκευασμένο το ψωμί και οι τιμοκατάλογοι στα συνεργεία

Αλλαγές στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, επέρχονται με τους νέους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) που έχει καταρτίσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Δύο απο αυτές αφορούν το ψωμί και γενικά τα αρτοσκευάσματα αλλά και τις υπηρεσίες που παρέχουν τα συνεργεία επισκευών οχημάτων
Υποβολή τιμοκαταλόγων από δίδακτρα (ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων)
ΚΕΠ | 31/03/2014 - 21:26

Υποβολή τιμοκαταλόγων από δίδακτρα (ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων)

Υποβολή τιμοκαταλόγων από δίδακτρα (ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων) Για την υποβολή τιμοκαταλόγων για δίδακτρα από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα