#ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων: Επιβράβευση και στους συνεπείς με τιτλοποιημένα δάνεια
Οικονομία | 02/10/2017 - 22:16

Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων: Επιβράβευση και στους συνεπείς με τιτλοποιημένα δάνεια

Πλέον με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή θα δίνεται η δυνατότητα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εφαρμόζει την πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και σε δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί
Στον νόμο Κατσέλη και τα τιτλοποιημένα δάνεια του Παρακαταθηκών
Οικονομία | 09/09/2014 - 19:15

Στον νόμο Κατσέλη και τα τιτλοποιημένα δάνεια του Παρακαταθηκών

Στον νόμο Κατσέλη και τα τιτλοποιημένα δάνεια του Παρακαταθηκών Για πρώτη φορά δικαστήριο εκδίδει προσωρινή διαταγή για τιτλοποιημένο δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) υπέρ δανειολήπτη. Ειδικότερα, με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη Πειραιά Νικ. Κόντου υποχρεώνεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μειώσει τη δόση δανείου στα 120 ευρώ από τα 530,20 ευρώ που παρακρατείτο μέχρι τώρα σε τιτλοποιημένο δάνειο συνταξιούχου απόστρατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Επικαιρότητα Τώρα