#ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ
Οικονομία | 23/10/2013 - 15:12

Τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ

Τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη θέσπιση μιας νέας τυποποιημένης ενιαίας Ευρωπαϊκής δήλωσης ΦΠΑ η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέχρι και κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, να διευκολυνθεί η φορολογική συμμόρφωση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών υπηρεσιών σε όλη την Ένωση.

Η Επικαιρότητα Τώρα