#ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ

Παράνομη η κατάργηση δώρων και επιδομάτων των υπαλλήλων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας
Εργασιακά | 27/12/2015 - 15:55

Παράνομη η κατάργηση δώρων και επιδομάτων των υπαλλήλων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Παράνομη η κατάργηση δώρων και επιδομάτων των διοικητικών υπαλλήλων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Παράνομη χαρακτηρίζει την κατάργηση των δώρων εορτών και επιδομάτων άδειας των διοικητικών υπαλλήλων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε έγγραφό του ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Γ. Σούκος και καλεί τον πρόεδρο της Φ.Ε. κ. Μπαμπινιώτη να συμμορφωθεί με τη νομιμότητα, διαφορετικά θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η Επικαιρότητα Τώρα