#ΦΥΛΩΝ

Δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών
Δημόσιο | 26/04/2016 - 21:17

Δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών

Η υψηλή ανεργία των γυναικών στη χώρα μας και το ενδεχόμενο της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε προγράμματα απασχόλησης, συζητήθηκε στη συνάντηση της γεν. γραμ. Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.
Το Παρατηρητήριο προσδοκά να βάλει τέλος στην ανισότητα των φύλων στη Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιο | 14/04/2016 - 12:51

Το Παρατηρητήριο προσδοκά να βάλει τέλος στην ανισότητα των φύλων στη Δημόσια Διοίκηση

H γ.γ. Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα παρουσίασε το έργο και τους στόχους του Παρατηρητηρίου, μίας νεοσύστατης δομής οργάνωσης υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.

Η Επικαιρότητα Τώρα