#ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άδεια δύτη (χωρίς εξετάσεις)
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 19:07

Άδεια δύτη (χωρίς εξετάσεις)

Για τη χορήγηση άδειας δύτη (χωρίς εξετάσεις) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα