#ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

Πώς θα γίνει ο έλεγχος όλων των ψεκαστικών – Πού θα καταγγείλετε πρακτικές… trust
Αγροτικά | 14/10/2016 - 11:43

Πώς θα γίνει ο έλεγχος όλων των ψεκαστικών – Πού θα καταγγείλετε πρακτικές… trust

Η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. (Οδηγία 2009/128/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν.4036/2012). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 πρέπει να έχουν ελεγχθεί για τη σωστή λειτουργία τους όλα τα ψεκαστικά της χώρας.
Νέο σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών
Αγροτικά | 15/04/2015 - 13:41

Νέο σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών

Νέο σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών Σε εφαρμογή του σχετικού νόμου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε απόφαση σχετικά με την διαδικασία τακτικής επιθεώρησης του εν χρήσει επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά).

Η Επικαιρότητα Τώρα