#ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗ

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 18:07

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία Για τη χορήγηση άδειας ψηγματοβολής (αμμοβολής) σε Δ/Ξ-L.P.G. οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε ανοιχτό χώρο
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 17:36

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε ανοιχτό χώρο

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε ανοιχτό χώρο Για την άδεια ψηγματοβολής (αλλιώς, αμμοβολή) σε ανοιχτό χώρο οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν την παρακάτω πορεία:
Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε κλειστό χώρο
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 17:16

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε κλειστό χώρο

Άδεια λιμενικού για καθαρισμό (με ψηγματοβολή) σε κλειστό χώρο Για τη χορήγηση άδειας για ψηγματοβολή (ή, αλλιώς, αμμοβολή) σε φ/γ σε κλειστό χώρο, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Η Επικαιρότητα Τώρα