#ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΟ

Νέο ψηφιακό αποθετήριο από το ΕΚΤ
Οικονομία | 19/11/2013 - 12:35

Νέο ψηφιακό αποθετήριο από το ΕΚΤ

Νέο ψηφιακό αποθετήριο από το ΕΚΤ Ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) για να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε υλικό της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Η Επικαιρότητα Τώρα