#ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

Χωρίς κόστος οι ψηφιακοί ταχογράφοι και οι άδειες οδήγησης στους επιβάτες του "Norman Atlantic''
Δημόσιο | 05/01/2015 - 18:24

Χωρίς κόστος οι ψηφιακοί ταχογράφοι και οι άδειες οδήγησης στους επιβάτες του "Norman Atlantic''

Χωρίς κόστος οι ψηφιακοί ταχογράφοι και οι άδειες οδήγησης στους επιβάτες του "Norman Atlantic'' Η αντικατάσταση των καρτών ψηφιακού ταχογράφου και των αδειών οδήγησης των επιβατών του πλοίου "Norman Atlantic", θα εκδοθούν χωρίς δαπάνες για το Δημόσιο. Την ρύθμιση αυτή προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχ. Παπαδόπουλου.
Ηλεκτρονικό παράβολο
Δημόσιο | 13/09/2013 - 17:50

Hλεκτρονικό παράβολο για κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Hλεκτρονικό παράβολο για κάρτα ψηφιακού ταχογράφου Το ηλεκτρονικό παράβολο καθιερώνει το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και της κατά το δυνατόν απλούστευσης των διαδικασιών προς όφελος του πολίτη.

Η Επικαιρότητα Τώρα