#ΩΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου συσκευασίας αυγών
ΚΕΠ | 02/04/2014 - 18:26

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου συσκευασίας αυγών

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου συσκευασίας αυγών Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα