#ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιδηψού Ιστιαίας
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 15:40

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιδηψού Ιστιαίας

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιδηψού Ιστιαίας Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της πυροπροστασίας του Δήμου Ιστίαίας-Αιδηψού και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
3 Θέσεις εργασίας 23 εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 15:33

3 Θέσεις εργασίας 23 εφορεία αρχαιοτήτων

3 Θέσεις εργασίας 23 εφορεία αρχαιοτήτων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του έργου: «Αποκατάσταση και μετατροπή σε επισκέψιμο χώρο των υπογείων στοών βορινής πτέρυγας I. Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
22 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 13:36

22 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ

22 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 6/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Θήρας, ΤΣΠ Ανάφης, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
5 Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 13:19

5 Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

5 Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς Ο Δήμος Καλαμαρίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΤην πρόσληψη ενός (1) ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής και δύο (2) ΥΕ εργατών γενικά για το Δημοτικό Νεκροταφείο καθώς και δύο (2) ΥΕ εργατών γενικά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 12:06

2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης

2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης Ο Δήμος Μεγίστης ΑνακοινώνειΌτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων
Οι 40000 θέσεις με πεντάμηνα στους δήμους 2013
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 11:16

Οι 40000 θέσεις με πεντάμηνα στους δήμους 2013

Οι 40000 θέσεις με πεντάμηνα τους δήμους απο τον ΟΑΕΔ μέσα στο 2013 To φθινόπωρο του 2013 θα προκυρηχθεί από τον ΟΑΕΔ και με κριτήρια και έλεγχο απο το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για  40000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Απασχόληση Ανέργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο του Κιλκίς
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 10:28

5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο του Κιλκίς

5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο του Κιλκίς Το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ του ΚΙΛΚΙΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια  σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
18 Προσλήψεις στη κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Χανίων
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 09:22

18 Προσλήψεις στη κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Χανίων

18 Προσλήψεις στη κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Χανίων Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.) (Αρ.φΕΚ 1347/16-7-2011) μετά από την υπ'αρίθ. 8785/5-7-2013 έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (18) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών της επιχείρησης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο.
3 Προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου
Θέσεις εργασίας | 29/07/2013 - 09:14

3 Προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου

3 Προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας
2 Θέσεις εργασίας Δήμος Θέρμης
Θέσεις εργασίας | 26/07/2013 - 16:25

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Θέρμης

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Θέρμης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων
Θέσεις εργασίας | 26/07/2013 - 16:18

8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων

8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων Την πρόσληψη προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών , συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ,στον μεγάλο όγκο δασικών εκτάσεων του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία για την παρακάτω ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά, κύρια και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
12 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Πατρέων
Θέσεις εργασίας | 26/07/2013 - 13:20

12 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Πατρέων

12 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Πατρέων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στον Ν. Αχαΐας , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ
Θέσεις εργασίας | 26/07/2013 - 12:32

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Γαύδου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
2 Θέσεις εργασίας Δήμος Ανδρίτσαινας
Θέσεις εργασίας | 26/07/2013 - 08:20

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Ανδρίτσαινας

  2 Θέσεις εργασίας Δήμος Ανδρίτσαινας Την πρόσληψη δύο 2 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Ηλείας
18 Θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις Κέρκυρας
Θέσεις εργασίας | 25/07/2013 - 16:29

18 Θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις Κέρκυρας

18 Θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις Κέρκυρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤο Διοικητικό Συμβούλιο Παιδικών Εξοχών «Σταμάτιος Δεσύλλας», Όρμου Γουβιών Κέρκυρας, που εδρεύει στο Δήμο Κέρκυρας, ύστερα από την υπ.αρ. 14273/6790, 25-7-2013 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της αποφάσεως 16-353/5-7-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί « Πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων « ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» έτους 2013»
3 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας
Θέσεις εργασίας | 25/07/2013 - 15:43

3 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας

3 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας Ο Δήμος Παιονίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΤην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ( 2) μηνών, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στο Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας, για τις εξής, κατά αριθμό, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
10 Θέσεις εργασίας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Πολύγυρου
Θέσεις εργασίας | 25/07/2013 - 13:27

10 Θέσεις εργασίας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Πολύγυρου

10 Θέσεις εργασίας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Πολύγυρου Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα θεσσαλονίκη- Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τμήμα: θέρμη- Γαλάτιστα (NR16.10-1620)»
12 θέσεις εργασίας με 5μηνα Δήμος Μαραθώνος
Θέσεις εργασίας | 25/07/2013 - 12:27

12 θέσεις εργασίας με 5μηνα Δήμος Μαραθώνος

12 θέσεις εργασίας με 5μηνα Δήμος Μαραθώνος Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
5 Θέσεις εργασίας στην ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Θέσεις εργασίας | 25/07/2013 - 09:08

5 Θέσεις εργασίας στην ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

5 Θέσεις εργασίας στην ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Η ΚΑ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών ή παροδικών αναγκών της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα, (νια τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό Χώρο Ακρωτηρίου Θήρας), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
65 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Δέλτα
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 19:07

65 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Δέλτα

65 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Δέλτα Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 18:48

Προκηρύξεις Ιουλίου 2013

Προκηρύξεις Ιουλίου 2013 Στις παρακάτω παραγράφους του συνημμένου αρχείου μπορείτε να δείτε μερικές από τις προκηρύξεις του δημοσίου για την περίοδο αυτή Ιούλιος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.
3 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Σύμης
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 16:31

3 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Σύμης

 Ο Δήμαρχος Σύμης ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σύμης, που εδρεύει στην Σύμη Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
11 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Ιεράπετρας
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 16:14

11 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Ιεράπετρας

11 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Ιεράπετρας Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 13:29

10 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας

10 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων νια την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
30 Θέσεις εργασίας Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 11:19

30 Θέσεις εργασίας Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

30 Θέσεις εργασίας Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙΗ πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα.
7 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Σύρου
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 10:39

7 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Σύρου

7 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Σύρου Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ατόμων (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πρόσληψη με 8μηνο στο Δήμο ΠΡΕΣΠΩΝ
Θέσεις εργασίας | 24/07/2013 - 10:34

Πρόσληψη με 8μηνο στο Δήμο ΠΡΕΣΠΩΝ

Πρόσληψη με 8μηνο στο Δήμο Πρεσπών Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
4 Θέσεις εργασίας Δήμος Χανίων
Θέσεις εργασίας | 23/07/2013 - 17:26

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Χανίων

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Χανίων Πρόσληψη 4 ατόμων κατηγορίας ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ώρες) διάρκειας δύο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του τμήματος Τουρισμού του Δήμου Χανίων
5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο Λίμνης Εύβοιας
Θέσεις εργασίας | 23/07/2013 - 10:43

5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο Λίμνης Εύβοιας

5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο Λίμνης Εύβοιας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Λίμνης, που εδρεύει στην Λίμνη Ευβοίας ΤΚ 34005 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν) προσόντα
21 Προσλήψεις ΕΒΖ Σερρών
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 19:54

21 Προσλήψεις ΕΒΖ Σερρών

21 Προσλήψεις ΕΒΖ Σερρών Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. Πίνακα Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Προκήρυξη για 589 θέσεις εργασίας στην ΕΔΤ
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 18:34

Προκήρυξη για 589 θέσεις εργασίας στην ΕΔΤ

Προκήρυξη για 589 θέσεις εργασίας στην ΕΔΤ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ειδικού Διαχειριστή, ασκούντα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που αφορούν α) τη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., αρχικώς μέχρι του αριθμού 589 ατόμων (Α'Φάση).
34 Προσλήψεις στην παιδική κατασκήνωση Κλημεντίου Κορινθίας
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 11:59

34 Προσλήψεις στην παιδική κατασκήνωση Κλημεντίου Κορινθίας

34 Προσλήψεις στην παιδική κατασκήνωση Κλημεντίου Κορινθίας Ο Δημος Σικυωνίων ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 08-08-2013 έως 22-08-2013, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας Κατασκήνωσης Η' Κορίνθου (Κλημεντίου Κορινθίας)
8 Θέσεις εργασίας Δήμος Ζωγράφου
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 11:22

8 Θέσεις εργασίας Δήμος Ζωγράφου

8 Θέσεις εργασίας Δήμος Ζωγράφου Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας τους καλοκαιρινούς μήνες, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Πρασίνου
2 Θέσεις εργασίας Δασαρχείο Αγρινίου
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 11:06

2 Θέσεις εργασίας Δασαρχείο Αγρινίου

2 Θέσεις εργασίας Δασαρχείο Αγρινίου ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δασαρχείου Αγρινίου που εδρεύει στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Σήμερα η προκήρυξη για την ΕΔΤ 589 θέσεις εργασίας
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 10:54

Σήμερα η προκήρυξη για την ΕΔΤ 589 θέσεις εργασίας

Σήμερα η προκήρυξη για την ΕΔΤ 589 θέσεις εργασίας Δημοσιεύεται σήμερα, Δευτέρα 22/07/2013, η προκήρυξη για τις θέσεις εργασίας στην ΕΔΤ (Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση σύμφωνε με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υφυπουργού κ.Καψή.
2 Θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση δασών Κυκλάδων
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 10:19

2 Θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση δασών Κυκλάδων

2 Θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση δασών Κυκλάδων Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών α) της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και β) του Δασονομείου Νάξου της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, που εδρεύει στη Χώρα Νάξου και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
4 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Αντιπάρου
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 10:01

4 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Αντιπάρου

4 Θεσεις εργασιας με 8μηνα Δημος Αντιπάρου Ο Δήμος Αντιπάρου ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αντιπάρου, που εδρεύει στην Αντίπαρο Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
5 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Θέρμης
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 09:54

5 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Θέρμης

5 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Θέρμης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟ Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 περί σύστασης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.4. Την υπ' αριθμ. 109/16-07-2013 (ΒΛ4ΣΟΛΖΛ-ΛΤΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
33 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Σάμου
Θέσεις εργασίας | 22/07/2013 - 08:09

33 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Σάμου

33 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Σάμου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σάμου, που εδρεύει στη Σάμο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
3 Θέσεις εργασίας Δ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ
Θέσεις εργασίας | 20/07/2013 - 18:09

3 Θέσεις εργασίας Δ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ

3 Θέσεις εργασίας Δ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ  
16 Θέσεις εργασίας για φύλακες ΚΟΧ Π Θεσσαλονίκη
Θέσεις εργασίας | 19/07/2013 - 09:44

16 Θέσεις εργασίας για φύλακες ΚΟΧ Π Θεσσαλονίκη

16 Θέσεις εργασίας για φύλακες ΚΟΧ Π Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας στο Δήμο Περιστερίου
Θέσεις εργασίας | 19/07/2013 - 09:28

Θέση εργασίας στο Δήμο Περιστερίου

  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
3 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Λιβαδειάς
Θέσεις εργασίας | 19/07/2013 - 09:01

3 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

3 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Λιβαδειάς Την πρόσληψη τριών (3) εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έκαστος για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών.
16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Παπάγου Χολαργού
Θέσεις εργασίας | 18/07/2013 - 15:57

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Παπάγου Χολαργού

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Παπάγου Χολαργού Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παπάγου -Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
36 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Θέσεις εργασίας | 18/07/2013 - 13:47

36 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

36 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
30 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Βούλας Βουλιαγμένης
Θέσεις εργασίας | 18/07/2013 - 12:35

30 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Βούλας Βουλιαγμένης

30 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Βούλας Βουλιαγμένης Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βάρης -Βούλας - Βουλιαγμένης, που εδρεύει στη Βούλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
4 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Νάουσας
Θέσεις εργασίας | 18/07/2013 - 10:23

4 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Νάουσας

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2013 του Δήμου Νάουσας
24 Θέσεις εργασίας με 24μηνα στη Καλαμάτα
Θέσεις εργασίας | 18/07/2013 - 09:57

24 Θέσεις εργασίας με 24μηνα στη Καλαμάτα

  24 Θέσεις εργασίας με 24μηνα στη Καλαμάτα Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ανέργων έως 30 ετών για τη λειτουργία των κάτωθι Κοινωνικών Δομών στα πλαίσια ένταξης του ανωτέρω έργου/ υποέργου στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια:
11 Θέσεις εργασίας για δακοκτονία Εύβοια
Θέσεις εργασίας | 17/07/2013 - 18:19

11 Θέσεις εργασίας για δακοκτονία Εύβοια

11 Θέσεις εργασίας για δακοκτονία Εύβοια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
Θέση εργασίας στην Φο.Δ,Σ.Α Κρήτη
Θέσεις εργασίας | 17/07/2013 - 17:51

Θέση εργασίας στην Φο.Δ,Σ.Α Κρήτη

Θέση εργασίας στην Φο.Δ,Σ.Α Κρήτη Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φο.Δ,Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στον Λιμ. Χερσονήσου, Ελευθερίας 50, ΤΚ 70014, εντός Δημοτικού Καταστήματος της Δημ. Ενότητας Χερσονήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
39 Θέσεις εργασίας Δήμος Μυκόνου
Θέσεις εργασίας | 17/07/2013 - 09:12

39 Θέσεις εργασίας Δήμος Μυκόνου

39 Θέσεις εργασίας Δήμος Μυκόνου Ο Δήμος Μυκόνου Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μυκόνου, που εδρεύει στην Μύκονο Ν. Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
13 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου
Θέσεις εργασίας | 16/07/2013 - 09:58

13 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου

13 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μώλου Ο Δήμος Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου ανακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου, που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
6 Προσλήψεις με 8μηνα στο δασαρχείο Τρικάλων
Θέσεις εργασίας | 16/07/2013 - 09:37

6 Προσλήψεις με 8μηνα στο δασαρχείο Τρικάλων

6 Προσλήψεις με 8μηνα στο δασαρχείο Τρικάλων Το Δασαρχείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα
27 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού
Θέσεις εργασίας | 16/07/2013 - 09:24

27 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού

27 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού
2 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δασαρχείο Καβάλας
Θέσεις εργασίας | 15/07/2013 - 14:42

2 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δασαρχείο Καβάλας

2 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δασαρχείο Καβάλας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καβάλας που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πρόσληψη 51 ατόμων για δακοκτονία Χαλκιδική
Θέσεις εργασίας | 15/07/2013 - 14:37

Πρόσληψη 51 ατόμων για δακοκτονία Χαλκιδική

Πρόσληψη 51 ατόμων για δακοκτονία Χαλκιδική Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια), συνολικού αριθμού πενήντα ένα (51) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες :
4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων
Θέσεις εργασίας | 15/07/2013 - 11:53

4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων

4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων

Η Επικαιρότητα Τώρα