#1Σ2016

Αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Σ/2016 απο το ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 17/05/2016 - 13:47

Αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Σ/2016 απο το ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1Σ/2016 (ΦΕΚ 1/7-3-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση πενήντα τριών (53) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Σ/2016
Θέσεις εργασίας | 12/05/2016 - 15:38

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Σ/2016

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1Σ/2016 (ΦΕΚ 1/7-3-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση πενήντα τριών (53) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Σ/2016
Θέσεις εργασίας | 13/03/2016 - 10:30

Πρόσκληση του ΑΣΕΠ για στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του ΥΠΕΣΔΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Σ/2016 και 53 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 12ης Απριλίου 2016, ημέρας Τρίτης.
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Σ/2016 για προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου
Θέσεις εργασίας | 01/03/2016 - 17:06

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Σ/2016 για προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Σ/2016 πρόσκληση του ΑΣΕΠ, που αφορά στη στελέχωση  της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.3 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επικαιρότητα Τώρα