#3Κ2014

ΑΣΕΠ: Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας για την προκήρυξη 3Κ/2014
Θέσεις εργασίας | 25/10/2016 - 14:44

ΑΣΕΠ: Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας για την προκήρυξη 3Κ/2014

Γνωστοποιείται ότι, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναπληρώσεις  διοριστέων, υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τη θέση διορισμού τους, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α (Προκήρυξη  3Κ/2014 - ΦΕΚ 11/5-9-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 21/08/2015 - 16:10

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/05-09-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα (90) θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Πρόσληψη 42 ηλεκτροτεχνικών στη ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 04/08/2015 - 20:06

Πρόσληψη 42 ηλεκτροτεχνικών στη ΔΕΔΔΗΕ

Πρόσληψη 42 ηλεκτροτεχνικών στη ΔΕΔΔΗΕ Την πρόσληψη 42 ατόμων με ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στην Εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  Α.Ε»( ΔΕΔΔΗΕ)  υπέγραψε, χθες, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την 3Κ/2014
Θέσεις εργασίας | 23/07/2015 - 15:03

Τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την 3Κ/2014

Τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την 3Κ/2014 Σήμερα εκδόθηκαν από τον ΑΣΕΠ και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν εξήντα (160) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
ΑΣΕΠ: Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας (προκήρυξη 3Κ/2014)
Θέσεις εργασίας | 14/07/2015 - 18:30

ΑΣΕΠ: Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας (προκήρυξη 3Κ/2014)

ΑΣΕΠ: Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας (προκήρυξη 3Κ/2014) Γνωστοποιείται ότι η προβλεπόμενη στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ειδική πρακτική δοκιμασία για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων) (Τ4/Α), προκειμένου να καταρτισθούν οι Πίνακες Διοριστέων του εν λόγω κλάδου, θα πραγματοποιηθεί:
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 160 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ με την 3Κ/2014
Θέσεις εργασίας | 10/03/2015 - 15:14

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 160 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ με την 3Κ/2014

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 160 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ με την 3Κ/2014 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/05-09-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν εξήντα (160) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 20/02/2015 - 11:13

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων ενενήντα (290) θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 22/12/2014 - 18:26

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ Σήμερα εκδόθηκαν απο το ΑΣΕΠ και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα (90) θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (T.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ από 27/9 οι αιτήσεις για 540 θέσεις μονίμων
Θέσεις εργασίας | 22/09/2014 - 20:07

ΔΕΔΔΗΕ από 27/9 οι αιτήσεις για 540 θέσεις μονίμων

ΔΕΔΔΗΕ από 27/9 οι αιτήσεις για 540 θέσεις μονίμων Εκδόθηκε η 3Κ/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 540 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

Η Επικαιρότητα Τώρα