#4Ε2020

ΑΣΕΠ: Όλη η νέα προκήρυξη 4Ε/2020
Θέσεις εργασίας | 18/11/2020 - 15:19

ΑΣΕΠ: Όλη η νέα προκήρυξη 4Ε/2020

ΑΣΕΠ: Όλη η νέα προκήρυξη 4Ε/2020 - Δείτε αναλυτικά
φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ
Θέσεις εργασίας | 17/11/2020 - 19:05

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις βγήκε σε ΦΕΚ

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε σε ΦΕΚ την προκήρυξη 4Ε/2020 για προσλήψεις και την κάλυψη 14 θ΄σεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» , 7 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον«Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Βγαινει νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Θέσεις εργασίας | 10/11/2020 - 14:44

Βγαινει νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσιεύση απεστάλη η 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» 

Η Επικαιρότητα Τώρα