ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

01/02/2014 - 19:23 Αίτηση για έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) Τουριστικού Καταστήματος

Αίτηση για έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) Τουριστικού Καταστήματος

Αίτηση για έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) Τουριστικού Καταστήματος Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του Τουριστικού Καταστήματος σας, θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τα…
01/02/2014 - 18:28 Αίτηση εκμίσθωσης ΕΙΧ από τουριστικά γραφεία

Αίτηση εκμίσθωσης ΕΙΧ από τουριστικά γραφεία

Αίτηση εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό από τουριστικά γραφεία και από γραφεία ενοικιάσεως αυτοκίνητων ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Ε.Ι.Χ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
01/02/2014 - 18:08 Αίτηση για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Γραφεία

Αίτηση για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Γραφεία

Αίτηση για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Γραφεία Χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργιά τουριστικού γραφείου
01/02/2014 - 18:01 Αίτηση ανανέωσης Ειδικού Σήματος Ελληνικής Κουζίνας

Αίτηση ανανέωσης Ειδικού Σήματος Ελληνικής Κουζίνας

Αίτηση ανανέωσης Ειδικού Σήματος Ελληνικής Κουζίνας Δικαιολογητικά αίτηση και διαδικασία για τη ανανέωση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας από τον ΕΟΤ
01/02/2014 - 17:50 Αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Ελληνικής Κουζίνας απο τον ΕΟΤ

Αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Ελληνικής Κουζίνας απο τον ΕΟΤ

Αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Ελληνικής Κουζίνας απο τον ΕΟΤ Δικαιολογητικά αίτηση και διαδικασία για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας από τον ΕΟΤ
01/02/2014 - 17:45 ΕΟΤ: Αίτηση προγραμματισμός ελέγχου κύριου καταλύματος

ΕΟΤ: Αίτηση προγραμματισμός ελέγχου κύριου καταλύματος

ΕΟΤ: Αίτηση προγραμματισμός ελέγχου κύριου καταλύματος Η αίτηση για έλεγχου κύριου καταλύματος απο τον ΕΟΤ στο τέλος της σελίδας
01/02/2014 - 17:37 Αίτηση ελέγχου μη κύριου καταλύματος απο τον ΕΟΤ

Αίτηση ελέγχου μη κύριου καταλύματος απο τον ΕΟΤ

Αίτηση ελέγχου μη κύριου καταλύματος απο τον ΕΟΤ
01/02/2014 - 17:28 ΕΟΤ Αίτηση κατάταξη καταλύματος

ΕΟΤ Αίτηση κατάταξη καταλύματος

ΕΟΤ Αίτηση κατάταξη καταλύματος Αίτηση Επιχειρηματία για Κατάταξη Καταλύματος (μοριοδότηση)
14/12/2013 - 12:08 Αίτηση για μετάφραση εγγράφων στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών

Αίτηση για μετάφραση εγγράφων στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών

Αίτηση για μετάφραση εγγράφων στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών Για να μεταφράσετε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει στα ελληνικά ή αντίστροφα μπορείτε ν α…
02/11/2013 - 19:30 Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως εταιρείας Υπουργείο δικαιοσύνης