Υπάλληλοι βουλής για δημοσιεύματα για το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς

Υπάλληλοι βουλής για δημοσιεύματα για το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς Απάντηση στις «διαρροές που έγιναν κατά παράβαση του απορρήτου των διασκέψεων δικαστηρίου», έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής. Όπως επισημαίνεται από τον Σύλλογο, η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε υπόθεση που είναι «υπό διάσκεψη», θα εκδοθεί μετά από κάποιους μήνες. Τονίζεται δε ότι «μετά το ν. 4111/2013 που ενσωμάτωσε ρυθμίσεις πράξης νομοθετικού περιεχομένου, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής είναι δυσμενέστερο από αυτό των δημοσίων υπαλλήλων. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, στις 31.12.2010 ή στις 31.12.2012, αποχωρούν μέχρι την 31.12.2015, με το παλιό ευμενέστερο καθεστώς. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρέθηκαν, από 1.1.2013, οι υπάλληλοι της Βουλής».
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:39

Η Επικαιρότητα Τώρα