Ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί

Ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί Το ΙΚΑ γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α20615/2102/9-5-13 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές του ΠΑΣΧΑ 2013 στους οδηγούς Ταξι Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων. Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής Ταξί (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2013
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:39

Η Επικαιρότητα Τώρα