Πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Θέσεις εργασίας για πέντε κατηγορίες ανέργων δημιουργεί το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας. Μακροχρόνια άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι έως 30 ετών, επιστήμονες και βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και να λαμβάνουν για πέντε μήνες μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη συνεργασία Φορέων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τους συμπράττοντες φορείς. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων δημοσιεύει την πρόσκληση προς τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους. Εν συνεχεία οι φορείς απασχόλησης συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας με τους δήμους και υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη διαχειριστική αρχή. Μόλις οι φορείς απασχόλησης πάρουν την έγκριση, τότε η πρόσκληση κοινοποιείται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας. Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα. Η δράση της κοινωφελούς εργασίας, με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ, έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ενώ σταδιακά επεκτείνεται και σε ολόκληρη τη νησιωτική χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr/neaprogrammata. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας από τη συγκεκριμένη δράση θα επωφεληθούν από 6.000 έως 8.000 άνεργοι. Στην Περιφέρεια της Κρήτης έχουμε την άμεση ένταξη 2.950 ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας, ύψους 9,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: στον Νομό Ηρακλείου 1.435, στον Νομό Ρεθύμνου 402, στον Νομό Χανίων 738 και στον Νομό Λασιθίου 375. Στα Ιόνια Νησιά ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 1.700. Από αυτούς 600 θα εργαστούν στον Νομό Κερκύρας, 400 στον Νομό Κεφαλληνίας, 400 στον Νομό Ζακύνθου και 300 στον Νομό Λευκάδας. Στην Κεντρική Μακεδονία το υπουργείο Εργασίας θα διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο θα δημιουργήσει περίπου 9.500 θέσεις εργασίας. Περίπου 1.700 άνεργοι θα εργαστούν στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο. Από αυτές τις θέσεις οι 700 αφορούν τον Νομό Λέσβου, οι 500 τον Νομό Χίου και οι 500 τον Νομό Σάμου. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε σύνολο 900 ωφελουμένων, 500 θα απασχοληθούν στον Νομό Δωδεκανήσου και 400 στον Νομό Κυκλάδων. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένεται να "ανοίξουν" 4.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Στην Περιφέρεια Αττικής το υπουργείο σχεδιάζει την ένταξη 11.000 ανέργων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Μάλιστα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν οι προσκλήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος τόσο στην Αττική όσο και στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Σε ποιες δράσεις θα εργαστούν Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλαδή με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Εργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών, Εργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, Απποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, Δημιουργική απασχόληση παιδιών, Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα, Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, Οδική ασφάλεια μαθητών, Σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών, Εκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα - Mακροχρόνια άνεργοι - Βραχυχρόνια ανέργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας - Εμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη. - Υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, κ.ο.κ.) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. - Ανεργοι έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:29

Η Επικαιρότητα Τώρα