ΗΔΙΚΑ ανοικτή για την απογραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

ΗΔΙΚΑ ανοικτή για την απογραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ Συμφωνα με το υπουργείο Εργασίας κρίθηκε αναγκαίο να αναρτηθεί εκ νέου η ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ στο διαδίκτυο www.idika.gr από αύριο Τρίτη 23-4-2013 , προκειμένου οι συνταξιουχοι να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα εναπομείναντα κενά ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ που αφορούν σε συντάξεις του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης Η εφαρμογή στο ΗΔΙΚΑ για την απογραφή του ΑΜΚΑ η του ΑΦΜ θα παραμείνει αναρτημένη στο διαδίκτυο μέχρι και τις 9-5-2013. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος «Ήλιος», οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται σήμερα στο ενιαίο μητρώο συντάξεων, σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ έχουν σχεδόν μηδενισθεί. Συγκεκριμένα, ενώ στην πρώτη καταγραφή στις 10-12-2012, 560.412 συντάξεις βρέθηκαν χωρίς ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ , στην τελευταία ροή, στις 12-04-2013, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί στις 140.928 συντάξεις. Από τις 4.387.270 συντάξεις που χορηγούνται σήμερα ένα μόνο ποσοστό της τάξης του 1.52% δεν έχει ΑΜΚΑ (δηλαδή 66.859 συντάξεις) και μόλις το 1.69% των συντάξεων δεν έχουν ΑΦΜ (δηλαδή 74.069 συντάξεις). www.idika.gr
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:58

Η Επικαιρότητα Τώρα