ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

15/04/2014 - 16:59

Αίτηση για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού

Αίτηση για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:49

Δικαιολογητικά για έναρξη άσκησης βοηθού οδοντιατρείου

Δικαιολογητικά για έναρξη άσκησης βοηθού οδοντιατρείου Για την αναγγελία έναρξης άσκησης βοηθού οδοντιατρείου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:40

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εργοθεραπευτή

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εργοθεραπευτή Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:29

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος οπτικού

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος οπτικού Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος οπτικού, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:19

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής Για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:08

Λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:59

Αίτηση για άδεια ίδρυσης/λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών

Αίτηση για άδεια ίδρυσης/λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν άδεια ίδρυσης-λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, αλλά και να τροποποιήσουν την άδεια ίδρυσης-λειτουργίας αυτών, χρειάζεται να συμπληρώσουν την εξής αίτηση:
15/04/2014 - 15:51

Ανανέωση άδειας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Ανανέωση άδειας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών Όποιος επιθυμεί να προβεί σε ανανέωση της άδειας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών, χρειάζεται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:42

Χορήγηση ειδικής άδειας οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος

Χορήγηση ειδικής άδειας οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος Για τη χορήγηση ειδικής άδειας απλού οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω:
15/04/2014 - 15:32

Ειδική Άδεια για Εργαστήριο Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Ειδική Άδεια για Εργαστήριο Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Για τη χορήγηση ειδικής άδειας εργαστηρίου ιοντζιουσών ακτινοβολιών, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:22

Προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών Για τη χορήγηση της προέγκρισης όσον αφορά την κατασκευή εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:12

Τι χρειάζεται για την άδεια σκοπιμότητας

Τι χρειάζεται για την άδεια σκοπιμότητας Για τη χορήγηση της άδειας σκοπιμότητας, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
15/04/2014 - 15:03

Αίτηση για πιστοποιητικό Ε.Δ.Υ.Μ.

Αίτηση για πιστοποιητικό Ε.Δ.Υ.Μ. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού Ε.Δ.Υ.Μ. (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών), όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 14:53

Απαιτούμενα ελέγχου διασκευής φορτηγού

Απαιτούμενα ελέγχου διασκευής φορτηγού Για τον έλεγχο διασκευής φορτηγού αυτοκινήτου, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 14:43

Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών (για κάθε τύπο λεωφορείου)

Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών (για κάθε τύπο λεωφορείου) Για τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών κάθε τύπου λεωφορείου βάσει του άρθρου 29/21504/17711/92 απόφαση του Υ.Μ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
15/04/2014 - 14:35

Τοποθέτηση συσκευής υγραερίου

Τοποθέτηση συσκευής υγραερίου Για την έγκριση τοποθέτησης συσκευής υγραερίου, οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με το όχημα, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 14:29

Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (λόγω απώλειας ή κλοπής)

Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (λόγω απώλειας ή κλοπής) Για τη χορήγηση αντιγράφου του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
15/04/2014 - 14:18

Δικαιολογητικά για μερικό τεχνικό έλεγχο Συστήματος Πέδησης

Δικαιολογητικά για μερικό τεχνικό έλεγχο Συστήματος Πέδησης Για το μερικό τεχνικό έλεγχο Συστήματος Πέδησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 08:23

Τι απαιτείται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR

Τι απαιτείται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ή ADR, Agreement Dangerous Road), όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 08:13

Βεβαίωση ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.)

Βεβαίωση ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου του Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα