ΛΙΜΕΝΙΚΟ

20/03/2014 - 20:22

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (αιμοκαθάρσεις)

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (αιμοκαθάρσεις) Σε περίπτωση που κάποιος λιμενικός θέλει να κάνει χρήση της υγεονομικής περίθαλψης που του παρέχεται μέσω των αιμοκαθάρσεων, μπορεί να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 20:16

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (εξωσωματική γονιμοποίηση)

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (εξωσωματική γονιμοποίηση) Για τις ενδιαφερόμενες που ανήκουν στο λιμενικό σώμα και σκοπεύουν να προβούν στην εξωσωματική γονιμοποίηση, παρατίθεται παρακάτω η λίστα των δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκομίσουν:
20/03/2014 - 20:11

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (φυσιοθεραπείες)

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (φυσιοθεραπείες) Όσοι ανήκουν στο λιμενικό σώμα και θέλουν να κάνουν χρήση της υγειονομικής περίθαλψης που τους παρέχεται κάνοντας φυσιοθεραπείες, μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 20:05

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (λογοθεραπεία)

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (λογοθεραπεία) Εκείνοι οι λιμενικοί που επιθυμούν, στα πλαίσια της υγειονομικής περίθαλψης που τους παρέχεται, να ξεκινήσουν λογοθεραπεία, μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 19:59

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (παρακλινικές εξετάσεις)

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (παρακλινικές εξετάσεις) Η παρεχόμενη υγεινομοική περίθαλψη στους λιμενικούς περιλαμβάνει, συν τοις άλλοις, και τις παρακλινικές εξετάσεις. Όποιος ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε τέτοιου τύπου εξετάσεις, μπορεί να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 19:55

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (ιατρικές επισκέψεις)

Μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για το λιμενικό σώμα είναι και οι ιατρικές επισκέψεις. Οι ενδιαφερόμενοι λιμενικοί, που πρόκειται να επισκεφτούν κάποιον ιατρό, μπορούν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 19:39

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (φάρμακα)

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (φάρμακα) Η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη προς το λιμενικό σώμα περιλαμβάνει και τη φαρμακευτική περίθαλψη. Όσοι λιμενικοί ενδιαφέρονται να προβούν στην αγορά φαρμάκων, μπορούν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 19:17

Άδεια για εργασία σε πλοία

Για τη χορήγηση άδειας ανόδου για εργασία σε πλοία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 19:07

Άδεια δύτη (χωρίς εξετάσεις)

Για τη χορήγηση άδειας δύτη (χωρίς εξετάσεις) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 18:57

Άδεια μαθητευόμενου δύτη

Για τη χορήγηση άδειας μαθητευόμενου δύτη οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 18:49

Εξετάσεις για άδεια ναυαγοσώστη

Εξετάσεις για άδεια ναυαγοσώστη Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για άδεια ναυαγοσώστη οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 18:44

Εξετάσεις για άδεια δύτη

Εξετάσεις για άδεια δύτη Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δύτη οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:
20/03/2014 - 18:34

Άδεια καταδυτικού συνεργείου

Άδεια καταδυτικού συνεργείου Για τη χορήγηση άδειας καταδυτικού συνεργείου οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 18:29

Άδεια για απλές καταδυτικές εργασίες

Άδεια για απλές καταδυτικές εργασίες Για τη χορήγηση άδειας για απλές καταδυτικές εργασίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 18:25

Άδεια για εκτεταμένες καταδυτικές εργασίες

Άδεια για εκτεταμένες καταδυτικές εργασίες Για τη χορήγη άδειας με σκοπό εκτεταμένες καταδυτικές εργασίες οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν και να προσκομίσουν τα κάτωθι:
20/03/2014 - 18:19

Άδεια λάντζας

Άδεια λάντζας Για τη χορήγηση άδειας λάντζας οι ενδιαφερόμενοι οφείλου να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 18:15

Άδεια για ναυτικό πράκτορα

Άδεια για ναυτικό πράκτορα Για τη χορήγηση άδειας ναυτικού πράκτορα οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 18:07

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή)/ειδική κατηγορία Για τη χορήγηση άδειας ψηγματοβολής (αμμοβολής) σε Δ/Ξ-L.P.G. οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής χαρακτηριστικά:
20/03/2014 - 17:59

Άδεια λιμενικού για ρυμουλκό

Άδεια λιμενικού για ρυμουλκό Για τη χορήγηση άδειας ρυμουλκού οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 17:54

Άδεια λιμενικού για φύλακα πλοίων

Άδεια λιμενικού για φύλακα πλοίων Για την έκδοση άδειας για φύλακα πλοίων (παροπλισμένων) οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα