Θέσεις εργασίας

12/12/2013 - 18:44

522 Θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ ΕΛΤΑ και ΔΕΔΔΗΕ

522 Θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ ΕΛΤΑ και ΔΕΔΔΗΕ 522 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας σε ΕΛΤΑ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές τις χώρας. Αιτήσεις δικαιολογητικά και προθεσμίες
12/12/2013 - 18:04

12 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ζωγράφου

12 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ζωγράφου Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Zωγράφου» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δώδεκα (12) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆ «Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Ζωγράφου», που εδρεύει στον ∆ήµο Ζωγράφου Νοµού Αττικής,
12/12/2013 - 18:00

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου – ΕυρωστίνηςΤο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» θα προβεί, στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρία (3) φυσικά πρόσωπα,
12/12/2013 - 17:54

Προκήρυξη για 14 θέσεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Γλυφάδας

Προκήρυξη για 14 θέσεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Γλυφάδας Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (Για τη λειτουργία των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
12/12/2013 - 17:49

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λέσβου

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λέσβου Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Λέσβου που εδρεύει στη Μυτιλήνη
12/12/2013 - 17:19

Θέσεις εργασίας στους παιδικους σταθμους Δήμου Νέας Προποντίδας

Θέσεις εργασίας στους παιδικους σταθμους Δήμου Νέας Προποντίδας Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων, προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» στον ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό Ν. Μουδανιών
12/12/2013 - 15:43

Θέσεις εργασίας για γυμναστές στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

Θέσεις εργασίας για γυμναστές στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης Ο Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης», προτίθεται να προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, βάση της με αριθμ. 81/13 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α., με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία, προκείμενου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού,
12/12/2013 - 15:39

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς
12/12/2013 - 15:36

Πρόσληψη 2 ατόµων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας

Πρόσληψη 2 ατόµων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η), για την λειτουργία «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π)
12/12/2013 - 13:37

1050 προσλήψεις για επιστάτες στα σχολεία μέσω ΕΣΠΑ

1050 προσλήψεις για επιστάτες στα σχολεία μέσω ΕΣΠΑ Μέσω ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω της κοινωφελούς εργασίας θα γίνουν 1050 προσλήψεις για επιστάτες στα σχολεία της χώρας.
12/12/2013 - 13:09

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού O Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό,
12/12/2013 - 12:50

Προσλήψεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού στο Δήμο Λαγκαδά

Προσλήψεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού στο Δήμο Λαγκαδά Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.» του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στο Λαγκαδά
12/12/2013 - 12:39

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, που εδρεύει στα Σέρβια
12/12/2013 - 12:19

15 Προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά

15 Προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2013 του Δήμου Λαγκαδά για πρόσληψης προσωπικού νια την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2013-2014
12/12/2013 - 12:15

75000 θέσεις εργασίας με voucher το 2014

75000 θέσεις εργασίας με voucher το 2014 75000 θέσεις εργασίας με voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας) για προσλήψεις και πρακτική άσκηση νέων εώς 29 ετών στον ιδιωτικό τομέα και με αύξηση στην αμοιβή στα 3.700 ευρώ , από 2.700 ευρώ που ίσχυε στο πρόγραμμα που ήδη έχει τρέξει μέσα στο 2013, θα προκηρυχθούν το πρώτο τρίμηνο του 2014 το πρόγραμμα που είχε ήδη προαναγγείλει το υπουργείο Εργασίας.
12/12/2013 - 11:55

Αιτήσεις για συμμετοχή ανέργων στο σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης Δήμος Μεταμόρφωσης

Αιτήσεις για συμμετοχή ανέργων στο σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης Δήμος Μεταμόρφωσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους - ανέργους για συμμετοχή στο σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δήμο Μεταμόρφωσης
12/12/2013 - 11:43

ΟΑΕΔ η απόφαση για τις 4.000 θέσεις εργασίας

ΟΑΕΔ η απόφαση για τις 4.000 θέσεις εργασίας πως θα γίνουν οι αιτήσεις Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ θα κάνουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να προβούν σε προσλήψεις ανέργων δικαιούχων της επιταγής εισόδου στην εργασία εως 29 ετών και της επιταγής εισόδου στον τουρισμό .Το πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ αφορά 4.000 θέσεις εργασίας με επιδότηση των επιχειρήσεων με εως και 18 ευρω την ημέρα για την μισθοδοσία των ανέργων που θα προσληφθούν.
12/12/2013 - 11:41

7 θέσεις εργασίας στην ΔΕΥΑ Ερμιονάδας

7 θέσεις εργασίας στην ΔΕΥΑ Ερμιονάδας Η ΔΕΥΑ Ερμιονάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι,
12/12/2013 - 11:00

25 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

25 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής,
12/12/2013 - 10:13

10 θέσεις εργατών στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

10 θέσεις εργατών στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου κατόπιν της υπ'αριθμ.36/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα, καθώς και την υπ'αριθμ.5174/50682/17-04-2013 εγκριτική απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων

Η Επικαιρότητα Τώρα