#ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Δικαιολογητικά για ανανέωση ή επέκταση γυμναστηρίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 08/04/2014 - 11:25

Δικαιολογητικά για ανανέωση ή επέκταση γυμναστηρίου

Δικαιολογητικά για ανανέωση ή επέκταση γυμναστηρίου Για την αναγγελία ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής (άρθρο 8, παρ.1 Π.Δ. 219/2006, όπως ισχύει), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα