#ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

67 προσλήψεις σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Θέσεις εργασίας | 18/11/2013 - 10:21

67 προσλήψεις σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

67 προσλήψεις σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε απόφαση έγκρισης για την κίνηση των διαδικασιών για προσλήψεις  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 8 μήνες), για την αντιμετώπιση της ευλογιάς του προβάτου.
Κτηνιατρική άδεια λειτουργίας ζωικών υποπροϊόντων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 27/07/2013 - 10:27

Κτηνιατρική άδεια λειτουργίας ζωικών υποπροϊόντων

Κτηνιατρική άδεια λειτουργίας ζωικών υποπροϊόντων Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας ζωικών υποπροϊόντων Δικαιολογητικά
Κτηνιατρική άδεια εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 27/07/2013 - 10:24

Κτηνιατρική άδεια εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων

Κτηνιατρική άδεια εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων Δικαιολογητικά
Κτηνιατρική άδεια για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 27/07/2013 - 10:18

Κτηνιατρική άδεια για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

Κτηνιατρική άδεια εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας Δικαιολογητικά

Η Επικαιρότητα Τώρα