#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

2 θέσεις εργατών στην Βέροια
Θέσεις εργασίας | 21/03/2014 - 13:04

2 θέσεις εργατών στην Βέροια

2 θέσεις εργατών στην Βέροια Η ΙΖ εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων έως 31-12-2014.
3 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 21/03/2014 - 11:04

3 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης

3 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου
3 θέσεις εργασίας στην 25η εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 21/03/2014 - 10:38

3 θέσεις εργασίας στην 25η εφορεία αρχαιοτήτων

3 θέσεις εργασίας στην 25η εφορεία αρχαιοτήτων Η 25η εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αρχής γενομένης από την επομένη δημοσίευσης της Απόφασης πρόσληψης στο ΦΕΚ
9 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Νίκαιας
Θέσεις εργασίας | 21/03/2014 - 10:18

9 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Νίκαιας

9 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Νίκαιας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη»,
6 προσλήψεις για την ανάδειξη του Αρχοντικού Μίσιου
Θέσεις εργασίας | 21/03/2014 - 08:46

6 προσλήψεις για την ανάδειξη του Αρχοντικού Μίσιου

6 προσλήψεις για την ανάδειξη του Αρχοντικού Μίσιου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου, «Διαμόρφωση και ανάδειξη του ισογείου χώρου του Αρχοντικού Μίσιου και δημιουργία εκθεσιακού χώρου»
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης
Θέσεις εργασίας | 21/03/2014 - 08:34

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών:
Προσλήψεις για τετράμηνα εκτός ΑΣΕΠ
Εργασιακά | 20/03/2014 - 19:55

Προσλήψεις για τετράμηνα εκτός ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στους δήμους για τετράμηνα εκτός ΑΣΕΠ Πλέον οι δήμοι θα μπορούν να κάνουν προσλήψεις με τετράμηνα, αντί για δίμηνα , που ίσχυε μέχρι τώρα, για την κάλυψη θέσεων με εποχικούς υπαλλήλους εκτός ΑΣΕΠ.
15 θέσεις εργασίας για επόπτες παραλίας
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 18:35

15 θέσεις εργασίας για επόπτες παραλίας

15 θέσεις εργασίας για επόπτες παραλίας To LIFE AMMOS είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Με δεδομένη την ένταση και έκταση εμφάνισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, καθίσταται επιτακτική τόσο η αλλαγή συμπεριφοράς του ευρέως κοινού (καπνιστών και μη), όσο και η ανάπτυξη υποδομών και μέσων για την άμβλυνση του φαινομένου
3 θέσεις εργασίας στη ΛΓ εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 16:07

3 θέσεις εργασίας στη ΛΓ εφορεία αρχαιοτήτων

3 θέσεις εργασίας στη ΛΓ εφορεία αρχαιοτήτων Η ΛΓ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δυχαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
3 προσλήψεις για 12 μήνες στα Μέγαρα
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 14:57

3 προσλήψεις για 12 μήνες στα Μέγαρα

3 προσλήψεις για 12 μήνες στα Μέγαρα Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαρέων, που εδρεύει στα Μέγαρα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Νέας Περάμου», «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», «Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557 του Δήμου Μεγαρέων», «Κατασκευή και Εξοπλισμός του έργου "Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ν. Περάμου Δήμου Μεγαρέων Αττικής"» και «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ελέγχου και περιορισμού διαρροών στο υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
10 θέσεις εργασίας στο δήμο Κυνουρίας
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 14:50

10 θέσεις εργασίας στο δήμο Κυνουρίας

10 θέσεις εργασίας στο δήμο Κυνουρίας Ο Δήμος Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων από 01-04-2014 έως 30-04-2014 (ένα μήνα) για απασχόληση πέντε (5) ημερομισθίων κατ' άτομο. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του
15 θέσεις εργασίας στο ΧΥΤΑ Σερρών
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 14:04

15 θέσεις εργασίας στο ΧΥΤΑ Σερρών

15 θέσεις εργασίας στο ΧΥΤΑ Σερρών Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στο ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών
2 θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνή
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 10:59

2 θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνή

2 θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνή Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, που εδρεύει στο Νομό ΡΟΔΟΠΗΣ
4 θέσεις εργασίας στο μουσείο Θέρμου
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 10:52

4 θέσεις εργασίας στο μουσείο Θέρμου

4 θέσεις εργασίας στο μουσείο Θέρμου Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα τρείς (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
8 θέσεις εργασίας στην 6η εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 10:08

8 θέσεις εργασίας στην 6η εφορεία αρχαιοτήτων

8 θέσεις εργασίας στην 6η εφορεία αρχαιοτήτων Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ( 8 ) ατόμων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013" έργου «Στερέωση - Ανάδειξη Παλαιάς Ι.Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση -Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής:
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας
Θέσεις εργασίας | 20/03/2014 - 08:36

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας» που εδρεύει στη Νέα Ιωνία
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεγαλόπολης
Θέσεις εργασίας | 19/03/2014 - 16:38

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεγαλόπολης

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεγαλόπολης Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για το μήνα Μάρτιο 2014, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας του Δήμου.
3 προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου
Θέσεις εργασίας | 19/03/2014 - 15:14

3 προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου

3 προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου Ο Δήμος Τυρναβου ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με την αριθμ.46/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ( γκρέϊντερ και φορτωτή) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων
5 θέσεις εργασίας στην ΙΣΤ ΕΠΚΑ
Θέσεις εργασίας | 19/03/2014 - 15:05

5 θέσεις εργασίας στην ΙΣΤ ΕΠΚΑ

5 θέσεις εργασίας στην ΙΣΤ ΕΠΚΑ Η ΙΣΤ' ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Εγκαταστάσεις υποδοχής επισκεπτών» του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Σταγείρων», για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών
14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιγιαλείας
Θέσεις εργασίας | 19/03/2014 - 11:23

14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιγιαλείας

14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιγιαλείας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΝΠΔΔ Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας
Μειωμένες οι προσλήψεις στους δήμους και τις Περιφέρειες για το 2014
Θέσεις εργασίας | 19/03/2014 - 11:06

Μειωμένες οι προσλήψεις στους δήμους και τις Περιφέρειες για το 2014

Μειωμένες οι προσλήψεις στους δήμους και τις Περιφέρειες για το 2014 Κατά 20% λιγότερες θα είναι οι προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους και τις περιφέρειες σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες.
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάρπαθου
Θέσεις εργασίας | 19/03/2014 - 08:44

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάρπαθου

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάρπαθου Με την υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που κρίθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. πρωτοκ. 8671/576/26-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου και που αφορά την πρόσληψη: οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
50 Προσλήψεις για τις εκλογές στο υπουργείο Εσωτερικών
Θέσεις εργασίας | 18/03/2014 - 15:46

50 Προσλήψεις για τις εκλογές στο υπουργείο Εσωτερικών

50 Προσλήψεις για τις εκλογές στο υπουργείο Εσωτερικών Την πρόσληψη πενήντα ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, για τις ανάγκες των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 & και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014 ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του .
Προσλήψεις αναπληρωτών Πληροφορικής Δημοτικά Σχολεία
Παιδεία | 18/03/2014 - 13:57

Προσλήψεις αναπληρωτών Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία

Προσλήψεις αναπληρωτών Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία Τις προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας.
400 επιστήμονες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Θέσεις εργασίας | 18/03/2014 - 12:02

400 επιστήμονες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

400 επιστήμονες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 400 επιστήμονες ειδικευμένοι στον αγροτικό τομέα θα εργαστούν σε Ινστιτούτα αρμοδιότητας του υπουργείου, Αγροτικής Ανάπτυξης όπως έχει κάνει γνωστό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθ. Τσαυτάρης.
11 προσλήψεις υδρονομέων στη Νεα Ζίχνη
Θέσεις εργασίας | 18/03/2014 - 11:35

11 προσλήψεις υδρονομέων στη Νεα Ζίχνη

11 προσλήψεις υδρονομέων στη Νεα Ζίχνη Ο Δήμος Ν. Ζίχνης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, πρόκειται να προσλάβει υδρονομικά όργανα για τα αρδευτικά δίκτυα που λειτουργούν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, για την αρδευτική περίοδο του έτους 2014
5 θέσεις εργασίας στην Μεθώνη
Θέσεις εργασίας | 18/03/2014 - 11:12

5 θέσεις εργασίας στην Μεθώνη

5 θέσεις εργασίας στην Μεθώνη Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού και εργατικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Έργου: «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού σχολείου Μεθώνης
6 θέσεις εργασίας στην 6η εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 18/03/2014 - 11:00

6 θέσεις εργασίας στην 6η εφορεία αρχαιοτήτων

6 θέσεις εργασίας στην 6η εφορεία αρχαιοτήτων Η 6η εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013" έργου "Στερέωση - Ανάπλαση-Ανάδειξη Δυτικού Ενετικού Προμαχώνα (τομέας Β') Φρουρίου Ρίου, Π.Ε. Αχαΐας"
3 θέσεις εργασίας στην Έδεσσα
Θέσεις εργασίας | 18/03/2014 - 10:37

3 θέσεις εργασίας στην Έδεσσα

3 θέσεις εργασίας στην Έδεσσα Η ΙΖ εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το παρακάτω χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
10 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγόρας Μουρεσίου
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 14:35

10 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγόρας Μουρεσίου

10 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγόρας Μουρεσίου Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου κατόπιν της υπ'αριθμ. 15/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα, καθώς και την υπ'αριθμ.2127/18777/05-02-2014 εγκριτική απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2014
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάσου
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 14:21

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάσου

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάσου Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, δύο (2) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 13:19

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα είκοσι (20) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, αφού το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν είναι επαρκές, λόγω των έντονων και συχνών καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
7 θέσεις εργασίας στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Καρθαίας Κέας
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 12:38

7 θέσεις εργασίας στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Καρθαίας Κέας

7 θέσεις εργασίας στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Καρθαίας Κέας Ανακοίνωση για την πρόσληψη -με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας» επτά (7) ειδικευμένων εργατών, νια χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψής τους, με δυνατότητα παράτασης
31 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σητείας
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 12:32

31 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σητείας

31 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σητείας Ο Δήμος Σητείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2014, ανά Τοπική Κοινότητα
ΔΕΗ : 20 προσλήψεις στην ΑΗΣ Αμυνταίου
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 12:06

ΔΕΗ : 20 προσλήψεις στην ΑΗΣ Αμυνταίου

ΔΕΗ : 20 προσλήψεις στην ΑΗΣ Αμυνταίου Ο ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι (20) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια)
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νάουσας
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 11:55

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νάουσας

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νάουσας Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2 (δύο) μηνών, βάσει των δια­τάξεων του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν. 2738/99, περίπτωση Κ παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, του Ν. 1256/82 και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καθώς και της υπ' αρ. 19/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, που εγκρίθηκε με το υπ' αρ. 2078/28-2­2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας — Θράκης.
Στις 21/3 ανοίγει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις ανέργων 30 έως 66 ετών
Εργασιακά | 17/03/2014 - 10:38

Στις 21/3 ανοίγει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις ανέργων 30 έως 66 ετών

Στις 21/3 ανοίγει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις ανέργων 30 έως 66 ετών «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 66 ετών» Ξεκινά στις 21-3-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
47 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παγγαίου
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 10:00

47 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παγγαίου

47 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παγγαίου Ο Δήμος Παγγαίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 18/03/2014 έως την 27/03/2014 στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας και στα Γραφεία του Δήμου μας και ειδικά στο Γραφείο Προσωπικού.
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Προσοτσάνης
Θέσεις εργασίας | 17/03/2014 - 09:10

4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Προσοτσάνης

4 προσλήψεις στους παιδικους σταθμους Δήμου Προσοτσάνης Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
137 διοικητικοί υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Θέσεις εργασίας | 15/03/2014 - 18:36

137 διοικητικοί υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

137 διοικητικοί υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων. Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων υπαλλήλων διοικήσεως για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΟΑΕΔ ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 10.000 προσλήψεις ανέργων
Θέσεις εργασίας | 15/03/2014 - 11:01

ΟΑΕΔ ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 10.000 προσλήψεις ανέργων

ΟΑΕΔ ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 10.000 προσλήψεις ανέργων Ξεκινούν οι αιτήσεις την Δευτέρα 17 Μαρτίου για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα αφορά 10.000 προσλήψεις ανέργων από 30 εως 66 ετών με επιδότηση στις επιχειρήσεις σύμφωνα με ανακοίνωση Διοικητή του Οργανισμού κ Αμπατζόγλου ,ενώ οι επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν αίτηση θα πρέπει να εκδώσουν κλειδάριθμο στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ για να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Προσλήψεις στο Δήμο Αμύνταιου
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 20:18

Προσλήψεις στο Δήμο Αμύνταιου

Προσλήψεις στο Δήμο Αμύνταιου Ο Δήμος Αμυνταίου θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ως εξής:
3 προσλήψεις στο αρχαιολογικό μουσείο 'Αρτας
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 16:14

3 προσλήψεις στο αρχαιολογικό μουσείο 'Αρτας

3 προσλήψεις στο αρχαιολογικό μουσείο 'Αρτας Η ΛΓ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης των παρακάτω τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30.11.2014.
Προκήρυξη για 3 θέσεις μονίμου προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 15:47

Προκήρυξη για 3 θέσεις μονίμου προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Προκήρυξη για 3 θέσεις μονίμου προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Διαγωνισμούς για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ως εξής:
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 14:06

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ' αριθ. 89/2014 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 10.182/192/11-03-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Οκτώ [08] ατόμων
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρπάθου
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 13:59

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρπάθου

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρπάθου Με την υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που κρίθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. πρωτοκ. 8671/576/26-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου και που αφορά την πρόσληψη: οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με δύο (2) μηνών σύμβαση
4 προσλήψεις στην 19η εφορεία αρχαιοτήτων
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 13:35

4 προσλήψεις στην 19η εφορεία αρχαιοτήτων

4 προσλήψεις στην 19η εφορεία αρχαιοτήτων Η 19η εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικού, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών για το έτος 2014 και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για το έτος 2014, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων τείχους και πυριτιδαποθήκη και συντήρηση-προστασία αρχιτεκτονικών λειψάνων βυζαντινού κάστρου Φαναριού Δ. Ιθώμης Ν. Καρδίτσας»
ΟΑΕΔ επιδότηση για προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 13:22

ΟΑΕΔ επιδότηση για προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ επιδότηση για προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης − ΤΟΠΣΑ», αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.
3 θέσεις εργασίας στο Δήμος Ιεράπετρας
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 13:15

3 θέσεις εργασίας στο Δήμος Ιεράπετρας

3 θέσεις εργασίας στο Δήμος Ιεράπετρας Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 21/30-01-2014 απόφαση του Δ.Σ., όπως ελέγχθηκε η νομιμότητά της με τη αριθμ.1892/13-02-2014 όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και κατόπιν της 58/11-03-2014 απόφαση του Δ.Σ. επαναπροκηρύσσονται στη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας (03) τρείς υδρονομείς διάρκειας απασχόλησης οχτώ (8) μηνών
2 προσλήψεις στην ΠΕ Πελοποννήσου Καλαμάτα
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 11:24

2 προσλήψεις στην ΠΕ Πελοποννήσου Καλαμάτα

2 προσλήψεις στην ΠΕ Πελοποννήσου Καλαμάτα Η ΠΕ Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για την καταπολέμηση του μελιταίου πυρετού, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Π.Ε. Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 10:46

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών όπως περιγράφονται στην αρ. 43/24-01-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων
2 θέσεις εργασίας στην Χαλκίδα
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 10:21

2 θέσεις εργασίας στην Χαλκίδα

2 θέσεις εργασίας στην Χαλκίδα Η ΙΑ' εφορεία αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 10:10

Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού Έγκριση για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης από το Υπουργείο Εργασίας για διάστημα 6 και 12 μηνών ανάλογα την ειδικότητα
6 θέσεις εργασίας για 12 μήνες στην Πρέβεζα
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 09:34

6 θέσεις εργασίας για 12 μήνες στην Πρέβεζα

6 θέσεις εργασίας για 12 μήνες στην Πρέβεζα Το Υπουργείο πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) Εργατοτεχνιτών ΔΕ(με εξειδίκευση στις αναστηλωτικές εργασίες) και ελλείψει αυτών Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ (με εξειδίκευση στις αναστηλωτικές - οικοδομικές εργασίες) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Έργου:
500 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού
Θέσεις εργασίας | 13/03/2014 - 20:04

500 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

500 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού Την έγκριση για 500 προσλήψεις ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπέγραψε σήμερα ο υπουργός κ Παναγιωτόπουλος.
Προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ
Θέσεις εργασίας | 13/03/2014 - 18:10

Προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ

Προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ Ηλεκτρονική αίτηση θα μπορούν να υποβάλουν στην ΕΛΣΤΑΤ οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις συνεργατών που επιθυμούν να απασχοληθούν ως ιδιώτες συνεργάτες στις διενεργούμενες στατιστικές εργασίες.
Έλεγχος στα πτυχία υποψηφίων για τις προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ
Θέσεις εργασίας | 13/03/2014 - 17:13

Έλεγχος στα πτυχία υποψηφίων για τις προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ

Έλεγχος στα πτυχία υποψηφίων για τις προσλήψεις στην ΝΕΡΙΤ Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσαν καταγγελίες για πλαστά πτυχία γλωσσομάθειας που φέρονται να χρησιμοποίησαν υποψήφιοι στον διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ.
Δήμος Τρίπολης: Έγκριση 30 θέσεων για την πυρασφάλεια
Θέσεις εργασίας | 13/03/2014 - 15:46

Δήμος Τρίπολης: Έγκριση 30 θέσεων για την πυρασφάλεια

Δήμος Τρίπολης: Έγκριση 30 θέσεων για την πυρασφάλεια 26 φύλακες, 3 οδηγούς και 1 χειριστή μηχανημάτων έργου θα προσλάβει ο Δήμος Τρίπολης για την πυρασφάλεια . Ακολουθεί η ανακοίνωση .
93 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης
Θέσεις εργασίας | 13/03/2014 - 15:35

93 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης

93 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
34 προσλήψεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
Θέσεις εργασίας | 13/03/2014 - 14:52

34 προσλήψεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

34 προσλήψεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Πτολεμαΐδας Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολ/δας της Δ/νσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) που εδρεύει στο 6ο χιλ. Πτολ/δας - Κοζάνης

Η Επικαιρότητα Τώρα