#ΤΕΑΔΥ

Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΥΕΚ και ΤΕΑΔΥ 2014
Ασφάλιση | 08/05/2014 - 15:49

Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΥΕΚ και ΤΕΑΔΥ 2014

Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΥΕΚ και ΤΕΑΔΥ 2014 Οι συνταξιούχοι επικουρικών συντάξεων , ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικών Συντάξεων (ΕΤΕΑ) , όπως για παράδειγμα το ΤΕΑΔΥ το ΤΕΑΠΟΚΑ και του ΤΕΑΥΕΚ αλλά και πλήθος άλλων ταμείων μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση από την ιστοσελίδα του ταμείου αλλά και της ΗΔΙΚΑ ώστε ουσιαστικά να κάνουν αντιπαραβολή με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.
Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ
Ασφάλιση | 14/04/2014 - 16:33

Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ

Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ Οι συνταξιούχοι επικουρικών συντάξεων ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικών Συντάξεων (ΕΤΕΑ) , όπως για παράδειγμα το ΤΕΑΔΥ το ΤΕΑΠΟΚΑ και του ΤΕΑΥΕΚ αλλά και πλήθος άλλων ταμείων μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση από την ιστοσελίδα του ταμείου αλλά και της ΗΔΙΚΑ ώστε ουσιαστικά να κάνουν αντιπαραβολή με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.
ΔΗΜΟΣΙΟ | 10/06/2013 - 11:58

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ ΤΕΑΥΕΚ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ ΤΕΑΥΕΚ Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση .
ΔΗΜΟΣΙΟ | 07/06/2013 - 13:43

Βεβαίωση συντάξεων ΤΕΑΔΥ στο teady.gr

Βεβαίωση συντάξεων ΤΕΑΔΥ στο teady.gr

Η Επικαιρότητα Τώρα