#ΦΑΚΕΛΟΣ

Ανασύσταση φακέλου (ακίνητα)
ΑΚΙΝΗΤΑ | 24/03/2014 - 07:33

Ανασύσταση φακέλου (ακίνητα)

Ανασύσταση φακέλου (ακίνητα) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση ανασύστασης φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Ενημέρωση φακέλου (ακινήτου)
ΑΚΙΝΗΤΑ | 24/03/2014 - 07:18

Ενημέρωση φακέλου (ακινήτου)

Ενημέρωση φακέλου (ακινήτου) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση ενημέρωσης του φακέλου του ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής στην Πολεοδομία:
Σελίδα 2 από 2

Η Επικαιρότητα Τώρα