ΔΗΜΟΙ

20/07/2013 - 19:33

Αίτηση για εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων

Αίτηση για εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων   
20/07/2013 - 19:31

Αίτηση για εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

Αίτηση για εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων   
20/07/2013 - 19:25

Αίτηση για Διόρθωση Κυρίου ονόματος

Αίτηση για Διόρθωση Κυρίου ονόματος
20/07/2013 - 12:25

Αίτηση για διόρθωση Ηλικίας Γυναικών Δημοτολόγιο

Αίτηση για διόρθωση Ηλικίας Γυναικών ΔημοτολόγιοΠρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα σωστά στοιχεία
20/07/2013 - 12:20

Αίτηση για αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Αίτηση για αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
20/07/2013 - 12:13

Αίτηση για αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου

Αίτηση για αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμουΠοια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
20/07/2013 - 12:10

Αίτηση για προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Αίτηση για προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης
20/07/2013 - 12:03

Αίτηση για προσθήκη κυρίου ονόματος Δημοτολόγιο

Αίτηση για προσθήκη κυρίου ονόματος Δημοτολόγιο
20/07/2013 - 11:57

Αίτηση για προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα

Αίτηση για προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα
20/07/2013 - 11:45

Αίτηση για εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια στο Δημοτολόγιο

Αίτηση για εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια στο Δημοτολόγιο
18/07/2013 - 10:44

Εγγραφή για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο

Εγγραφή για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο
18/07/2013 - 09:19

Αίτηση για πολιτογράφηση

Αίτηση για πολιτογράφηση Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης;
17/07/2013 - 10:40

Αίτηση για Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία

Αίτηση για Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία
17/07/2013 - 10:35

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας
17/07/2013 - 10:26

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
17/07/2013 - 10:19

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα
17/07/2013 - 10:16

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
17/07/2013 - 10:12

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό
16/07/2013 - 18:49

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (στρατολογία)

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (στρατολογία) 
16/07/2013 - 18:44

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο

Η Επικαιρότητα Τώρα