ΔΗΜΟΙ

16/07/2013 - 18:25

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
16/07/2013 - 17:52

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
16/07/2013 - 16:07

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για ΟΓΑ

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για ΟΓΑ 
16/07/2013 - 16:05

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
16/07/2013 - 12:09

Αίτηση βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Αίτηση βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
16/07/2013 - 12:06

Αίτηση μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

Αίτηση μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
16/07/2013 - 09:09

Αίτηση μεταδημότευσης ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο
16/07/2013 - 09:02

Αίτηση μεταδημότευσης ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο
16/07/2013 - 08:44

Αίτηση μεταδημότευσης οικογένειας στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης οικογένειας στο Δήμο
16/07/2013 - 08:36

Αίτηση μεταδημότευσης ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο

Αίτηση μεταδημότευσης ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο
16/07/2013 - 08:31

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης νέου τέκνου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης νέου τέκνου
15/07/2013 - 18:37

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου
15/07/2013 - 18:34

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου
15/07/2013 - 17:04

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου

Αίτηση μεταβολής οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου
15/07/2013 - 16:57

Αίτηση για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας στο Δήμο

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεονύμφων στο Δήμο αίτηση
13/07/2013 - 01:30

Δικαιολογητικά για άδεια παραμονής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ν. 3731/2008 ΑΡΘΡΟ 39) - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Σελίδα 4 από 4

Η Επικαιρότητα Τώρα