ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

23/04/2012 - 18:51

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
13/03/2012 - 08:50

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ Σαφές κατέστη σήμερα διά στόματος του αναπληρωτή υπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκου Σηφουνάκη, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση,
08/03/2012 - 23:56

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2012

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2012 ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Οι καινοτομίες του ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ συνίστανται στην προστασία της αστικής γης και αναζωογόνηση των πόλεων, στην περιβαλλοντικά εναρμονισμένη δόμηση, στην εξυπηρέτηση των λειτουργιών των κτιρίων και στην προστασία των φυσικών πόρων και των διαθέσιμων χώρων της πόλης.
06/03/2012 - 14:53

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 2012

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 2012 Κατ’ εφαρμογή του ν. 4030/2010 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 249), το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δρομολόγησε τις παρακάτω διαδικασίες για τους Ελεγκτές Δόμησης και ενημερώνει ότι: Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,α) «Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης» (ΦΕΚ Β’ 252), στην οποία προσδιορίζονται οι διαδικασίες για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησηςβ) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 465), στην οποία ορίζεται ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων ελέγχων ανά κατηγορία και είδος οικοδομικού έργου, η διαδικασία ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και τα ακριβή σημεία ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγραφούν στο οικείο Μητρώο, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ Πρόσκληση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ όπου τηρείται σχετικό πεδίο, από 1η Μαρτίου 2012. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και να συμμετάσχουν σε εξεταστική διαδικασία, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου 2012.
07/02/2012 - 21:58

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενου κτιρίου είναι τα ακόλουθα: 1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου ή κατοικίας (Αριθμός ιδιοκτησιών, Αριθμός ιδιοκτήτων) 2. Πίνακας χιλιοστών 3. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ) 4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο) 5. Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου 6. Αρχιτεκτονικά σχέδια ως κατασκευασθέν 7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια ως κατασκευασθέν 8. Μελέτη θερμομόνωσης κατατεθειμένη στην πολεοδομία 9. Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης 10. Οικοδομική άδεια 11. Τοπογραφικό σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή 12. Ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (τετραγωνικά μέτρα) 13. Ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων 14. Φωτογραφία του κτιρίου που να διακρίνεται η ιδιοκτησία 15. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων της ιδιοκτησίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλα) 16. Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα) 17. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτιρίου (διαχειριστής) ή της ιδιοκτησίας (ιδιοκτήτης)
29/05/2011 - 20:25

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΩ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Τις προϋποθέσεις για την ηλεκτροδότηση των ημιυπαίθριων που τακτοποιήθηκαν παρέχει με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που ξεκαθαρίζει ότι δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος για τους ημιυπαίθριους και ως εκ τούτου μπορούν να προχωρήσουν στην ηλεκτροδότηση των χώρων αυτών με το πιστοποιητικό του δήμου και τη βεβαίωση τακτοποίησης. Διευκρινίζεται δε ότι για τους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου, δηλαδή εκτός των ημιυπαίθριων, ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Βάσει αυτής απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από την εφορία για την υποβολή των πινάκων (τελικά ποσά κόστους επιμέρους εργασιών, πλήρη στοιχεία εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, συνολικός αριθμός εκδοθέντων στοιχείων και συνολική αξία αυτών) σχετικά με το ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών.
Σελίδα 10 από 10

Η Επικαιρότητα Τώρα