Θέσεις εργασίας

26/08/2013 - 16:18

14 Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Θεσσαλονίκης

14 Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Θεσσαλονίκης Την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατεσσάρων (14) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης, για τις εξής, κατά αριθμό, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο
26/08/2013 - 14:46

11 Προσλήψεις 22 ΕΒΑ

11 Προσλήψεις 22 ΕΒΑ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων νια την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών, για το υποέργο «Αρχαιολογικές εργασίες της 22ης ΕΒΑ» του έργου «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών Αυτοκινητοδρόμου : Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)- Μαλιακός (Σκάρφεια ) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα», ενταγμένο στο ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας 2007-2013» και το οποίο θα εκτελεσθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Ναύπακτο του Νομού Αιτωλ/νίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, Τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
26/08/2013 - 13:52

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους εώς 35 ετών

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους εώς 35 ετών ανοίγει για επιπλέον 2200 θέσεις Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ η έγκριση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα όπου και είχε λήξει λόγω της κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων το προηγούμενο διάστημα .Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους εως 35 ετών θα παρέχει επιπλεόν 2200 επιδοτούμενες προσλήψεις από τις 5000 που είχε επιδοτήσει μέχρι στιγμής .
26/08/2013 - 13:37

50000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους αύριο η ανακοίνωση

50000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους αύριο η ανακοίνωση Αύριο Τρίτη 27/08/2013 ανακοινώνεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τις 50000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους με πεντάμηνα και επτάμηνα όπου θα καλυφτούν από ανέργους .
26/08/2013 - 12:54

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 6η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 6η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 6η ΥΠΕ σε μία ειδικότητα.
26/08/2013 - 11:33

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλης Τρικάλων

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλης Τρικάλων Ο Δήμος Πύλης Ν.Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ' αριθ.66/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.7433/73403/19-4-13 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο
26/08/2013 - 11:22

9 Προσλήψεις με 8μηνα Θεσσαλονίκη

9 Προσλήψεις με 8μηνα Θεσσαλονίκη Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης ανακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
26/08/2013 - 10:48

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Σερρών

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Σερρών Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων από 28-8-2013 έως 27-9¬2013 (ένα μήνα) για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ' άτομο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.
26/08/2013 - 10:28

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΣΣΑΣ) 2013 2014

Πρόσληψη Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Ακαδημαικού Έτους 2013 – 2014 Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιω¬τικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 (χρονικό διάστημα από 1 Οκτ 2013 μέχρι 31 Ιουλ 2014), για τα ακόλουθα μαθήματα - θέσεις - δραστηριότητες και ώρες απασχόλησης όπως αναλυτικά ανα¬φέρονται στον παρακάτω πίνακα.
25/08/2013 - 17:49

50000 θέσεις εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ μέσα στην εβδομάδα οι αιτήσεις

50000 θέσεις εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ σε δήμους και περιφέρειες μέσα στην εβδομαδα ξεκινά το πρόγραμμα Ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα η κοινή υπουργική απόφαση για τις 50000 θέσεις εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ για ανέργους σε δήμους και περιφέρειες για 5μηνη ή και 7μηνη με το πρόγραμμα κοινωφελής εργασίας.Σύμφωνα με την απόφαση για τις 50000 προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ , οι άνεργοι θα επιλεγούν με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε νοικοκυριά και οικογένειες που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο.
25/08/2013 - 15:03

37 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παύλου Μελά

37 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παύλου Μελά Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» ύστερα από την υπ' αριθμ. 103/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα επτα (37) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
23/08/2013 - 18:05

ΔΕΗ προσλήψεις Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

ΔΕΗ προσλήψεις Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Η ΔΕΗ ανακοινώνει προσλήψεις Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής , που εδρεύει στην Αθήνα, για τις θέσεις που ακολουθούν.
23/08/2013 - 17:59

ΔΕΗ προσλήψεις με οκτάμηνα στην Αθήνα

ΔΕΗ προσλήψεις με οκτάμηνα στην Αθήνα  Η ΔΕΗ ανακοινώνει τις προσλήψεις , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, Σολωμού 56, για τις θέσεις που ακολουθούν
23/08/2013 - 11:48

Πρόγραμμα για 50000 προσλήψεις ανέργων απο τον ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα για 50000 προσλήψεις ανέργων απο τον ΟΑΕΔ Την άλλη εβδομάδα ανακοινώνεται το πρόγραμμα για τις περίπου 50000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και άλλους δημόσιους φορείς σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Κ Χατζηδάκη σε ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΚΑΪ .
22/08/2013 - 16:36

2 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων

2 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ύστερα από την υπ' αριθ. 216/2013 (σε ορθή επανάληψη) εγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού στις Δημοτικές Ενότητες Βελβεντού, Καμβουνίων και   Λιβαδερού, για χρονικό
22/08/2013 - 15:21

6 Θέσεις εργασίας ΙΣΤ ΕΠΚΑ Θεσσαλονίκη

6 Θέσεις εργασίας ΙΣΤ ΕΠΚΑ Θεσσαλονίκη Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ««Ολοκληρωμένη ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος»
22/08/2013 - 15:11

7 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δελφών

7 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δελφών Ανακοινωση Δημου Δελφων Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΟ Δήμος Δελφών κατόπιν της άριθμ 239/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και της επικύρωσης αυτής 6883/156042 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των Δημοτικών παιδικών σταθμών Δελφών
22/08/2013 - 10:29

4 Προσλήψεις ΝΠΔΔ Νευροκοπίου

4 Προσλήψεις ΝΠΔΔ Νευροκοπίου Ο Πρόεδρος του Ν. Π. Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ' αριθ. 41/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο
22/08/2013 - 10:17

4 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λουτρακίου

4 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λουτρακίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 'Μέριμνα'» που εδρεύει στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
22/08/2013 - 09:37

Άδειες για λαϊκή αγορά Δήμου Ιωαννιτών

Άδειες για λαϊκή αγορά Δήμου Ιωαννιτών Διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισμοπλήκτων του Δήμου Ιωαννιτών

Η Επικαιρότητα Τώρα