Θέσεις εργασίας

15/07/2013 - 14:42

2 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δασαρχείο Καβάλας

2 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δασαρχείο Καβάλας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καβάλας που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
15/07/2013 - 14:37

Πρόσληψη 51 ατόμων για δακοκτονία Χαλκιδική

Πρόσληψη 51 ατόμων για δακοκτονία Χαλκιδική Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια), συνολικού αριθμού πενήντα ένα (51) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες :
15/07/2013 - 11:53

4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων

4 Προσλήψεις Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων
15/07/2013 - 10:50

Προκήρυξη διαγωνισμός εκτελωνιστών Καλαμάτα

Προκήρυξη διαγωνισμός εκτελωνιστών Καλαμάτα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν. 718/77 "ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ" ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΔιαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77, Καλαμάτας, που έχει έδρα την Καλαμάτα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Καλαμάτας και περιλαμβάνει τις Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
15/07/2013 - 08:58

34 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π όμιλος UNESCO

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριαντα-τεσσάρων (34) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων φυλάκων  για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
15/07/2013 - 08:24

20 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΗΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι (20) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( 60 ημερομίσθια ) , για υποστηρικτικές εργασίες του Τομέα ( Γενική Συντήρηση της Μον. V του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ).
15/07/2013 - 01:08

3 Θέσεις εργασίας Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσου Λέσβου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που εδρεύει στο Σίγρι Λέσβου για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου Δάσους νησίδας Νησιώπης», και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
15/07/2013 - 00:50

10 Προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο - 2-μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σκοπό με σκοπό την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ακάλυπτων χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου καθώς και σε περιοχές του Νομού Αττικής εφόσον χρειαστεί, συνολικής χρονικής διάρκειας δύο - 2- μηνών.
13/07/2013 - 20:07

Διαγωνισμός για 15 θέσεις Δικαστικών Αντιπροσώπων

Διαγωνισμός για 15 θέσεις Δικαστικών Αντιπροσώπων Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
13/07/2013 - 09:36

Θέσεις εργασίας στον Αρχ/κό χώρο Ασίνης

Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιω¬τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για χρονικό διάστημα μέχρι τέλους του έργου 31-12-2013, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε πε¬ρίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του έργου:«Ασίνη-Ακρόπολη Αργαίας Ασίνης Αναμόρφωση Αργαιολογικού Χώρου Καστράκι»
12/07/2013 - 19:50

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
11/07/2013 - 18:02

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης

7 Προσλήψεις Δήμος Μεγαλόπολης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
Σελίδα 1020 από 1020

Η Επικαιρότητα Τώρα