ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

05/12/2012 - 15:37

Μεσα Μαζικής Μεταφοράς Αλλαγες στα εισιτήρια

Αλλαγες στα εισιτήρια για τα Μεσα Μαζικής Μεταφοράς Με κοινή υπουργική απόφαση που παρουσίασαμε χθες προβλέπονται αλλαγες στα εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς θεσπίζοντας νέα εισιτήρια και εκπτώσεις για αυτά με την αγορά 10 εισιτήριων αλλά και μειωμένα πρόστιμα. Συγκεκριμένα ακολουθούν όλες οι αλλάγες στα εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς α. Τιμή ενιαίου εισιτηρίου: 1,40 ΕΥΡΩ χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση κατά την πρώτη επιβίβαση, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό) μέχρι το Κορωπί. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις γραμμές express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. (στο τμήμα Βάρκιζα−Σαρωνίδα). Στην περίπτωση που στη λήξη του 90λέπτου η τελευταία διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο επιβάτης υποχρεούται με ευθύνη του να επικυρώσει για δεύτερη φορά το εισιτήριο του, είτε στο όχημα είτε στο επικυρωτικό μηχάνημα του σταθμού πριν τη λήξη ισχύος του, ώστε αυτό να ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί η τελευταία μετακίνηση του. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,70 ΕΥΡΩ. β. Τιμή εισιτηρίου μίας διαδρομής − μίας χρήσης: 1,20 ΕΥΡΩ, το οποίο ισχύει αποκλειστικά για Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) εξαιρουμένων των λεωφορειακών γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα), και ΣΤΑ.ΣΥ (τραμ). Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μία και μοναδική επιβίβαση σε ένα μόνο από τα παραπάνω μέσα και δεν ισχύει για μετεπιβίβαση. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,60 ΕΥΡΩ. γ. Το ημερήσιο και εβδομαδιαίο εισιτήριο, για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό μέχρι το Κορωπί) αναπροσαρμόζονται σε 4,00 ΕΥΡΩ και 14,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα. Τα εισιτήρια αυτά δεν ισχύουν στις γραμμές express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας της Ο.ΣΥ (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα). δ. Το εισιτήριο των γραμμών express της Ο.ΣΥ. για Σαρωνίδα (στο τμήμα της γραμμής Βάρκιζα −Σαρωνίδα) αναπροσαρμόζεται σε 1,60 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,80 ΕΥΡΩ. Στο τμήμα της γραμμής Αθήνα − Βάρκιζα ισχύει το εισιτήριο μίας διαδρομής − μίας χρήσης: 1,20 ΕΥΡΩ και το αντίστοιχο μειωμένο 0,60 ΕΥΡΩ, καθώς και το ενιαίο εισιτήριο 1,40 ΕΥΡΩ και το αντίστοιχο μειωμένο 0,70 ΕΥΡΩ. ε. Το εισιτήριο των γραμμών express της Ο.ΣΥ. για Αεροδρόμιο ορίζεται σε 5,00 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 2,50 ΕΥΡΩ. στ. Το εισιτήριο της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 8,00 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 4,00 ΕΥΡΩ. Το εισιτήριο δύο (2) ατόμων και το εισιτήριο τριών (3) ατόμων της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 14,00 ΕΥΡΩ και 20,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα. Το μετ' επιστροφής εισιτήριο της ΣΤΑ.ΣΥ. (μέτρο και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 14,00 ΕΥΡΩ και η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση. Τα προαναφερόμενα εισιτήρια που ισχύουν για διαδρομές προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), ισχύουν στην Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ) για 90 λεπτά, τόσο μετά την πρώτη επικύρωση στην πρώτη διαδρομή, όσο και μετά τη δεύτερη επικύρωση κατά την επιστροφή όσον αφορά το μετ' επιστροφής εισιτήριο. ζ. Τα εισιτήρια του προαστιακού (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), όπως καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ισχύουν και στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΑ, (ΣΤΑ.ΣΥ & Ο.ΣΥ.) για χρονικό διάστημα 90 λεπτών από την μία και μοναδική ακύρωση τους κατά την πρώτη επιβίβαση. η. Την κατάργηση της παρ. 4 της υπ’ αριθμ 30353/ΕΓΔΕΚΟ/3030 (ΦΕΚ Β΄/1186/2009) στο σύνολό της και τον επανακαθορισμό του τριήμερου τουριστικού εισιτηρίου ως εξής: Το Τουριστικό (3ήμερο) εισιτήριο ισχύει στους συγκοινωνικακούς φορείς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. − ΣΤΑ.ΣΥ.) για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωση του. Το εισιτήριο αυτό επιτρέπει απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (λεωφορεία, τρόλλευ, ηλεκτρικός, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί) και από μία διαδρομή από και προς τον Αερολιμένα Αθηνών με το Μετρό ή τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS Αεροδρομίου. Η τιμή του Τουριστικού (3ήμερου) εισιτηρίου ορίζεται σε 20,00 ΕΥΡΩ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής. θ. Η τιμή του εισιτηρίου του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ.) από τους σταθμούς Παλλήνη − Κάντζα − Κορωπί προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ορίζεται στα 6,00 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 3,00 ΕΥΡΩ. ι. Καθιερώνεται εβδομαδιαίο εισιτήριο για το Αεροδρόμιο με την ονομασία «7ήμερο εισιτήριο Αεροδρομίου», το οποίο θα ισχύει στους συγκοινωνιακούς φορείς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ.). Το προαναφερόμενο εισιτήριο επιτρέπει απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ και ΣΤΑ.ΣΥ.) συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών Αεροδρομίου με το μετρό και τα λεωφορεία express. Η χρονική ισχύς του είναι επτά (7) πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωσή του. Η τιμή του 7ήμερου εισιτηρίου Αεροδρομίου ορίζεται σε 50 ΕΥΡΩ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής. Άρθρο 2.ΤΙΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: α. Τιμή μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για λεωφορεία (Ο.ΣΥ.) εξαιρουμένων των λεωφορειακών γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα), τρόλεϊ (Ο.ΣΥ.) και τραμ (ΣΤΑ.ΣΥ.): 20,00 ΕΥΡΩ. Τιμή μειωμένης κάρτας 10,00 ΕΥΡΩ. β. Τιμή μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό μέχρι το Κορωπί): 45,00 ΕΥΡΩ. Τιμή μειωμένης κάρτας: 23,00 ΕΥΡΩ. γ. Η μηνιαία κάρτα του Μετρό (Α.Μ.Ε.Λ. και Η.Σ.Α.Π.) προς και από το Δ.Α.Α. μετονομάζεται σε Μηνιαία Κάρτα Αεροδρομίου, η τιμή της αναπροσαρμόζεται στα 140,00 ΕΥΡΩ και ισχύει σε όλα ανεξαιρέτως τα Μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό). Τιμή μειωμένης κάρτας: 70,00 ΕΥΡΩ. ε. Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΣΤΑ.ΣΥ. − Η.Σ.Α.Π.) και η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ. − Α.Μ.Ε.Λ.) μέχρι το Κορωπί, καταργούνται. Άρθρο 3.ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: α. Τιμή ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για λεωφορεία (Ο.ΣΥ.) εξαιρουμένων των λεωφορειακών γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα), τρόλεϊ (Ο.ΣΥ.) και τραμ (ΣΤΑ.ΣΥ.): 200,00 ΕΥΡΩ. β. Τιμή ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό μέχρι το Κορωπί): 450,00 ΕΥΡΩ. γ. Η ετήσια κάρτα του Μετρό (Α.Μ.Ε.Λ. και Η.Σ.Α.Π.) προς και από το Δ.Α.Α. μετονομάζεται σε Ετήσια Κάρτα Αεροδρομίου προσαρμόζεται σε 1.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύει σε όλα ανεξαιρέτως τα Μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (ΣΤΑ.ΣΥ & Ο.ΣΥ.). δ. Η ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΣΤΑ.ΣΥ.) και η ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό μέχρι το Κορωπί (ΣΤΑ.ΣΥ.), καταργούνται. Άρθρο 4.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ Μ.Μ.Μ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ. ΗΛΠΑΠ. ΗΣΑΠ. ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ): α. Το δικαίωμα ελεύθερης και μειωμένης μετακίνησης παρέχεται εφόσον ο αρμόδιος Φορέας παροχής τους, προβλέψει την εγγραφή πίστωσης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του, και συνάψει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ καταβάλλοντας το αντίτιμο της δαπάνης (άρθρο 6. παρ. 4. Ν. 3920/2011). β. Ο ΟΑΣΑ δύναται να συνάπτει συμφωνίες με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώσεις εργαζομένων ή ιδιώτες κ.α. για μαζική διάθεση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή. Η έκπτωση δεν θα υπερβαίνει το 25% της κανονικής τιμής των αντίστοιχων προϊόντων κομίστρου. Άρθρο 5.ΠΡΟΣΤΙΜΑ Το ύψος του προστίμου για μη κατοχή έγκυρου τίτλου μεταφοράς καθορίζεται: α. Στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό στο 60πλάσιο της τιμής του ενιαίου εισιτηρίου (κανονικού ή μειωμένου), β. Στα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ στο 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου μιας διαδρομής (κανονικού ή μειωμένου). γ. Στο τμήμα «Βάρκιζα − Σαρωνίδα» της γραμμής Ε22 και στις γραμμές express του Αεροδρομίου) στο πλάσιο της τιμής του ενιαίου εισιτηρίου (κανονικού ή μειωμένου). Ως έγκυροι τίτλοι μεταφοράς θεωρούνται: τα κατά περίπτωση ισχύοντα εισιτήρια, επικυρωμένα και χρησιμοποιούμενα εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος τους, οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών με το ισχύον μηνιαίο κουπόνι, συνοδευόμενα όπου απαιτείται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ακαδημαϊκή ταυτότητα, κάρτα πολυτέκνων, κ.α.) 2. Τα παραπάνω πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους στα γραφεία του ΟΑΣΑ ή του συγκοινωνιακού φορέα που τα επέβαλε. Άρθρο 6. Καθιερώνεται για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ισχύ της παρούσας η δωρεάν παροχή ενός εισιτηρίου με τη μορφή έκπτωσης στην περίπτωση αγοράς δεσμίδας 10 τεμαχίων εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη παροχή θα ισχύει για τα ενιαία εισιτήρια αξίας € 1,40 (ολόκληρο) και € 0,70 (μειωμένο) καθώς και για τα εισιτήρια μίας (1) διαδρομής (με λεωφορείο, τρόλεϊ ή τραμ) αξίας € 1,20 (ολόκληρο) και € 0,60 (μειωμένο). Άρθρο 7. α. Η υπ’ αριθμ. Α−385/ΕΓΔΕΚΟ 0012/05.01.2011 (ΦΕΚ 2 Β΄/5.1.2011) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ, «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ», καταργείται. β. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά με την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές αποφάσεις, που αφορούν στον καθορισμό κομίστρων των συγκοινωνιακών Φορέων αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.
05/12/2012 - 11:33

ΟΑΣΑ Τουριστικό εισιτήριο απεριοριστων διαδρομών

Τουριστικό εισιτήριο απεριοριστων διαδρομών απο τον ΟΑΣΑ οι αλλαγες στα εισιτήρια Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας που παρουσίασε χθες το dikaiologitika.gr την οποία μπορείτε να δείτε εδώ θεσπίζεται τουριστικό εισιτήριο απεριόριστων διαδρομών, ισχύος 3 και 7 ημερών και αξίας 20 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης θεσπίζεται η προσφορά του δωρεάν ενός εισιτηρίου στα δέκα και η έκπτωση στα πρόστιμα που εξοφλούνται εντός δέκα ημερών κατα 50% Το Τουριστικό 3ήμερο εισιτήριο ισχύει στους συγκοινωνικακούς φορείς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. − ΣΤΑ.ΣΥ.) για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωση του. Το εισιτήριο αυτό επιτρέπει απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (λεωφορεία, τρόλλευ, ηλεκτρικός, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί) και από μία διαδρομή από και προς τον Αερολιμένα Αθηνών με το Μετρό ή τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS Αεροδρομίου. Η τιμή για το Τουριστικο (3ήμερου) εισιτηρίο ορίζεται σε 20,00 ΕΥΡΩ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής.ι. Καθιερώνεται εβδομαδιαίο εισιτήριο για το Αεροδρόμιο με την ονομασία «7ήμερο εισιτήριο Αεροδρομίου», το οποίο θα ισχύει στους συγκοινωνιακούς φορείς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ.).Το προαναφερόμενο εισιτήριο επιτρέπει απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ και ΣΤΑ.ΣΥ.) συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών Αεροδρομίου με το μετρό και τα λεωφορεία express. Η χρονική ισχύς του είναι επτά (7) πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωσή του.Η τιμή του 7ήμερου εισιτηρίου Αεροδρομίου ορίζεται σε 50 ΕΥΡΩ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής.Καθιερώνεται για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ισχύ της παρούσας η δωρεάν παροχή ενός εισιτηρίου με τη μορφή έκπτωσης στην περίπτωση αγοράς δεσμίδας 10 τεμαχίων εισιτηρίων.Η συγκεκριμένη παροχή θα ισχύει για τα ενιαία εισιτήρια αξίας € 1,40 (ολόκληρο) και € 0,70 (μειωμένο) καθώς και για τα εισιτήρια μίας (1) διαδρομής (με λεωφορείο, τρόλεϊ ή τραμ) αξίας € 1,20 (ολόκληρο) και € 0,60 (μειωμένο). Το Τουριστικό (3ήμερο) εισιτήριο ισχύει στους συγκοινωνικακούς φορείς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. − ΣΤΑ.ΣΥ.) για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωση του. Το εισιτήριο αυτό επιτρέπει απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (λεωφορεία, τρόλλευ, ηλεκτρικός, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί) και από μία διαδρομή από και προς τον Αερολιμένα Αθηνών με το Μετρό ή τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS Αεροδρομίου. Η τιμή του Τουριστικού (3ήμερου) εισιτηρίου ορίζεται σε 20,00 ΕΥΡΩ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής. ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr
04/12/2012 - 13:21

Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών οι τιμές για το 2013

Καθορισμός για τις τιμές στα εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών το 2013 Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι νεές τιμές για τα εισιτήρια των αστικων συγκοινωνίων. Συγκεκριμένα με απόφαση του υπουργού ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ του υπουργού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και του υπουργού ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ καθορίζονται οι νεες τιμες στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών αλλά και των μειωμένων εισιτηρίων. Τον καθορισμό του τιμολογίου κομίστρων για τους συγκοινωνιακούς φορείς της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ως εξής: Άρθρο 1.ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: α. Τιμή ενιαίου εισιτηρίου: 1,40 ΕΥΡΩ χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση κατά την πρώτη επιβίβαση, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό) μέχρι το Κορωπί. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις γραμμές express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. (στο τμήμα Βάρκιζα−Σαρωνίδα). Στην περίπτωση που στη λήξη του 90λέπτου η τελευταία διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο επιβάτης υποχρεούται με ευθύνη του να επικυρώσει για δεύτερη φορά το εισιτήριο του, είτε στο όχημα είτε στο επικυρωτικό μηχάνημα του σταθμού πριν τη λήξη ισχύος του, ώστε αυτό να ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί η τελευταία μετακίνηση του. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,70 ΕΥΡΩ. β. Τιμή εισιτηρίου μίας διαδρομής − μίας χρήσης: 1,20 ΕΥΡΩ, το οποίο ισχύει αποκλειστικά για Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) εξαιρουμένων των λεωφορειακών γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα), και ΣΤΑ.ΣΥ (τραμ). Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μία και μοναδική επιβίβαση σε ένα μόνο από τα παραπάνω μέσα και δεν ισχύει για μετεπιβίβαση. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,60 ΕΥΡΩ. γ. Το ημερήσιο και εβδομαδιαίο εισιτήριο, για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό μέχρι το Κορωπί) αναπροσαρμόζονται σε 4,00 ΕΥΡΩ και 14,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα. Τα εισιτήρια αυτά δεν ισχύουν στις γραμμές express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας της Ο.ΣΥ (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα). δ. Το εισιτήριο των γραμμών express της Ο.ΣΥ. για Σαρωνίδα (στο τμήμα της γραμμής Βάρκιζα −Σαρωνίδα) αναπροσαρμόζεται σε 1,60 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,80 ΕΥΡΩ. Στο τμήμα της γραμμής Αθήνα − Βάρκιζα ισχύει το εισιτήριο μίας διαδρομής − μίας χρήσης: 1,20 ΕΥΡΩ και το αντίστοιχο μειωμένο 0,60 ΕΥΡΩ, καθώς και το ενιαίο εισιτήριο 1,40 ΕΥΡΩ και το αντίστοιχο μειωμένο 0,70 ΕΥΡΩ. ε. Το εισιτήριο των γραμμών express της Ο.ΣΥ. για Αεροδρόμιο ορίζεται σε 5,00 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 2,50 ΕΥΡΩ. στ. Το εισιτήριο της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 8,00 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 4,00 ΕΥΡΩ. Το εισιτήριο δύο (2) ατόμων και το εισιτήριο τριών (3) ατόμων της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 14,00 ΕΥΡΩ και 20,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα. Το μετ' επιστροφής εισιτήριο της ΣΤΑ.ΣΥ. (μέτρο και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 14,00 ΕΥΡΩ και η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση. Τα προαναφερόμενα εισιτήρια που ισχύουν για διαδρομές προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), ισχύουν στην Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ) για 90 λεπτά, τόσο μετά την πρώτη επικύρωση στην πρώτη διαδρομή, όσο και μετά τη δεύτερη επικύρωση κατά την επιστροφή όσον αφορά το μετ' επιστροφής εισιτήριο. ζ. Τα εισιτήρια του προαστιακού (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), όπως καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ισχύουν και στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΑ, (ΣΤΑ.ΣΥ & Ο.ΣΥ.) για χρονικό διάστημα 90 λεπτών από την μία και μοναδική ακύρωση τους κατά την πρώτη επιβίβαση. η. Την κατάργηση της παρ. 4 της υπ’ αριθμ 30353/ΕΓΔΕΚΟ/3030 (ΦΕΚ Β΄/1186/2009) στο σύνολό της και τον επανακαθορισμό του τριήμερου τουριστικού εισιτηρίου ως εξής: Το Τουριστικό (3ήμερο) εισιτήριο ισχύει στους συγκοινωνικακούς φορείς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. − ΣΤΑ.ΣΥ.) για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωση του. Το εισιτήριο αυτό επιτρέπει απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (λεωφορεία, τρόλλευ, ηλεκτρικός, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί) και από μία διαδρομή από και προς τον Αερολιμένα Αθηνών με το Μετρό ή τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS Αεροδρομίου. Η τιμή του Τουριστικού (3ήμερου) εισιτηρίου ορίζεται σε 20,00 ΕΥΡΩ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής. θ. Η τιμή του εισιτηρίου του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ.) από τους σταθμούς Παλλήνη − Κάντζα − Κορωπί προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ορίζεται στα 6,00 ΕΥΡΩ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 3,00 ΕΥΡΩ. ι. Καθιερώνεται εβδομαδιαίο εισιτήριο για το Αεροδρόμιο με την ονομασία «7ήμερο εισιτήριο Αεροδρομίου», το οποίο θα ισχύει στους συγκοινωνιακούς φορείς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ.). Το προαναφερόμενο εισιτήριο επιτρέπει απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ και ΣΤΑ.ΣΥ.) συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών Αεροδρομίου με το μετρό και τα λεωφορεία express. Η χρονική ισχύς του είναι επτά (7) πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωσή του. Η τιμή του 7ήμερου εισιτηρίου Αεροδρομίου ορίζεται σε 50 ΕΥΡΩ και δεν διατίθεται αντίστοιχο εισιτήριο μειωμένης τιμής. Άρθρο 2.ΤΙΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: α. Τιμή μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για λεωφορεία (Ο.ΣΥ.) εξαιρουμένων των λεωφορειακών γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα), τρόλεϊ (Ο.ΣΥ.) και τραμ (ΣΤΑ.ΣΥ.): 20,00 ΕΥΡΩ. Τιμή μειωμένης κάρτας 10,00 ΕΥΡΩ. β. Τιμή μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό μέχρι το Κορωπί): 45,00 ΕΥΡΩ. Τιμή μειωμένης κάρτας: 23,00 ΕΥΡΩ. γ. Η μηνιαία κάρτα του Μετρό (Α.Μ.Ε.Λ. και Η.Σ.Α.Π.) προς και από το Δ.Α.Α. μετονομάζεται σε Μηνιαία Κάρτα Αεροδρομίου, η τιμή της αναπροσαρμόζεται στα 140,00 ΕΥΡΩ και ισχύει σε όλα ανεξαιρέτως τα Μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό). Τιμή μειωμένης κάρτας: 70,00 ΕΥΡΩ. ε. Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΣΤΑ.ΣΥ. − Η.Σ.Α.Π.) και η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ. − Α.Μ.Ε.Λ.) μέχρι το Κορωπί, καταργούνται. Άρθρο 3.ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: α. Τιμή ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για λεωφορεία (Ο.ΣΥ.) εξαιρουμένων των λεωφορειακών γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας (στο τμήμα Βάρκιζα − Σαρωνίδα), τρόλεϊ (Ο.ΣΥ.) και τραμ (ΣΤΑ.ΣΥ.): 200,00 ΕΥΡΩ. β. Τιμή ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό μέχρι το Κορωπί): 450,00 ΕΥΡΩ. γ. Η ετήσια κάρτα του Μετρό (Α.Μ.Ε.Λ. και Η.Σ.Α.Π.) προς και από το Δ.Α.Α. μετονομάζεται σε Ετήσια Κάρτα Αεροδρομίου προσαρμόζεται σε 1.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύει σε όλα ανεξαιρέτως τα Μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (ΣΤΑ.ΣΥ & Ο.ΣΥ.). δ. Η ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΣΤΑ.ΣΥ.) και η ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό μέχρι το Κορωπί (ΣΤΑ.ΣΥ.), καταργούνται. Άρθρο 4.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ Μ.Μ.Μ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ. ΗΛΠΑΠ. ΗΣΑΠ. ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ): α. Το δικαίωμα ελεύθερης και μειωμένης μετακίνησης παρέχεται εφόσον ο αρμόδιος Φορέας παροχής τους, προβλέψει την εγγραφή πίστωσης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του, και συνάψει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ καταβάλλοντας το αντίτιμο της δαπάνης (άρθρο 6. παρ. 4. Ν. 3920/2011). β. Ο ΟΑΣΑ δύναται να συνάπτει συμφωνίες με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώσεις εργαζομένων ή ιδιώτες κ.α. για μαζική διάθεση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή. Η έκπτωση δεν θα υπερβαίνει το 25% της κανονικής τιμής των αντίστοιχων προϊόντων κομίστρου. Άρθρο 5.ΠΡΟΣΤΙΜΑ Το ύψος του προστίμου για μη κατοχή έγκυρου τίτλου μεταφοράς καθορίζεται: α. Στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό στο 60πλάσιο της τιμής του ενιαίου εισιτηρίου (κανονικού ή μειωμένου), β. Στα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ στο 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου μιας διαδρομής (κανονικού ή μειωμένου). γ. Στο τμήμα «Βάρκιζα − Σαρωνίδα» της γραμμής Ε22 και στις γραμμές express του Αεροδρομίου) στο πλάσιο της τιμής του ενιαίου εισιτηρίου (κανονικού ή μειωμένου). Ως έγκυροι τίτλοι μεταφοράς θεωρούνται: τα κατά περίπτωση ισχύοντα εισιτήρια, επικυρωμένα και χρησιμοποιούμενα εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος τους, οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών με το ισχύον μηνιαίο κουπόνι, συνοδευόμενα όπου απαιτείται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ακαδημαϊκή ταυτότητα, κάρτα πολυτέκνων, κ.α.) 2. Τα παραπάνω πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους στα γραφεία του ΟΑΣΑ ή του συγκοινωνιακού φορέα που τα επέβαλε. Άρθρο 6. Καθιερώνεται για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ισχύ της παρούσας η δωρεάν παροχή ενός εισιτηρίου με τη μορφή έκπτωσης στην περίπτωση αγοράς δεσμίδας 10 τεμαχίων εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη παροχή θα ισχύει για τα ενιαία εισιτήρια αξίας € 1,40 (ολόκληρο) και € 0,70 (μειωμένο) καθώς και για τα εισιτήρια μίας (1) διαδρομής (με λεωφορείο, τρόλεϊ ή τραμ) αξίας € 1,20 (ολόκληρο) και € 0,60 (μειωμένο). Άρθρο 7. α. Η υπ’ αριθμ. Α−385/ΕΓΔΕΚΟ 0012/05.01.2011 (ΦΕΚ 2 Β΄/5.1.2011) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ, «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ», καταργείται. β. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά με την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές αποφάσεις, που αφορούν στον καθορισμό κομίστρων των συγκοινωνιακών Φορέων αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. dikaiologitika.gr
03/12/2012 - 10:09

Νέες Αδειες Ταξί στην Καβάλα

Νέες Αδειες Ταξί στην Περιφέρειακη Ενότητα Καβάλας Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ (TAXI ή Ειδ.Μισθ.) αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. Ολόκληρη η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΒ-8ΕΩ. Για περισσότερες διευκρινήσεις για τις νέες αδειες ταξί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από τη Διεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τηλ: 2513 503495.
21/11/2012 - 16:22

Νεός Ευρωπαικός Κανονισμός για τις Μοτοσυκλέτες

Νεός Ευρωπαικός Κανονισμός για τις Μοτοσυκλέτες Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που θα καταστήσει τις μοτοσικλέτες πιο ασφαλείς και λιγότερες ρυπογόνες. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν από το 2016 σε όλα τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, καθώς επίσης και στις τετράκυκλες μοτοσικλέτες, από μοτοποδήλατα μέχρι μηχανές μεγάλου κυβισμού. Το ΕΚ ενέκρινε την εφαρμογή αυστηρότερων προδιαγραφών για την ασφάλεια και τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων αυτών, τα οποία αν και αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το 2% των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης, ευθύνονται για το 16% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Βάσει του νέου κανονισμού, όλες οι "μεγαλύτερες" μοτοσικλέτες (άνω των 125 cc) θα πρέπει να διαθέτουν το σύστημα φρεναρίσματος ABS, ενώ οι " μικρότερες" (κάτω των 125 cc) θα πρέπει να διαθέτουν είτε το σύστημα ABS είτε το σύστημα CBS (σύστημα συνδυασμένης πέδησης). Μέχρι το τέλος του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, με συστάσεις για το αν χρειάζεται να καταστεί υποχρεωτικό το σύστημα ABS για όλες τις μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως κυβισμού. Οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν επίσης τα μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της ορατότητας των μοτοσικλετών και των αναβατών, με την εισαγωγή της αυτόματης έναρξης λειτουργίας του φωτισμού όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία. Ολα τα οχήματα της κατηγορίας L εκπέμπουν δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες ρύπων. Για το λόγο αυτό οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της εφαρμογής των προδιαγραφών για τις εκπομπές ρύπων Euro 4 στις μοτοσικλέτες από το 2016, στα μοτοποδήλατα από το 2017 και των προδιαγραφών Euro 5 σε όλα τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα από το 2020. Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν επίσης τη σταδιακή εισαγωγή προηγμένων συστημάτων OBD (διαγνωστικά συστήματα οχήματος) προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερη αναφορά βλαβών στα συστήματα λειτουργικής ασφάλειας, καλύτερος έλεγχος των εκπομπών, αλλά και διευκόλυνση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επισκευής των οχημάτων. Ο νέος κανονισμός, που εγκρίθηκε με 643 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 18 αποχές, μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός θα αφορά μόνο τα καινούρια μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, καθώς επίσης και τις τετράκυκλες μοτοσικλέτες που θα ξεκινήσουν να πωλούνται από το 2016 και έπειτα.
14/11/2012 - 12:07

Δωρεάν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους Ανέργους

Δωρεάν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους Ανέργους Τη δωρεάν μετακίνηση για τους μακροχρόνια ανέργους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εξετάζει η κυβέρνηση, την ώρα που προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την προσπάθεια να βρεθεί λύση στο θέμα δωρεάν μετακίνησης για τους μακροχρόνια ανέργους επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών του υπουργείου Ανάπτυξης ο κ. Σταθόπουλος αναφέροντας ότι επεξεργάζεται λύσεις στα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους μακροχρόνια άνεργους αφορά 400000 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ
14/11/2012 - 09:14

Αυξηση στα εισιτήρια στις Αστικές Συγκοινωνίες τον Οκτώμβριο

Τον Οκτώβριο η Αυξηση στα Εισιτήρια στις Αστικές Συγκοινωνίες Για τον Οκτώβριο του 2013 μετατίθεται η αύξηση στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χθες ο Γ.Γ. του υπουργείου Ανάπτυξης, Νίκος Σταθόπουλος. Το Μνημόνιο προβλέπει την αύξηση στα εισιτήρια κατά 25%, στο πρώτο τρίμηνο του 2013.
08/11/2012 - 15:05

Από αυριο κανονικά τα ΤΑΞΙ

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.11 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΤΑΞΙ Αναστολή των κινητοποιήσεων των ΤΑΞΙ αποφάσισε το Συνδικάτων Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ΣΑΤΑ με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν από τις 5 το πρωί της Παρασκευής τα ταξί κανονικά. Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ έχει ως εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι Δώσαμε τον αγώνα με όσες δυνάμεις είχαμε για την προάσπιση του μεταφορικού μας έργου και τον επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Μετά την δημοσίευση του νόμου θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία για έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων. Ο κλάδος έδωσε τον αγώνα και ανάλογη με την εξέλιξη και την πορεία των αποφάσεων θα είναι και η στάση μας
08/11/2012 - 10:17

Ερχεται Εφαρμογή Κινητού για τα Δρομολογία του ΟΑΣΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ Το αμέσως προσεχείς διάστημα ο ΟΑΣΑ θα ανακοινώσει την απόφαση για τον ανάδοχο στον διαγωνισμό που αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος τηλεματικής σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Ο σκοπός του έργου της τηλεματικής από το ΟΑΣΑ είναι η πληροφόρηση των επιβατών μέσω ενός δικτύου 1.000 έξυπνων στάσεων για τα δρομολόγια του ΟΑΣΑ αλλά και η πληροφόρηση των επιβατών για τον χρόνο διέλευσης των μέσων μεταφοράς λεωφορείων και τρόλεϊ μέσω κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρικού υπολογιστή. Η πληροφόρηση των επιβατών για τα δρομολόγια θα γίνεται ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης μέσω εφαρμογής κινητού και από το διαδικτύο καθώς και του δικτύου των «έξυπνων» στάσεων, οι οποίες θα εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές πινακίδες. Πηγη:euro2day.gr
07/11/2012 - 14:47

Μετρό Ηλεκτρικός και Τραμ δεν λειτουργούν την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου

ΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Δεν θα κινηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΓΡΑΜΜΗ 1), το ΜΕΤΡΟ (ΓΡΑΜΜΕΣ 2 και 3) και το ΤΡΑΜ , λόγω της νέας 24-ωρης απεργίας σωματείων των εργαζομένων.
07/11/2012 - 13:06

Μειώνονται οι Επιδοτήσεις στα Δρομολόγια Αγονων Γραμμών

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Μειώνονται οι επιδοτήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια των άγονων γραμμών .Η μείωση περιλαμβάνεται στο Πολυνομοσχέδιο. Η μείωση θα έχει αποτέλεσμα να μειωθούν τα δρομολόγια των καραβιών που πηγαίνουν στα νησιά της άγονης γραμμής και οι κάτοικοι των νησιών να απομονωθούν περισσότερο από ότι πριν. Οι επιδοτήσει θα μειωθούν τα επόμενα 3 χρόνια περίπου κατά 18 εκατομμύρια ευρώ.
06/11/2012 - 16:13

ΜΕΤΡΟ Ηλεκτρικός 07 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Νέα 24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για αύριο 07 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στο μετρό και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Με τον τρόπο αυτό αντιδρούν, όπως αναφέρουν, στις μειώσεις συντάξεων, τις καταργήσεις δώρων, την αύξηση της φορολογίας, τη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας, τις περικοπές στην υγεία, και άλλα που προωθούνται με το νομοσχέδιο του νέου μνημονίου της φτωχοποίησης. Ωστόσο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαδηλωτές απεργοί και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο αυριανό συλλαλητήριο, που είναι προγραμματισμένο για τις 17.00, οι συρμοί των γραμμών 1, 2 & 3 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (ΜΕΤΡΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ), θα κινηθούν από τις 15.00 έως τη λήξη της βάρδιας. ΠΗΓΗ;ΑΠΕ
02/11/2012 - 14:00

Δήμος Θεσσαλονίκης Νεοι χώροι Στάθμευσης για Δίκυκλα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ O Δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει οχτώ νέους χώρους στάθμευσης, σε πολυσύχναστους δρόμους, για την αποκλειστική χρήση από δικυκλα. Οι χώροι θα φτιαχτούν σε θέσεις που έως τώρα παρκάρουν Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα. Στόχος είναι να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια, να διεξάγεται ευκολότερα η κυκλοφορία των πολιτών στο κέντρο της πόλης και να μειωθούν οι πιθανότητες ατυχημάτων καθώς αρκετές φορές παρατηρούνται παρασύρσεις πεζών επάνω σε πεζόδρομους από δίκυκλα οχήματα. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε σε πρόσφατη σύσκεψη να εγκρίνει οχτώ χώρους για τα μηχανάκια στις οδούς: Λεωφόρο Νίκης, Πλουτάρχου, Καρόλου Ντηλ, Αγίας Σοφίας, Λασσάνη, Μητροπολίτου Ιωσήφ, Παλαιών Πατρών Γερμανού και Δημητρίου Γούναρη. πηγη:ΑΠΕ
01/11/2012 - 13:26

Χωρίς Μετρό και Ηλεκτρικό αυριο 02/11

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΡΙΟ 02/11 Χωρις , μετρό και ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, αύριο Παρασκευή, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι εναντίον του νομοσχεδίου για τις ΔΕΚΟ που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, ενώ τονίζουν ότι η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ δεν έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι των εργαζομένων. λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι εναντίον του νομοσχεδίου για τις ΔΕΚΟ που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, ενώ τονίζουν ότι η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ δεν έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι των εργαζομένων. πηγη:ΑΠΕ
30/10/2012 - 17:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Από τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ηπείρου, θα αρχίσει τους προσεχείς μήνες η εφαρμογή των πρώτων προγραμμάτων για την προώθηση του μείζονος, όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, θέματος της οδικής ασφάλειας και στα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό ειδικευμένοι μηχανικοί-συγκοινωνιολόγοι θα επισκεφθούν σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Κυκλάδες και την Ήπειρο και να ενημερώσουν τους μαθητές τι σημαίνει οδική ασφάλεια, να τους δώσουν περισσότερα τεχνικά στοιχεία και γνώσεις, ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση ατόμων όσο το δυνατό πιο ευαισθητοποιημένων σε αυτά τα θέματα. Αυτό αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη, ο οποίος σημείωσε, ότι παράλληλα, θα δοθεί έμφαση και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε ό,τι αφορά στο οδικό δίκτυο της χώρας. πηγη:ΑΠΕ
30/10/2012 - 12:15

ΟΑΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΟΑΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Ο ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανακοινώνει ότι θα διαθέσει την πίσω πλευρά στα εισιτήρια του για την διαφήμιση εταιριών, προϊόντων, υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προβληθούν μέσω της εκτύπωσης του λογοτύπου τους ή/και διαφημιστικού μηνύματος στην πίσω πλευρά του εισιτηρίου καταβάλλοντας τίμημα ανάλογο με την ποσότητα των εισιτηρίων, στα οποία θα επιλέξουν να προβληθούν. Οι τύποι εισιτηρίων που διατίθενται για τοποθέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων είναι τα εισιτήρια αξίας €1.40, €0.70, €1.20 και €0.60. Η ελάχιστη ποσότητα εισιτηρίων που διατίθεται προς προβολή είναι 1.080.000 εισιτήρια της ίδιας τιμής και η αντίστοιχη χρέωση ανέρχεται σε €2.000 πλέον ΦΠΑ. Διαθέσιμες ποσότητες εισιτηρίωνΗ μέγιστη ποσότητα των εισιτηρίων που μπορεί να διατίθεται μηνιαίως για την τοποθέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων ανέρχεται σε 8-10.000.000 εισιτήρια.Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να «αγοράσουν» ολόκληρη την διαθέσιμη ποσότητα ή μέρος αυτής, εφόσον δεν έχει ήδη διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ταυτόχρονο ενδιαφέρον από περισσότερες της μιας εταιρείες για τον ίδιο μήνα ή ποσότητα εισιτηρίων ή τύπο εισιτηρίου και η ζήτηση ξεπερνά την μηνιαία παραγόμενη ποσότητα εισιτηρίων από τον ΟΑΣΑ, τότε τα αιτήματα ικανοποιούνται αυστηρά κατά σειρά προτεραιότητας.Η σειρά προτεραιότητας πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που δίδεται στο έγγραφο κατά την κατάθεση του αιτήματος από την Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ ή την ημερομηνία αποστολής του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakd935deb0e093736bfe9ba8177cc23114').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd935deb0e093736bfe9ba8177cc23114 = 'oasa' + '@'; addyd935deb0e093736bfe9ba8177cc23114 = addyd935deb0e093736bfe9ba8177cc23114 + 'oasa' + '.' + 'gr'; var addy_textd935deb0e093736bfe9ba8177cc23114 = 'oasa' + '@' + 'oasa' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakd935deb0e093736bfe9ba8177cc23114').innerHTML += ''+addy_textd935deb0e093736bfe9ba8177cc23114+''; . Η συμφωνία για εκτύπωση διαφημιστικών μηνυμάτων αφορά εισιτήρια που θα διατίθενται προς πώληση προσυμφωνημένους ημερολογιακούς μήνες (έναν ή περισσότερους).Όσον δε αφορά το τίμημα που θα καταβάλει ο Ανάδοχος, αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των εισιτηρίων που θα εκτυπωθούν με το διαφημιστικό του μήνυμα. Η μικρότερη ποσότητα εισιτηρίων που διατίθεται προς εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος είναι ένας (1) κωδικός εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε 1.080.000 εισιτήρια. Συνεπώς, τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε ακέραιο πολλαπλάσιο αριθμού κωδικών εισιτηρίων του ιδίου ή και διαφορετικών μηνών.Κατά περίπτωση και ανάλογα με τις συνθήκες, ο ΟΑΣΑ έχει τη διακριτική ευχέρεια και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει για ίδια ή κοινωνικά μηνύματα της επιλογής του μέχρι το 20% της ποσότητας εισιτηρίων που εκτυπώνονται μηνιαίως.γ. Τύποι εισιτηρίωνΟι τύποι εισιτηρίων που διατίθενται για τοποθέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων είναι τα εισιτήρια αξίας €1,40 (4-5 κωδικοί μηνιαίως) , €0,70 (2-3 κωδικοί μηνιαίως) , €1,20 (1-2 κωδικοί μηνιαίως) και €0,60 (μέχρι 1 κωδικός μηνιαίως). Είδος διαφημιστικών μηνυμάτωνΣε ό,τι αφορά το είδος και τη μορφή των διαφημιστικών μηνυμάτων που μπορούν να εκτυπώνονται επί των εισιτηρίων, αλλά και τις λοιπές λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διάθεσης διαφημιστικού χώρου διευκρινίζονται τα εξής :- Η μακέτα των μηνυμάτων μπορεί να είναι μέχρι και τρίχρωμη και θα πρέπει τα χρησιμοποιούμενα χρώματα να μην εμποδίζουν την αναγνωσιμότητα της επικύρωσης του εισιτηρίου. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα στοιχεία της επικύρωσης των εισιτηρίων εκτυπώνονται με μελανοταινία μαύρου χρώματος και οι πιθανές θέσεις εκτύπωσης της επικύρωσης φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο εισιτηρίου.- Οι εταιρίες ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν χρήση του προσφερόμενου χώρου είναι αυτά που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και να συνάδουν με την εικόνα του ΟΑΣΑ, εξαιρουμένων των προϊόντων καπνού, οινοπνευματωδών ποτών, ΜΜΕ, καθώς και ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (blogspots, portals κ.α), μηνυμάτων πολιτικού ή άλλου περιεχομένου και γενικότερα μηνυμάτων που δύνανται να προκαλέσουν ή σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με πολιτικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις των πολιτών, είναι αντίθετες με τις ισχύουσες κάθε φορά απαγορευτικές διατάξεις ή στρέφονται κατά των συμφερόντων των αστικών συγκοινωνιών.- Η διαφήμιση δικτυακών τόπων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτοί ανήκουν σε επιστημονικούς φορείς και εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς ενημέρωσης της κοινής γνώμης.Σε κάθε περίπτωση ο ΟΑΣΑ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα της τελικής έγκρισης των προς εκτύπωση μηνυμάτων. Περίοδος διάθεσης και κυκλοφορίας εισιτηρίων με διαφ. μήνυμαΗ έναρξη της πώλησης των εισιτηρίων με διαφημιστικό μήνυμα θα πραγματοποιείται από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα και ο ανεφοδιασμός των σημείων πώλησης (εκδοτήρια των Αστικών Συγκοινωνιών, συνοικιακά καταστήματα, περίπτερα κλπ) θα γίνεται με προτεραιότητα στα εισιτήρια που έχουν διαφ. μήνυμα μέχρι και την τελευταία ημέρα του συμφωνημένου μήνα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Στις περιπτώσεις που ορισμένα από τα προαναφερθέντα σημεία πώλησης την 1η του μήνα έχουν απόθεμα από προηγούμενα εισιτήρια, τότε η πώληση των εισιτηρίων με τη συγκεκριμένη διαφήμιση μπορεί να μην ξεκινά από όλα τα σημεία την 1η ημέρα του μήνα αυτού. Εκτιμάται ότι εντός του πρώτου 10ημέρου κάθε μήνα είναι εφικτή η θέση σε κυκλοφορία των εισιτηρίων με συγκεκριμένο διαφημιστικό μήνυμα από τα συμφωνημένα σημεία πώλησης.Ως εκ τούτου, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και να αποδέχονται ότι αποθέματα που ενδέχεται να παραμείνουν στα σημεία πώλησης στο τέλος της συμφωνημένης χρονικής περιόδου χωρίς να έχουν διατεθεί στους επιβάτες θα συνεχίσουν να πωλούνται μέχρι εξαντλήσεώς τους. Όσον αφορά τα εκδοτήρια του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών (εκδοτήρια σταθμών μετρό, ηλεκτρικού, τραμ, λεωφορείων και τρόλλεϋ) αυτό δεν αναμένεται να διαρκεί πέραν από τα μέσα του επόμενου μηνός. Στα συνοικιακά καταστήματα με μικρή ζήτηση ενδέχεται να συναντηθούν μικρές ποσότητες και πέραν του διαστήματος αυτού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους προβολής στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ, καθώς επίσης να επικοινωνούν με τη Δ/νση Μάρκετινγκ του ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210-8200969 και 210-8200006 και ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloaka0718b5111e10b8651d327b53e145844').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya0718b5111e10b8651d327b53e145844 = 'oasa' + '@'; addya0718b5111e10b8651d327b53e145844 = addya0718b5111e10b8651d327b53e145844 + 'oasa' + '.' + 'gr'; var addy_texta0718b5111e10b8651d327b53e145844 = 'oasa' + '@' + 'oasa' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloaka0718b5111e10b8651d327b53e145844').innerHTML += ''+addy_texta0718b5111e10b8651d327b53e145844+''; . ολη η πρόσκληση και οι τιμές στην ανακοίνωση του ΟΑΣΑ εδώ
25/10/2012 - 16:51

ΟΛΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΟΛΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόγραμμα ηλεκτρονικής πρόσβασης πελατών (Community Access Portal-CAP) θέτει σε λειτουργία ο ΟΛΠ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ , από την 1η Νοεμβρίου 2012. Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής πρόσβασης πελατών απευθύνεται στους πελάτες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ ΑΕ, στον Προβλήτα Ι του Εμπορικού Λιμένα (Ν. Ικόνιο). Με την εφαρμογή αυτή, όλοι οι χρήστες-πελάτες του ΣΕΜΠΟ θα έχουν online πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, όπως: Κίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Συναλλαγές πύλης. Επισκέψεις πλοίων. Προαναγγελίες εμπορευματοκιβωτίων.
24/10/2012 - 19:01

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μία μοναδική στην Ελλάδα δωρεάν υπηρεσία από το ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , θα παρέχει στους πολίτες, από 6 Νοεμβρίου, το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου υγρών καυσίμων καθώς ο κάθε πολίτης, φορέας ή υπηρεσία θα μπορεί να πληροφορείται για την ποιότητα των καυσίμων και συγκεκριμένα τις τιμές καταλληλότητας των ιδιοτήτων των υγρών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και κίνηση, μέσω ειδικών αναλύσεων . «Το εργαστήριο μπορεί να παρέχει 14 αναλύσεις για τα κάυσιμα (πυκνότητα, υγρασία, ιξώδες, θερμαντική ικανότητα, αγωγιμότητα, στερεά κ.τλ.) που να πιστοποιούν την καταλληλότητα ή όχι ως προς τις συγκεκριμένες ιδιότητες του καυσίμου, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζει η νομοθεσία καυσίμων» εξηγεί στο ΑΜΠΕ ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι αναλύσεις θα είναι πιστοποιημένες με το ISO 9001:2008. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο καθηγητή, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να φέρνει δείγμα των καυσίμων στο εργαστήριο προκειμένου να μάθει αν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος. «Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα δίνονται μέσα σε μία βδομάδα, χρόνος που εξαρτάται βέβαια και από τον αριθμό των ιδιοτήτων που θα μας ζητηθεί να ερευνήσουμε» ξεκαθαρίζει ο κ.Τσανακτσίδης, ο οποίος μαζί με τους Σταύρο Χρηστίδη, Msc χημικό, υπεύθυνο ποιότητας και Γιώργο Τζηλαντώνη, τεχνολόγο μηχανικό, υπεύθυνο αναλύσεων, θα κάνει τις αναλύσεις. Σημειώνεται ότι το εργαστήριο υποστηρίζει στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, το μάθημα «Καύση Καύσιμα και Παραγωγή Ρύπων» σε επίπεδο θεωρίας και εργαστηρίου για τους μαθητές του Ε' εξαμήνου, ενώ παράλληλα, αναπτύσσει ερευνητικό έργο για θέματα βελτιστοποίησης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υγρών καυσίμων (diesel, βενζίνη, κηροζίνη, biodiesel) ώστε να καταστούν φιλικότερα προς το περιβάλλον κατά τη χρήση τους. πηγη:ΑΠΕ
24/10/2012 - 18:44

ΚΑΡΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 11034 ΣΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ικανοποίηση για την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης του σήματος εισόδου στον «πράσινο δακτύλιο» τις τρεις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, διαπιστώνει το ΥΠΕΚΑ από τους πολίτες, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί συνολικά 11.034 σήματα μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και πραγματοποιήθηκαν πολλαπλάσιοι έλεγχοι οχημάτων.Δείτε εδώ την διαδικασία έκδοσης της καρτας εισόδου στον δακτύλιο Σε δηλώσεις του σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση της κάρτας δακτυλίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της διαδικασίας που, όπως επεσήμανε, επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΥΠΕΚΑ, η οποία με δικά της μέσα σχεδίασε, ανέπτυξε, εφάρμοσε και διαχειρίζεται την πλατφόρμα έκδοσης της κάρτας δακτυλίου. Παράπονα ωστόσο παρουσιάστηκαν σε επί μέρους κριτήρια που θεσπίστηκαν και ειδικότερα στον αποκλεισμό των «Euro 4» βενζινοκίνητων οχημάτων, που εκπέμπουν λιγότερο από 140 γρ./λίτρο διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, ορισμένος αριθμός μηνυμάτων που δέχθηκε η σχετική υπηρεσία, αφορούσε ζητήματα εγκυρότητας των δεδομένων του Μητρώου Οχημάτων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε επικοινωνία με το υπουργείο Ανάπτυξης και οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν εντός της ίδιας, ή της επόμενης ημέρας. πηγη:ΑΠΕ
24/10/2012 - 14:56

328000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

328000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι εθνικοί χώροι ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη θα πρέπει να συγχωνευθούν, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια, να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι χρόνοι πτήσης, οι καθυστερήσεις, οι ναύλοι και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα τους την Τρίτη. Ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση, ενδεχομένως με την επιβολή κυρώσεων, στα κράτη μέλη ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. "Πρέπει να έχουμε σωστή, αποτελεσματική χρήση του εναέριου χώρου και τελευταίας λέξης τεχνολογία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ώστε να μην αναγκάζεται ο καταναλωτής να πληρώνει δύο φορές: σε χρόνο και σε χρήμα", δήλωσε η εισηγήτρια του ΕΚ, Jacqueline Foster (ΕΣΜ, Ηνωμένο Βασίλειο), προσθέτοντας ότι "η ανασυγκρότηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποδεικνύεται πολύ αργή", ενώ ζήτησε να επισπευσθούν οι διαδικασίες, "ώστε να αποφευχθούν πιθανοί λειτουργικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι ασφαλείας λόγω της αύξησης της κυκλοφοριακής ροής". Τεράστιο δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο Η Επιτροπή εκτιμά ότι η πλήρης και ταχεία εγκατάσταση του ερευνητικού προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR) θα οδηγήσει στην δημιουργία 328.000 θέσεων εργασίας και θα εξοικονομήσει περίπου 50 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες θα ωφεληθούν από τη μείωση του κόστους, καθώς θα υπάρξει αποσυμφόρηση, μείωση των ωρών πτήσεων κατά περίπου 10% κατά μέσο όρο, ενώ οι ματαιώσεις και οι καθυστερήσεις θα μειωθούν κατά το ήμισυ. Η συγχώνευση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποδεικνύεται πολύ αργή Τα κράτη μέλη ανέλαβαν δεσμεύσεις για τη συγχώνευση των εθνικών τους χώρων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας σε εννέα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB) μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012, με απώτερο στόχο τη σταδιακή δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ωστόσο, μόνο δύο τέτοια τμήματα είναι ήδη έτοιμα, ένα στην Σκανδιναβία και ένα πάνω από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ευρωβουλευτές ζητούν, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, την εφαρμογή συστημάτων επιδόσεων και ζητούν από την Επιτροπή να υιοθετήσει μία προσέγγιση "εκ των άνω προς τα κάτω", προτείνοντας νέα νομοθεσία, με επιβολή κυρώσεων και διάθεση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Ιστορικό Η πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό ξεκίνησε το 2004 με στόχο τη μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος, και να ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας.

Η Επικαιρότητα Τώρα