ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

01/03/2013 - 14:47

Προθεσμία εως 14 Απριλιου για τα ανασφάλιστα οχήματα

Προθεσμία εως 14 Απριλιου για τα ανασφάλιστα οχήματα να ασφαλιστούν Σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή προβλέπονται αυστηρές ποινές για τα ανασφάλιστα οχήματα αλλά και η δυνατότητα διασταύρωσης των συγκεκριμένων οχημάτων . Συγκεκριμένα προωθούνται αυστηρές ποινές για όσους έχουν ανασφάλιστα οχήματα από 14 Απριλίου 2013 και μετά .Οι ποινές για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι : α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
01/03/2013 - 08:59

Νέο σύστημα καταχώρισης και εισόδου εξόδου στην ΕΕ

Νέο σύστημα καταχώρισης και εισόδου εξόδου στην ΕΕ Ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και εισόδου/εξόδου για ταξιδιώτες υπηκόους τρίτων χωρών προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την επιτάχυνση, διευκόλυνση και ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ. Με το μηχανισμό «έξυπνων συνόρων» διευκολύνεται η πρόσβαση αλλοδαπών ταξιδιωτών στην ΕΕ, ευνοώντας και την ευρωπαϊκή οικονομία. Εκτιμάται ότι το 2011, οι αλλοδαποί ταξιδιώτες απέφεραν στην ευρωπαϊκή οικονομία 271 δισ. ευρώ. Με το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών, οι υπήκοοι τρίτων χωρών όταν εισέρχονται στην ΕΕ θα υπόκεινται σε προκαταρκτικό έλεγχο στοιχείων και ασφάλειας. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου (αυτόματες θύρες) στα κύρια σημεία συνοριακής διέλευσης, όπως αεροδρόμια που χρησιμοποιούν την εν λόγω σύγχρονη τεχνολογία. Το σύστημα θα καταγράφει τον χρόνο και τον τόπο εισόδου και εξόδου πολιτών τρίτων χωρών. Θα υπολογίζει τη διάρκεια της σύντομης εγκεκριμένης παραμονής με ηλεκτρονικό τρόπο και θα ειδοποιεί τις εθνικές αρχές όταν δεν υπάρχει καταγραφή εξόδου έως τη λήξη της προθεσμίας παραμονής. Θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα που βασίζεται στη σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η παρούσα πρακτική είναι χρονοβόρα, δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για τις διελεύσεις των συνόρων, δεν επιτρέπει τον εντοπισμό της υπέρβασης της επιτρεπόμενης άδειας παραμονής με λειτουργικό τρόπο και δεν επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων απώλειας ή καταστροφής των ταξιδιωτικών εγγράφων. πηγη:Ελευθεροτυπία
28/02/2013 - 18:46

Νηολόγιο απλοποιείται η νηολόγηση με υπηρεσία μιας στάσης

Νηολόγιο απλοποιείται η νηολόγηση με υπηρεσία μιας στάσης To νέο σχέδιο εκσυγχρονισμού του εθνικού νηολογίου, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, μείωση των απαιτούμενων υπογραφών καθώς και του χρόνου που χρειαζόταν έως τώρα για την έκδοση μιας εγκριτικής πράξης νηολόγησης, παρουσίασε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο πλοίο Liberty στο λιμάνι του Πειραιά, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης, παρουσία του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρου Βενιάμη. Στόχος του υπουργείου, με τη βελτίωση των διαδικασιών νηολόγησης, είναι να προσελκύσει περισσότερα πλοία στην ελληνική σημαία και να καταστεί η χώρα, κομβικό σημείο εγκατάστασης των δραστηριοτήτων των ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Για το θέμα είχε συσταθεί εδώ και καιρό ειδική ομάδας εργασίας με στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και συμβούλων, προκειμένου να εξεταστούν οι προτάσεις για εξορθολογισμό της διαδικασίας νηολόγησης. Έως τώρα η διαδικασία για τη νηολόγηση ενός πλοίου στην ελληνική σημαία ήταν αρκετά χρονοβόρα και δαιδαλώδης, καθώς περνούσε από στάδια και υπηρεσίες στα οποία εμπλέκονταν τρία υπουργεία, έλειπε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, ενώ χρειάζονταν 34 υπογραφές από 3 υπουργεία και ο μέσος χρόνος έκδοσης μιας εγκριτικής πράξης ήταν από 5 έως 6 μήνες. Από σήμερα οι υπογραφές για την έκδοση μίας εγκριτικής πράξης νηολόγησης μειώνονται σε 9, ενώ ο χρόνος έκδοσης θα είναι μέχρι 10 ημέρες, πλέον του χρόνου δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Δημιουργείται ειδική υπηρεσία μίας στάσης στο υπουργείο Ναυτιλίας για την υποδοχή και διαχείριση αιτήσεων νηολόγησης, αποσαφηνίζονται και επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αποφυγή επανυποβολής τους σε διαφορετικά στάδια, απλοποιούνται οι διαδικασίες υπογραφής από τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ δημιουργείται ηλεκτρονική υπηρεσία με βάση δεδομένων, που θα μπορεί να υποβάλλεται και να παρακολουθείται μία αίτηση νηολόγησης. Επιπλέον δημιουργείται και ειδική ιστοσελίδα για πληροφορίες επί των αιτημάτων των συναλλασσόμενων στη διεύθυνση niologio.hcg.gr Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρξουν πρόσθετες βελτιώσεις από τον Απρίλιο του 2013 στις διαδικασίες με απλοποίηση της διαδικασίας εκτελωνισμού και ένταξη των παραβόλων και των τελών νηολόγησης στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής. Ο υπουργός ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης, παρουσιάζοντας τις βελτιώσεις που επέρχονται στο ελληνικό νηολόγιο δήλωσε, ότι «Η περαιτέρω προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σημαία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και επέκταση του ναυτιλιακού μας πλέγματος». Πρόσθεσε δε, ότι «στόχος είναι να ληφθούν μέτρα υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, όπως η κατάργηση γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών, οι οποίες με τις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού, δεν είναι φιλικές προς τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα». Ο υπουργός είπε επίσης, ότι η πολιτική ηγεσία εστιάζει στην προστιθέμενη αξία της ναυτιλίας και σε οικονομικές δράσεις ξηράς, για την καταπολέμηση της γάγγραινας της ανεργίας που κατατρώει τον κοινωνικό ιστό. Στον νέο οργανισμό του υπουργείου, όπως πρόσθεσε, θα υπάρχει μια διακριτή οργανωτική δομή με αυτόν ακριβώς το ρόλο, ενώ αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή είπε, ότι θα αποκατασταθεί η ενότητα του υπουργείου και η δομική του οργάνωση προκειμένου να επιτύχει όλους τους στόχους. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης, στην ομιλία του, χαρακτήρισε πολύπλοκο και πολύ σοβαρό το θέμα επιστροφής των ελληνόκτητων βαποριών στην ελληνική σημαία. Σημείωσε, ότι θα πρέπει να υπάρξει διάλογος με τους ναυτεργάτες και την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) τους αξιωματικούς και όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. «Χρειάζεται περισσότερο συντονισμός» είπε και πρόσθεσε «Αν έρθουν αύριο εκατό αιτήσεις για ελληνική σημαία, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε;» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΕΕ τονίζοντας, ότι «τα τελευταία τρία χρόνια διανύουμε μια περίοδο συνεχούς ύφεσης, δραματικής πτώσης των αξιών των πλοίων, τεράστιες επισφάλειες στο τραπεζικό σύστημα, κλειστές στρόφιγγες χρηματοδότησης, έλλειψη ρευστότητας στις ναυτιλιακές εταιρείες και η ναυλαγορά σε ελεύθερη πτώση για σχεδόν όλους τους τύπους πλοίων. «Η ναυτιλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τον ενδογενή παράγοντα της υπερπροσφοράς χωρητικότητας και των εξωγενή της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και επιβράδυνσης του διεθνούς εμπορίου» είπε ο κ.Βενιάμης, ο οποίος αναφερόμενος στις προοπτικές ανάκαμψης δήλωσε, ότι υπάρχουν μηνύματα που δημιουργούν αισιοδοξία, ωστόσο είπε δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Ο πρόεδρος της ΕΕΕ εκτίμησε, ότι η ελληνική ναυτιλία θα βγει αλώβητη από την κρίση που βιώνει μέσα σε αυτό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς συνεχίζει να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία παγκοσμίως προσφέροντας θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές. Προϋπόθεση βιωσιμότητας της ελληνικής ναυτιλίας τόνισε, παραμένει η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας έναντι των συνθηκών και του ανταγωνισμού και πρόσθεσε, ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή της απλοποίησης του ελληνικού νηολογίου είναι ευπρόσδεκτες. Θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι οι αλλαγές που επέρχονται στο νηολόγιο αφορούν στη διαδικασία και όχι στη νομοθεσία, καθώς η εγκριτική πράξη νηολόγησης που είναι ανέκκλητη προκειμένου να στηρίζεται η ασφάλεια στη συναλλαγή του πλοιοκτήτη στηρίζεται στο νομοθετικό διάταγμα 2687/53 το οποίο έχει αυξημένη τυπική δύναμη. Οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κράτη αλλά και ενεργός ρόλος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα για τα πλοία με ελληνική σημαία. Η αξιοπιστία του ελληνικού νηολογίου που σύμφωνα με στοιχεία του IHS Fairplay World Shipping Encyclopedia για το 2012 είναι το 7ο μεγαλύτερο στον κόσμο ως προς τη μεταφορική ικανότητα ενώ κατατάσσεται στις ποιοτικές σημαίες για τη ναυτιλία (λευκή ζώνη του paris MOY). Σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Greek Shipping Co-operation Committee) τα πλοία με ελληνική σημαία το 2008 ήταν 980, το2009 1121, το 2010 969, το 2011 917 και το 2012 862. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 718 ναυτιλιακές εταιρείες ενώ σύμφωνα με το Committee το 2011 εισήχθη 14 δις.ναυτιλιακό συνάλλαγμα έναντι 15,4 δις. το 2010. πηγη:ΑΠΕ
27/02/2013 - 17:39

Απελευθέρωση της ακτοπλοΐας ζητά η Τρόικα

Απελευθέρωση της ακτοπλοΐας ζητά η Τρόικα Πλήρη απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και όλων υπηρεσιών σε όλες τις γραμμές, με κατάργηση των υποχρεωτικών δρομολογήσεων, αλλά και της παρεχόμενης ναυτικής εργασίας, ζήτησαν εκ νέου τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, μετά τη συνάντηση που είχαν χθες στο υπουργείο Οικονομικών με τον γενικό γραμματέα Ναυτιλίας Αθανάσιο Μπούσιο και στελέχη του υπουργείου. Πηγές από τα υπουργεία ανέφεραν , ότι τα στελέχη του υπουργείου Ναυτιλίας επικαλέστηκαν τον ιδιόμορφο χώρο του Αιγαίου, που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο και ότι με το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου, επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις για την ανταγωνιστικότητα του ακτοπλοϊκού κλάδου που λειτουργεί ήδη με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν. πηγη:ΑΠΕ
20/02/2013 - 18:16

Δεν πληρώνω διόδια νόμιμο το πρόστιμο

Δεν πληρώνω διόδια νόμιμο το πρόστιμο των 200 ευρώ Νόμιμο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το πρόστιμο των 200 ευρώ που επιβάλλεται σε όσους δεν πληρώνουν τα διόδια ή ανεβάζουν τις μπάρες για να περάσουν «δωρεάν» τα αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο αυτό οι σύμβουλοι Επικρατείας με μια «πιλοτική» δίκη (Ν. 3900/2010) απέρριψαν την προσφυγή του δημάρχου Ωρωπού Ι. Οικονομάκου, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί το πρόστιμο των 200 ευρώ που του επιβλήθηκε. Ειδικότερα, ο κ. Οικονομάκος το μεσημέρι της 19ης Μαρτίου 2011 οδηγώντας αυτοκίνητο του Δήμου Ωρωπού στα διόδια Αφιδνών δεν πλήρωσε τα διόδια, σήκωσε την μπάρα και πέρασε, ενώ η Αστυνομία του επέβαλε σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), πρόστιμο των 200 ευρώ. Αναλυτικότερα, το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 690/2013 απόφασή του (πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος και εισηγητής ο πάρεδρος Ηλ. Μάζος) υπογραμμίζει ότι η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής διοδίων, «θεσπίστηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος», συναπτόμενους με «την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την ασφάλεια και την λειτουργία των συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, αλλά και την προαγωγή της εμπιστοσύνης των πολιτών στην έννομη τάξη, που αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και όχι όπως εσφαλμένα υποστηρίζεται, προς ικανοποίηση των συμφερόντων των ιδιωτικών φορέων, δοθέντος, άλλωστε, ότι αφ' ενός κατά νόμο τα έσοδα από τα εισπραττόμενα πρόστιμα διατίθενται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και αφ' ετέρου η θεσπιζόμενη με το άρθρο 17 του ν. 3920/2011 ρύθμιση, η οποία καταλαμβάνει όχι μόνο τα διόδια που εισπράττονται από τους παραχωρησιούχους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τα διόδια που επιβάλλονται τόσο από την διάδοχο του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, ‘'Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων'' (‘'Τ.Ε.Ο. Α.Ε.''), όσο και από τις Ανώνυμες Εταιρείες που (όπως η ‘'ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.''), έχουν ιδρυθεί από το Δημόσιο με σκοπό την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων οδοποιίας». Εξ άλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η τυχόν αύξηση των εσόδων των παραχωρησιούχων (σ.σ.: εταιρειών εκμετάλλευσης αυτοκινητόδρομων) από τον περιορισμό του φαινομένου της άρνησης και της αποφυγής καταβολής των οφειλομένων διοδίων, δεν αναιρεί τον δημόσιο σκοπό, ο οποίος επιδιώκεται πρωτίστως». Είναι, συνεπώς, προσθέτει το ΣτΕ, απορριπτέοι οι ισχυρισμοί του δημάρχου ότι παραβιάζεται το άρθρο 5 του Συντάγματος και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι η κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας, το οποίο συνιστά αποστολή του Κράτους, μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς φορείς, είτε με συμβάσεις εκτελέσεως έργων, είτε με συμβάσεις παραχωρήσεως. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση (παραχώρηση) το εργολαβικό αντάλλαγμα μπορεί να συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου (υπό τους όρους του νόμου και υπό την εποπτεία της αρμόδιας δημόσιας αρχής), είτε στο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής. Μάλιστα, το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου περιλαμβάνει και την είσπραξη διοδίων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2052/1992, συμπληρώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας. Παράλληλα, το ΣτΕ το απασχόλησε το επιχείρημα του δημάρχου ότι επιβαρύνονται καθημερινά με διόδια οι κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού λόγω των μετακινήσεών τους μεταξύ των πλησίων πόλεων και της μεταβίβασής του στην πρωτεύουσα. Όμως, όπως προέκυψε από τα έγγραφα που προσκόμισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο δικαστήριο, υπάρχει εκτός της εθνικής οδού (οδικός άξονας Πατρών - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων - ΠΑΘΕ), «εναλλακτικό» οδικό δίκτυο, πλήρως ασφαλτοστρωμένο που διαθέτει δυο λωρίδες κυκλοφορίας, αλλά και παράπλευρο δίκτυο της ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Ωρωπού να έχουν πρόσβαση στην πρωτεύουσα χωρίς διόδια. Εξάλλου, οι δικαστές σημειώνουν ότι ο καθορισμός του ύψους των διοδίων μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση και όχι με Προεδρικό Διάταγμα, όπως υποστηρίζει ο κ. Οικονομάκος και, κατά συνέπεια, δεν παραβιάζεται το άρθρο 43 του Συντάγματος. πηγη:ΑΠΕ
20/02/2013 - 14:53

Θαλάσσια αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη

Θαλάσσια αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη Ένα βήμα πιο κοντά είναι πλέον η υλοποίηση της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας, καθώς οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Θερμαϊκού αναμένεται να υπογράψουν την προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την "Εγνατία Οδό ΑΕ" για να προχωρήσει το έργο. Το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί στις 25 Φεβρουαρίου, στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ήδη το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς ενέκρινε την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και από το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Οι στάσεις αυξάνονται από τέσσερις σε πέντε, καθώς προστέθηκε μία στο ύψος του δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Οι άλλες στάσεις θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μέγαρο Μουσικής, στη μαρίνα Καλαμαριάς και στους Νέους Επιβάτες. Ο απαιτούμενος αριθμός σκαφών είναι επτά πλοία, έξι σε λειτουργία και ένα εφεδρικό, με χωρητικότητα 200 - 250 επιβατών. Όπως υπολογίστηκε, τα καραβάκια θα μπορούν να εξυπηρετούν καθημερινά 15.000 επιβάτες. Το τεχνικό κομμάτι, που αφορά τις υποδομές και τους σταθμούς θα το αναλάβει η "Εγνατία Οδός ΑΕ", ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει με πόρους του ΕΣΠΑ. πηγη:ΑΠΕ
18/02/2013 - 14:45

Το πρώτο εξάμηνο η επανεξέταση των τιμών στις αστικές συγκοινωνίες

Το πρώτο εξάμηνο η επανεξέταση των τιμών στις αστικές συγκοινωνίες Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013 θα εξετασθουν οι τιμές στις αστικές συγκοινωνίες συμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης. Οπως αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή «Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013 θα επανεξετασθούν στοιχεία της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής στο αστικό δίκτυο», όπως αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης, Όπως διευκρινίζει ο υπουργός, «η επανεξέταση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και αφετέρου την ανάγκη οι συγκοινωνιακοί φορείς να λειτουργούν πλέον υπό τον όρο της βιωσιμότητας, η οποία αποτελεί τη μόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες». Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από αναφορά του βουλευτή της ΝΔ Χρίστου Δήμα για τα προβλήματα στις μετακινήσεις της γραμμής του προαστιακού Κιάτο/Αεροδρόμιο/Πειραιάς. Μαζί με τη δική του απάντηση ο κ. Χατζηδάκης διαβίβασε στη Βουλή και έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σήμερα ο σταθμός Άνω Λιοσίων λειτουργεί εξυπηρετώντας επιβάτες μόνο για τη γραμμή Αεροδρομίου- Κιάτου. Η γραμμή Πειραιάς- Άνω Λιόσια λόγω πολλαπλών κλοπών και βανδαλισμών των κυκλωμάτων σηματοδότησης έχει τεθεί επί του παρόντος εκτός λειτουργίας, αλλά η ΕΡΓΟΣΕ δια του αναδόχου της προβαίνει στην αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών, ώστε να καταστεί δυνατή η απόδοση της γραμμής Πειραιάς- Άνω Λιόσια σε κυκλοφορία από τον ΟΣΕ με σηματοδότηση.
15/02/2013 - 08:48

Διωξη για προσλήψεις στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διωξη για προσλήψεις 2005 2009 στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου ,άσκησε η Εισαγγελία σε βάρος πρώην μελών της διοίκησης της εταιρίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜΕΛ), της περιόδου 2008 - 2009.Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50 και στρέφεται σε βάρος 10 μελών του ΔΣ της εταιρίας την επίμαχη περίοδο.Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνει πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης , που αφορούσε τη χρονική περίοδο 2005 έως 2009, στο οποίο διαπιστώνονταν υπεράριθμες προσλήψεις υπαλλήλων στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, με αποκορύφωμα τους δύο μήνες πριν τις εκλογές του 2009. Στο πόρισμα μάλιστα γίνεται λόγος για «αθρόες, καθαρά ρουσφετολογικές προσλήψεις», ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου 2009 αφού σε διάστημα 23 ημερών προσελήφθησαν 210 εργαζόμενοι. Αναφέρεται επίσης ότι αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η εταιρία να εμφανίσει για πρώτη φορά έλλειμμα πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ, καθώς η αναλογία του κόστους μισθοδοσίας προς τα συνολικά έσοδα αυξήθηκε κατά 74% το 2009 από 48% που ήταν το 2007. Στο πόρισμα εντοπίζονται κοινά χαρακτηριστικά των προσληφθέντων, όπως καταγωγή από συγκεκριμένες περιοχές, ενώ ειδική μνεία γίνεται σε 17 περιπτώσεις που έγινε πρόσληψη παρά την αρνητική αξιολόγηση στελεχών της ΑΜΕΛ. Μετά την έρευνα που ασκήθηκε από Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το σκέλος της υπόθεσης που αφορούσε την χρονική περίοδο 2005 έως 2007 τέθηκε στο αρχείο. Η δικογραφία σε βάρος των 10 πρώην μελών του ΔΣ της ΑΜΕΛ ανατέθηκε για την διενέργεια κύριας ανάκρισης σε ανακριτή αρμόδιο για θέματα διαφθοράς στο Δημόσιο.
14/02/2013 - 19:45

Τροπολογία για Παρακώλυση Συγκοινωνιών

Τροπολογία για Παρακώλυση Συγκοινωνιών αποσύρθηκε για να ξανά κατατεθεί Αποσύρθηκε - ώστε να επανακατατεθεί βελτιωμένη - η τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που εξαλείφει αξιόποινες πράξεις για παρακώλυση συγκοινωνιών οι οποίες τελέστηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 στο πλαίσιο κινητοποιήσεων αγροτών, αυτοκινητιστών ταξί και οδηγών φορτηγών. πηγη:ΑΠΕ
12/02/2013 - 10:48

Οδηγιες για τους ασφαλισμένους της evima

Οδηγίες για τους ασφαλισμένους της evima Οδηγίες για τους ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρείας evima και όσους διεκδικούν αποζημιώσεις έδωσε ο ο κ. Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, εκπρόσωπος του κλάδου Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Ο κ. Μπερτσιάς, σε συνεντευξη του στο BHMA FM 99,5, σχετικά με την αναστολή της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας EIG evima Ασφαλιστική από την Τράπεζα της Ελλάδας, και ό,τι επιφέρει αυτό στους ασφαλισμένους της και τους εργαζόμενους, αρχικά είπε πως για χρονικό διάστημα ενός μήνα, από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013, οι ασφαλισμένοι οδηγοί στην εν λόγω ασφαλιστική, καλύπτονται μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου για το κομμάτι της αστικής ευθύνης, άρα για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους. "Αν στο συμβόλαιο του ασφαλισμένου στην EIG evima Ασφαλιστική υπάρχουν και άλλες καλύψεις -π.χ. ίδιες ζημίες (μικτή ασφάλεια), φωτιά, κλοπή κ.λπ. - αυτές παύουν να ισχύουν και ο ασφαλισμένος της EIG evima Ασφαλιστική θα πρέπει, ούτως ή άλλως, να αναζητήσει μια νέα ασφαλιστική εταιρεία και να πληρώσει ξανά τα ασφάλιστρά του για να έχει τις καλύψεις που προϋποθέτει η σχετική νομοθεσία", τόνισε. Παράλληλα, αναφέρθηκε και για το τι ισχύει στο εξής για τους ασφαλισμένους της EIG evima Ασφαλιστική. Ειδικότερα, είπε πως οι ασφαλισμένοι μπορούν να διεκδικήσουν τα ασφάλιστρα που είχαν καταβάλει στην EIG evima Ασφαλιστική για τους επόμενους μήνες, ως την ολοκλήρωση του συμβολαίου τους από τον εκκαθαριστή της. "Επίσης αν διεκδικούμε, ως τρίτοι, αποζημίωση για ζημιά που προκάλεσε πελάτης της «EIG evima Ασφαλιστική», τότε η διεκδίκησή μας στρέφεται πια προς το Επικουρικό Κεφάλαιο", σημείωσε. Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία «EIG evima Ασφαλιστική» μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της, καθώς και από υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα της εταιρείας αλλά και από τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 6949 962802.
12/02/2013 - 09:54

Ανασφάλιστα αυτοκίνητα 2 χρόνια αφαιρεση πινακιδας

Ανασφάλιστα αυτοκίνητα 2 χρόνια αφαιρεση πινακιδας Εκτός από τα πρόστιμα που προβλέπει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα προβλέπει οτι σε περίπτωση εμπλοκής ανασφάλιστου αυτοκινήτου σε ατύχημα θα αφαιρείται η πινακίδα και η άδεια κυκλοφορίας για 2 χρόνια. Όσο αφορά τα πρόστιμα που θα επιβληθούν με τις διασταυρώσεις που θα κάνει η ΓΓΠΣ για το ποιά οχήματα είναι ανασφάλιστα θα φτάνουν τα 250 ευρώ. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ανταπεξέλθει και δεν ασφαλίσει το όχημα του και δεν πληρώσει το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τη ρύθμιση: Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: - Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί προκλήσεως ατυχήματος από όχημα αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. - Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών και των ποινικών κυρώσεων διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία. Η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διασταύρωση και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων): - του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης, - του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, -των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους: - Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ. - Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.
11/02/2013 - 13:47

Λευκα τα ΤΑΞΙ ειδικης μισθωσης

Λευκα τα ΤΑΞΙ ειδικης μισθωσης Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στις περιφέρειες η Διεύθυνση Επιβατικών μεταφορών, ορίζεται για όλα τα ταξί ειδικής μίσθωσης ενιαίος χρωματισμός με χρώμα το λευκό .Τα ταξί ειδικης μισθωσης θα κυκλοφορήσουν χωρίς ταξίμετρο και οι οδηγοι θα αμείβονται βάσει τιμοκαταλόγου. Στην Περιφέρεια της Αττικής πρόκειται να λειτουργήσουν τουλάχιστον 87 τέτοια ταξί, εκ των οποίων τα 17 για ΑμεΑ. Συνολικά στην Αθήνα προβλέπονται 100 μίνι βαν, στην Θεσσαλονίκη 30 και 10 σε Ηράκλειο, Πάτρα και Λάρισα. Τα ταξί αυτά αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε τουριστικές πιάτσες και σε ξενοδοχεία.Για τα εν λόγω ταξί, τα οποία έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, αποφασίστηκε το λευκό χρώμα, προκειμένου να ξεχωρίζουν απο τα υπόλοιπα.Ακολουθεί όλη η εγκύκλιος για τα ταξί ειδικής μίσθωσης:Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε. .Χ.) αυτοκινήτων.Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών δημόσιας Χρήσης (Ε.#.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82), διευκρινίζουμε τα εξής:Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΝΕ Ν Α ΕΙ Ν Ε. .Χ. ΟΧΗΜΑΤΩ Ν1. Για την ενιαία εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της παραγράφου 2 του άρθρου 85 τουν.4070/2012, καθορίζεται ότι εφόσον κατά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου για τονκαθορισμό του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.#.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα προκύπτει αποτέλεσμα (Α) μεγαλύτερο ή ίσο της μισής μονάδας και μικρότερο αυτής, η στρογγυλοποίηση θα γίνεται στη μονάδα, ήτοι εάν ισχύει 0,5 ≤ Α < 1 το Α μετάτη στρογγυλοποίηση ισούται με τη μονάδα (Α=1). Εάν προκύπτει αποτέλεσμα (Α) μικρότερο της μισής μονάδας, η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο μηδέν (0), ήτοι εάν ισχύει ότι Α<0,5 τότε Α=0.2. Κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής της οποίας η σύνθεση ορίζεται στην παράγραφο αυτή με αναφορά σε επίπεδο Περιφέρειας κι όχι σε χαμηλότερο επίπεδο, ενώ οι εκπρόσωποι των σωματείωνεπιτηδευματιών ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ και εργαζομένων οδηγών θα προκύπτουν κατόπιν πρότασης των οικείων σωματείων της Περιφέρειας.3. Στις περιπτώσεις όπου από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου στις έδρες των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων προκύψουν νέες άδειες η χορήγηση αυτών στους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν αίτηση, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 106-109 του ν.4070/2012, είναι υποχρεωτική. διευκρινίζεται ότι στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη άπτεται μόνο ο επιμερισμός του αριθμού των υπό χορήγηση αδειών σε ΕΔΣ.Χ- ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ.4. Τέλος, αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 111 του ν.4070/2012, σχετική αναφορά στα χρονικά διαστήματα εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών από τη Διοίκηση, και συγκεκριμένααπό τις κατά τόπους Περιφέρειες, γίνεται στο αρ. 85 και στην υπ’ αριθμ. οικ Α 20534/1646/4-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου, που σας έχουμε αποστείλει για τη διευκόλυνσή σας.Κατά συνέπεια, αρχής γενομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του οικείου Περιφερειάρχη για την υποβολή αιτήσεων απόκτησης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα προκύψουν αντίστοιχα και οι λοιπές προθεσμίες που ο ν.4070/2012 θέτει.Εξυπακούεται ότι για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου, την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων όλης της χώρας, καθώς και για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ο καθορισμός των εδρών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, συνεπεία είτε διατήρησης τηςυφιστάμενης κατάστασης είτε συνένωσης εδρών από τα Περιφερειακά Συμβούλια κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του νόμου, πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.1437/1984 (Α’ 59) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε. Δ.Χ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΑναφορικά με τη λειτουργία της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 τουν.1437/1984 (Α’ 59) και αποσκοπώντας στην ομαλή λειτουργία αυτής, σας γνωστοποιούμε ότι μετά τη θέση σε ισχύ του ν.3852/2010 (Α’ 87) η ανωτέρω Επιτροπή, της οποία η σύσταση ορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου όπως αντικαταστάθηκε μετην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α’ 46), δύναται πλέον να συγκροτείται μεαπόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και να λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.19805/530/21-06-1984 (Β’ 441) υπουργική απόφαση.δεδομένου ότι η Επιτροπή του άρθρου 3 του ν.1437/1984 γνωμοδοτεί επί θεμάτωνΕ.#.Χ. αυτοκινήτων εντός της γεωγραφικής εμβέλειας του Νομού πρέπει, προς επίτευξη τηςβέλτιστης αντιπροσώπευσης, να συστήνεται μια Επιτροπή σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-ΩΣΑΓ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ παρ.10 άρθ. 6 ΤΟΥ Ν.3109/2003(Α’ 38)Επιτρέπεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας και η ταξινόμηση οχημάτων στο όνομα των ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών που συστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3109/2003 εφόσον η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 (Α’ 38) όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του ν.3446/2006 (Α’ 49), έχει εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι προ της 10ης Απριλίου 2012, με τις διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν οι προηγούμενες ρυθμίσεις. . ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.ΔΧ.Διαδικασίας(ν.2690/1999, Α’ 45) όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης, να παραιτηθεί από την αίτησή του χωρίς συνέπειες, εκτός αν υπάρχει ειδική αντίθετη ρύθμιση. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα106 έως 108 του ν.4070/2012 αίτηση για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μπορούν να ανακαλέσουν τις αιτήσεις τους πριν την έκδοση των αποφάσεων του Περιφερειάρχητης παραγράφου 9 του άρθρου 106. Στην περίπτωση αυτή, η εγγυητική επιστολή του άρθρου 110 του νόμου επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Επισημαίνεται ότι κατά τα οριζόμενα του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ανάκληση της παραίτησης δε γίνεται.E. ΧΡΩΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΠροκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙ#ΜΙΣΘ), και έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 99 του ν. 4070/2012, ορίζεται το λευκό ως ο ενιαίος χρωματισμόςγια όλα τα Ε.Δ.Χ. οχήματα- ΕΙΔΜΙΣΘ που θα κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.
05/02/2013 - 09:45

Ελεγχοι και προστιμα για τα αυτοκινητα που δεν εχουν περασει ΚΤΕΟ

Ελεγχοι και προστιμα για τα αυτοκινητα που δεν εχουν περασει ΚΤΕΟ Μέσω συσκευης που θα έχουν οι τροχονόμοι και στην οποία θα είναι ενσωματωμενη ειδική εφαρμογή ( που θα κατασκευαστει ) της ΓΓΠΣ θα γίνονται διασταυρωσεις για τα ανασφαλιστα οχηματα για τα τελη κυκλοφοριας αλλα και για το εαν το αυτοκινητο ή η μοτοσυκλετα εχει περάσει ΚΤΕΟ. Μπορεί να «άνοιξε» νομικά το «παράθυρο» για ελέγχους-εξπρές για τα ανασφάλιστα ΙΧ, το σχέδιο όμως προβλέπει και την επέκταση των ελέγχων για οχήματα που δεν εχουν περασει ΚΤΕΟ. Με τα δεδομένα αυτά, σύντομα, όποιος πέσει σε μπλόκο της Τροχαίας, δεν θα κινδυνεύει να δεχτεί πρόστιμο μόνον 250-500 ευρώ για το ανασφάλιστο όχημα (μηχανή, ΙΧ κλπ) αλλά και άλλα τόσα αν δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιευει το ΠρωτοΘεμα το σχέδιο έχει ως εξής:Η εντολή που θα έχει κάθε πλήρωμα περιπολικού ή συνεργείο ελέγχου της τροχαίας που σταματάει οχήματα για έλεγχο, θα είναι να μην εξαντλείται απλώς να ζητάει άδεια και δίπλωμα, αλλά να συνδέεται on-line με τη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί στην ΓΓΠΣ με στοιχεία από το υπουργείο Μεταφορών κι τις ασφαλιστικές εταιρίες, για να διαπιστώνει άμεσα: - αν ο ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας- αν το όχημα είναι ασφαλισμένο- αν το όχημα έχει περάσει ΚΤΕΟ Σύμφωνα με πληροφορίες, τέτοιους είδους ελέγχους έχουν ήδη εντολή να διεξάγουν τα όργανα της Τάξεως, και πριν ακόμα λειτουργήσει η βάση δεδομένων και η ηλεκτρονική εφαρμογή. Μετά από διασταυρώσεις, σχεδιάζεται να ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων για να πληρώσουν 250 ευρώ και να ασφαλιστούν πάραυτα, όσοι διαπιστωθεί πως παρέλειψαν να ασφαλίσουν το όχημά τους, εάν δεν το έχουν δηλώσει σε ακινησία (σσ: αν σε έλεγχο στο δρόμο πιαστούν και να το κινούν, τότε τα πρόστιμα κλιμακώνονται σε 250, 500 ή 1.000 ευρώ, αναλόγως αν πρόκειται για μηχανή, ΙΧ ή λεωφορείο). Αν δεν σπεύσουν να ασφαλιστούν και να πληρώσουν παράβολο 250 ευρώ μέσα σε οκτώ μέρες από τη λήψη των ειδοποιητηρίων, τότε θα τους αναζητεί η Αστυνομία και θα αφαιρεί τις πινακίδες, ενώ το υπουργείο Οικονομικών θα τους επιβάλει και πάλι πρόστιμα, στον αντίστοιχο έλεγχο που θα διεξαγάγει κάθε χρόνο εφεξής.
04/02/2013 - 13:09

Με εκπτωση η αποζημιωση στις καρτες απεριοριστων διαδρομων

Με εκπτωση η αποζημιωση στις καρτες απεριοριστων διαδρομων Με έκπτωση 12-15 ευρώ στις καρτες απεριοριστων διαδρομων του Μαρτιου εξετάζει το υπουργείο Μεταφορών να δοθει η αποζημίωση των επιβατών μετά τις απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επισημα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πως θα δοθει η αποζημιωση στο επιβατικο κοινο που μετακινείται με κάρτες απεριοριστων διαδρομων , το υπουργείο Μεταφορών και ο ΟΑΣΑ εξετάζουν τη δυνατότητα παροχής έκπτωσης στα κουπονια του Μαρτίου συμφωνα με την εφημεριδα τα ΝΕΑ. Επισης εξεταζεται η παροχή έκπτωσης στις καρτες ύψους 1,5 ευρώ για κάθε μέρα απεργίας. Συμφωνα με τα ΝΕΑ υπάρχει και η σκεψη η εκπτωση να ισχύσει μόνο για τις μέρες πλήρους ακινητοποίησης όλων των μέσων και όχι για τις μέρες που λειτουργούσαν είτε τα αστικά λεωφορεία είτε το μετρό και αντίστροφα. Η σχετική απόφαση για το ύψος της έκπτωσης που θα γίνει στα κουπόνια Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθει μεσα στην εβδομάδα.
04/02/2013 - 09:18

Προστιμο 500 ευρω για αυτοκινητα και μηχανες χωρις ασφαλεια

Προστιμο 500 ευρω για αυτοκινητα και μηχανες χωρις ασφαλεια Πρόστιμο 500 ευρω σε αυτοκινητα και μηχανες χωρις ασφαλεια προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις». Το σχέδιο νόμου ειναι ηδη προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2013 και υπογραμμίζεται ότι «η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου». Σε περίπτωση κυκλοφορίας αυτοκινητου η μηχανης, χωρίς ασφαλεια , επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: - Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί προκλήσεως ατυχήματος από όχημα αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. - Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών και των ποινικών κυρώσεων διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία. Η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διασταύρωση και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων): - του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης, - του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, -των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους: - Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ. - Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.
03/02/2013 - 12:59

Δεμενα τα Πλοια μεχρι την Τεταρτη 06.02

Δεμενα τα Πλοια μεχρι την Τεταρτη 06.02 Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτικών, καθώς το πρωί, η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας σε νέα συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα και νέα 48ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. Έτσι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 6 αύριο το πρωί της Δευτέρας 04/02 έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 06/02. Στις 12 το μεσημέρι τα ναυτεργατικά σωματεία θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά στον Άγ. Διονύσιο.
02/02/2013 - 11:52

Προστιμο 500 ευρω για τα ανασφαλιστα αυτοκινητα

Προστιμο 500 ευρω για τα ανασφαλιστα αυτοκινητα Αυστηρές ποινές και πρόστιμο προβλέπει διάταξη για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις». Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2013 και υπογραμμίζεται ότι «η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου». Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: - Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί προκλήσεως ατυχήματος από όχημα αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. - Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών και των ποινικών κυρώσεων διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία. Η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διασταύρωση και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων): - του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης, - του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, -των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους: - Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ. - Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.
01/02/2013 - 13:45

Αντικατασταση αδειας κυκλοφορiας

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής δικαιολογητικα Αρμόδια Υπηρεσία για την αντικατασταση αδειας κυκλοφοριαςΗ Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Δικαιολογητικά για αντικατασταση αδειας κυκλοφοριας 1.Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/ 86 με κείμενο: " έχω χάσει - μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας ………………………….. Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ". 2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (στην περίπτωση απώλειας - κλοπής) 3.Η φθαρμένη άδεια κυκλοφορίας (στην περίπτωση φθοράς) Διαδικασία:1. Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας Χρόνος Διεκπεραίωσης:Αυθημερόν ή μία (1) εργάσιμη ημέρα όταν πρόκειται για άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ.(1) εργάσιμη ημέρα όταν πρόκειται για άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. - Λ.Ι.Χ. - Φ.Δ.Χ. - Λ.Δ.Χ.
31/01/2013 - 11:15

Αποζημιώση για τις καρτες απεριοριστων διαδρομων λογω απεργιας

Αποζημιώση για τις καρτες απεριοριστων διαδρομων λογω απεργιας Η αποζημιωση στις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρόμων αξίας 45 ευρώ, αναμένεται οτι θα εφαρμοστει τον Μαρτιο . Η αποζημιωση για τις καρτες θα ειναι περιπου 1,5 ευρω για κάθε ημέρα απεργίας που πραγματοποιήθηκε και κρίθηκε από το δικαστήριο παράνομη. αναμενονται επισημες ανακοινωσεις απο το αρμοδιο υπουργειο.
30/01/2013 - 15:44

Πιστοποίηση προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Πιστοποίηση προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Προϋποθέσεις πιστοποίησης ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφο­ράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). 1. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυ­νων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) και η έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ διενεργείται από πιστοποιημένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) ελε­γκτικό προσωπικό. 2. Ο στόχος της πιστοποίησης επιτυγχάνεται με συ­μπληρωματική εξειδικευμένη εκπαίδευση, του ελεγκτι­κού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ως προς τον έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), με σκοπό να αποκτηθεί από τους ελεγκτές βαρέων οχημά­των των αναγκαίων εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να είναι κατάλληλοι για την διε­νέργεια του τεχνικού ελέγχου των εν λόγω οχημάτων, την ταυτοποίηση των εκθέσεων δοκιμών με τον απα­ραίτητο εξοπλισμό των οχημάτων αυτών καθώς και της γνώσης του αντίστοιχου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 3. Η πιστοποίηση των ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιω­τικών ΚΤΕΟ που θα τους παρέχει το δικαίωμα και για τους εξειδικευμένους ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφί­μων (ATP) και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητι­κών, γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων. 4. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό Δημοσί­ων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, ως ακολούθως: (α1) διπλωματούχοι μηχανικοί ειδικότητας: μηχανολό­γου, ηλεκτρολόγου, χημικού, μεταλλειολόγου, ή άλλης σχετικής ειδικότητας που έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και καλύπτουν τον έλεγχο των οχημάτων, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε. ή (α2) πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ναυπηγού, μηχανικού οχη­μάτων, ή άλλης σχετικής ειδικότητας που έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και καλύπτουν τον έλεγχο των οχημάτων, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Οι προαναφερόμενοι τίτλοι σπουδών είναι από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. β. Να έχουν πιστοποιηθεί ως ελεγκτές βαρέων οχη­μάτων γ. Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα εξειδικευ­μένα συμπληρωματικά προγράμματα ειδικής επιμόρ-φωσης-κατάρτισης όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας και να έχουν επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις.. 5. Της παραπάνω 4γ περίπτωσης, απαλλάσσονται για αρχική εκπαίδευση και εξέταση, οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο­δομών, Μεταφορών και Δικτύων πραγματογνώμονες ADR οι οποίοι ασκούν το έργο του πραγματογνώμονα τουλάχιστον την τελευταία διετία και κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή βαρέων οχημάτων. Η άσκηση του πραγματογνώμονα αποδεικνύεται από την συμμετοχή του σε Φορέα ελέγχου ADR και την ύπαρξη πρακτικών ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ­μάτων που αυτός έχει υπογράψει ή αντίστοιχα έχει αξιολογηθεί από το ΕΣΥΔ ως πραγματογνώμονας Φορέα ελέγχου ADR βεβαιούμενο από το ΕΣΥΔ. 6. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης. Η ισχύς του προϋποθέτει και την ισχύ του αντίστοιχου Πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων και ανα­νεώνεται για διετείς περιόδους μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση περιοδικής κατάρτισης και επιτυχούς εξέτασης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Στην ίδια διαδικασία περιοδικής κατάρτισης υπόκεινται και ο πραγματογνώμονας ADR που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 5. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης εντός της ισχύος του πιστοποιητικού του, τότε ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης και εξέτασης. Ομοίως υπάγεται σε αρχική εκπαίδευση και εξέταση ο υποψή­φιος ο οποίος έχει αποτύχει σε τρείς (3) εξεταστικές περιόδους ή αντίστοιχα έχει παρέλθει ένα έτος από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του και δεν έχει πετύχει στις εξετάσεις. 7. Το πιστοποιητικό ελεγκτή για τα οχήματα μετα­φοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) έχει την μορφή του υποδείγματος στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV της παρούσας, αντίστοιχα. Ο αριθμός πιστοποιητικού είναι ο ίδιος με αυτόν του ελε­γκτή βαρέων οχημάτων με την προσθήκη του χαρακτη­ριστικού ADR ή ATP κατά περίπτωση. Άρθρο 2 Εκπαιδευτικοί - Εξεταστικοί Φορείς Α. Εκπαιδευτικοί Φορείς 1. Ως εκπαιδευτικοί Φορείς για την ειδική επιμόρφωση-κατάρτιση των ελεγκτών των Δημοσίων και Ιδιωτι­κών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τεχνολογικής κατεύθυν­σης, τα οποία λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Οι εκπρόσωποι των ενδια­φερόμενων σχολών υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό­τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισυνά­πτοντας τα αναγκαία παραστατικά με τα οποία τεκ­μηριώνονται οι ειδικές γνώσεις στα θέματα της οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, στις Διεθνείς Συμφωνίες και Οδηγίες που καλύπτουν τις μεταφορές αυτές, τον τρόπο και τις δυνατότητες παροχής σχετι­κής κατάρτισης. Για την παραπάνω τεκμηρίωση δηλώνονται στοιχεία όπως: α Ύπαρξη μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών, όπως: σχετικών με το αντικείμενο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ευπαθών τροφίμων, περί μεταφορών γενικά, περί συμφωνιών - οδηγιών σχετικών με το αντι­κείμενο, περί οχημάτων, περί της θέρμανσης - ψύξης, κατά περίπτωση. β. Δημοσιεύσεις των μελών του Ιδρύματος σε έγκρι­τα περιοδικά για θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων. γ. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχια­κών εργασιών σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπο­ρευμάτων ή ευπαθών τροφίμων ή επιμέρους ενότητες αυτών. δ. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύμα­τος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού ή εξωτερικού ή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών ή επαγγελματικών οργανώσεων που χειρίζονται θέματα μεταφοράς επικίν­δυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων. ε. Διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 2. Το διδακτικό προσωπικό για την παροχή επιμόρφωσης-κατάρτισης είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα, τα αντικείμενα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων ή είναι πραγμα­τογνώμονες ADR ή εμπειρογνώμονες ATP, οριζόμενοι από τους εκπαιδευτικούς Φορείς. 3. Ο ορισμός των κατάλληλων Φορέων παροχής της προαναφερόμενης εκπαίδευσης γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων. Β. Φορέας Εξέτασης 1. Ως Φορέας εξέτασης των ελεγκτών των Δημοσί­ων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίν­δυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), ορίζεται πολυτεχνική σχολή ΑΕΙ της χώρας μας. Ο Εξεταστικός Φορέας είναι ένας για όλη τη χώρα και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι­κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από δήλωση ενδιαφέροντος. Αυτή η έγκριση μπορεί να είναι περιορισμένης διάρκειας και θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: α. Ο φορέας και τα μέλη επιτροπής εξέτασης δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση β. Προδιαγραφές της μορφής των εξετάσεων που προτείνει ο φορέας τόσο για τα θέματα ADR όσο και για αυτά του ATP. γ. Μέτρα που λαμβάνει για την αμεροληψία των εξε­τάσεων δ. Δήλωση αποδοχής των διαδικασιών που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση. 2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξεταστικού φορέα ορίζεται Επιτροπή Εξετάσεων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό τη διενέργεια των σχετικών εξε­τάσεων, τα μέλη αυτής, η διαδικασία για τις εξετάσεις καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Στην εξεταστική επιτροπή του φορέα δύναται να συμ­μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ασχολούνται με τα θέματα ADR, ATP ή έχουν τις ειδικές γνώσεις ADR ή και ATP, ή έχουν παρακολουθήσει επι­τυχώς σεμινάρια των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων ή πραγματογνωμόνων ADR. Τα έξοδα των εν λόγω υπαλλήλων βαρύνουν τον Φορέα. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις Φορέων Οι εκπαιδευτικοί Φορείς υποχρεούνται: α. Να διοργανώνουν την αρχική επιμόρφωση και πε­ριοδική κατάρτιση. β. Να τηρούν «παρουσιολόγιο» στο οποίο καταγρά­φονται: β1. Ο τίτλος του κάθε μαθήματος επιμόρφωσης-κατάρτισης σύμφωνα με το πρόγραμμα β2. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος β3. Τα ονοματεπώνυμα των διδασκόντων, παραπλεύ­ρως των οποίων τίθεται η υπογραφή τους β4. Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, παρα­πλεύρως των οποίων υπογράφουν αποδεικνύοντας την παρουσία τους κατά την ώρα της διδασκαλίας. Οι τυχόν απόντες σημειώνονται από τον διδάσκοντα το δε «παρουσιολόγιο» αρχειοθετείται και φυλάσσεται τουλάχιστον για μια τριετία. γ. Οι φορείς ειδικής επιμόρφωσης οφείλουν, τουλάχι­στον μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμμα­τος ειδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης, να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων τα ακόλουθα στοιχεία: γ1. χρόνο και τόπο διεξαγωγής της ειδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης γ2. κατάλογο επιμορφούμενων - καταρτιζομένων δ. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων και στον εξεταστικό φορέα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αλφαβητική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία (ονoματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τίτλος σπουδών, αριθμός πιστο­ποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων) των ενδιαφερο­μένων που παρακολούθησαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. ε. Να έρχονται σε συνεννόηση με τον εξεταστικό φο­ρέα περί της ημερομηνίας, ώρας και τόπου διενέργειας των εξετάσεων, των δικαιολογητικών που πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι και να ενημερώνουν σχε­τικά τους υποψήφιους ελεγκτές για αυτά. Άρθρο 4 Πρόγραμμα κατάρτισης 1. Για την κατάρτιση ο κάθε ενδιαφερόμενος ελε­γκτής Δημόσιου ή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων, παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διοργανώνεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών Φορέων. Οι ημερομηνίες έναρξης του προγράμματος, το ύψος των διδάκτρων για την εκπαίδευση και την εξέταση γνωστοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερομένους με ευθύνη των Φορέων. 2.α. Πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης - κατάρτισης (Παράρτημα Ι): Η διδακτέα ύλη του προγράμματος επι­μόρφωσης - κατάρτισης για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού για ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών πρέπει να είναι τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος αυτού καθορί­ζεται σε πέντε (5) ημέρες ή σαράντα (40) διδακτικές ώρες. β. Πρόγραμμα επαναληπτικής εκπαίδευσης - κατάρ­τισης (Παράρτημα ΙΙ): Επαναληπτικά εκπαιδευτικά προ­γράμματα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα [κάθε δύο (2) έτη] και έχουν σκοπό να ενημερώνουν τους ελεγκτές οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ­μάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) αντίστοιχα, για τα νεώτερα δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με τις μεταφορές αυτές. Καλύπτει νέες τεχνικές, νομικά θέματα και τις νεώτερες εξελίξεις σχετικά με το αντικείμενό τους. Η διδακτέα ύλη του προγράμματος επιμόρφωσης -κατάρτισης για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού για ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ­μάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών πρέπει να είναι τουλά­χιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρού­σας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος αυτού καθορίζεται σε μία (1) ημέρα ή οκτώ (8) διδακτικές ώρες. 3. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται πριν την ημερομη­νία λήξης του Πιστοποιητικού του να παρακολουθήσει τα αντίστοιχα επαναληπτικά εκπαιδευτικά προγράμ­ματα κατάρτισης και να συμμετάσχει επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις. Σκοπός των εξετάσεων ανανέωσης είναι να διαπι­στωθεί ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού εξακολουθεί να διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων του. 4. Η διδακτική ώρα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας. Ο μέγιστος αριθμός διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια της ημέρας δε μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8). 5. Ο επιμορφούμενος ελεγκτής θεωρείται ότι παρα­κολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα εφόσον επιτύχει σε εξέταση του άρθρου 5 της παρούσας και οι συνολικές του απουσίες δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) εκπαιδευτικές ώρες. Σε περίπτωση που οι συνολικές απουσίες υπερβούν τις τρεις (3) εκπαιδευτικές, υποχρε­ούται να παρακολουθήσει εκ νέου όλο το πρόγραμμα είτε πρόκειται για αρχική ή επαναληπτική εκπαίδευση - κατάρτιση. Άρθρο 5 Εξεταστική διαδικασία 1. Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί αν οι ελεγκτές Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ βαρέων οχη­μάτων διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για να ασκούν τα καθήκοντα του ελεγκτή οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), με σκοπό την απόκτηση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού και καλύπτουν κατ’ ελά­χιστον τα θέματα που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας. 2. Οι εξετάσεις τόσο για την χορήγηση του πιστοποιη­τικού όσο και για την ανανέωσή του, διενεργούνται από επιτροπή εξετάσεων που καθορίζει ο Φορέας Εξέτασης. Η διαδικασία αποτελείται από γραπτή δοκιμασία (εξέ­ταση) και πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή. 3. Τα φύλλα εξέτασης αποτελούνται από ερωτήσεις ανάπτυξης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέ­ματα που καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά ADR και ATP αντίστοιχα. 4. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από την επι­τροπή εξετάσεων. Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών του κάθε μέλους της επιτροπής εξετάσεων. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται αυτός που λαμβάνει τουλάχιστον το 80 με άριστα το 100. 5. Στην περίπτωση ερωτηματολογίων πολλαπλών επι­λογών, εκτός από τις λανθασμένα σημειωμένες ερωτή­σεις θεωρούνται επίσης λάθος: - οι αναπάντητες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να δι­αγράφονται από την επιτροπή εξετάσεων - ερωτήσεις στις οποίες σημειώνονται περισσότερες από μια απαντήσεις - διαγραμμένες ή σβησμένες με οποιονδήποτε τρόπο απαντήσεις - σήμανση απαντήσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός του σταυρού (+) ή χι (Χ) ή νι (√) - απαντήσεις με μολύβι. Άρθρο 6 Διαδικασία εξετάσεων α. Την ευθύνη ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων έχει ο Φορέας Εξέτασης. Οι ημερομηνίες έναρξης της εξέτασης, το ύψος των εξέταστρων γνωστοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερομένους. Οι υπεύθυνοι του Φορέα Εξέτασης έχουν τα παρακάτω καθήκοντα: - να καθορίζουν ημερομηνία, ώρα και τόπο διενέργειας των εξετάσεων, των δικαιολογητικών που πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι και να ενημερώνουν σχε­τικά τους εκπαιδευτικούς φορείς, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο­δομών, Μεταφορών και Δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της εξέτασης δεν θα είναι μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας. - να επιλέγουν τα θέματα - να ελέγχουν την προσέλευση των υποψηφίων και να σημειώνουν σε κατάσταση δίπλα στο όνομα μη προσελθόντος υποψηφίου τη ένδειξη «δεν προσήλθε» - να υποδεικνύουν στους υποψηφίους τις θέσεις που θα καταλάβουν στη αίθουσα - να μεριμνούν για τη διανομή των φύλλων εξέτασης και να ενημερώνουν για τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. - να διανέμουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται συμβουλευτικά από τους υποψη­φίους - να εποπτεύουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, να ελέγχουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης - κατά την παραλαβή των γραπτών, να ελέγχουν την ορθή αναγραφή των στοιχείων. - να ενημερώνουν τους υποψηφίους ότι κατά τη διάρ­κεια της γραπτής εξέτασης απαγορεύεται: • η χρησιμοποίηση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώ­σεων πλην αυτών που η εξεταστική επιτροπή επιτρέπει • η συνεργασία ή συνομιλία μεταξύ των • η χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας. Ειδικά τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι, απενεργοποιημένα. • η απομάκρυνσή των από τη θέση εξέτασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της εξέτα­σης και • να παραμένουν στην αίθουσα λιγότεροι από τρείς (3) υποψήφιοι - να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης αλφαβητική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία (ονομα­τεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή δια­βατηρίου, ΑΦΜ, ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τίτλος σπουδών, αριθμός πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων, την βαθμολογία) των υπο­ψηφίων που επέτυχαν, για αρχική χορήγηση και ανα­νέωση αντίστοιχα. Επίσης σε διαφορεική κατάσταση θα υπάρχουν οι αποριφθέντες και μη προσελθόντες αντίστοιχα. β. Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο ή να συνεργά­ζεται με άλλον υποψήφιο, θεωρείται ότι απέτυχε. Άρθρο 7 Διαδικασία πιστοποίησης 1. Το πιστοποιητικό Ελεγκτή Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων III και IV αντίστοιχα, με βάση των αλφαβητικών καταστάσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της παραγράφου δ του άρθρου 3 των φορέων εκπαίδευσης και της παραγράφου α του άρθρου 6 του φορέα εξέτασης της παρούσας. 3. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους ενδιαφερο­μένους. Ο κατάλογος ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) κοινοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου στο ΣΕΕΥΜΕ, κλπ.

Η Επικαιρότητα Τώρα