ΚΕΠ

01/04/2014 - 06:06

Αίτηση ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων

Αίτηση ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
31/03/2014 - 21:47

Δικαιολογητικά για ίδρυση κλινικής ζώων

Δικαιολογητικά για ίδρυση κλινικής ζώων Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης κλινικής ζώων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 21:33

Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενες οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιλογητικά:
31/03/2014 - 21:26

Υποβολή τιμοκαταλόγων από δίδακτρα (ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων)

Υποβολή τιμοκαταλόγων από δίδακτρα (ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων) Για την υποβολή τιμοκαταλόγων για δίδακτρα από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 21:20

Αίτηση συμμετοχής σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΕΗ

Αίτηση συμμετοχής σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΕΗ Για τη συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΕΗ (σε Μαρούσι, Περιστέρι και Καλλιθέα), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 21:13

Δικαιολογητικά για στέγαση σε φοιτητικές εστίες

Δικαιολογητικά για στέγαση σε φοιτητικές εστίες Για στέγαση μαθητών-φοιτητών σε φοιτητικές εστίες, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 21:07

Θεώρηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (προξενική πράξη)

Θεώρηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (προξενική πράξη) Για τη θεώρηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων τίτλων σπουδών για στρατολογική χρήση, εφόσον απαιτείται προξενική θεώρηση (προξενική πράξη), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 21:00

Αίτηση για αποδεικτικό απόλυσης, πιστοποιητικό σπουδών κ.ά.

Αίτηση για αποδεικτικό απόλυσης, πιστοποιητικό σπουδών κ.ά. Για την έκδοση αποδεικτικού απολύσεως, πιστοποιητικού σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης, πιστοποιητικού σπουδών για στρατολογική χρήση, υπηρεσιακού σημειώματος φοίτησης μαθητών και βεβαίωσης συμμετοχής σε γενικές ή εισιτήριες εξετάσεις Γ/θμιας εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 20:53

Δικαιολογητικά για άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας

Δικαιολογητικά για άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας Για τη χορήγηση άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας , οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 20:46

Αίτηση άδειας διδασκαλίας (διασυνοριακά)

Αίτηση άδειας διδασκαλίας Για τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών, κατ' οίκων διδασκαλίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 20:39

Δικαιολογητικά συμμετοχής στις ιατρικές εξετάσεις του ΔΟΑΤΑΠ

Δικαιολογητικά συμμετοχής στις ιατρικές εξετάσεις του ΔΟΑΤΑΠ Για να δηλώσει κανείς συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του κάθε έτους, χρειάζεται να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 20:27

Αίτηση διπλώματος προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού

Αίτηση διπλώματος προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Για την απόκτηση διπλώματος του προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, αλλά και να ακολουθήσουν την εξής πορεία:
31/03/2014 - 20:18

Δικαιολογητικά για αναγνώριση ιατρικής ειδικότητας

Δικαιολογητικά για αναγνώριση ιατρικής ειδικότητας Όσοι ενδιαφέρονται για αναγνώριση τίτλων ιατρικής ειδικότητας Ελλήνων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν τίτλο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης, χρειάζεται να έχουν στα υπόψη τους τα εξής:
31/03/2014 - 20:11

Δικαιολογητικά για αναγνώριση ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού Αγγλικών

Δικαιολογητικά για αναγνώριση ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού Αγγλικών Για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οδηγία 89/48 και Π.Δ. 165/2000), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 20:00

Κατάθεση ή μη ενδίκου βοηθήματος(συγκεκριμένες κατηγορίες)

Κατάθεση ή μη ενδίκου βοηθήματος(συγκεκριμένες κατηγορίες) Για τη βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος (συγκεκριμένα: προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής, παρέμβαση), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
31/03/2014 - 19:54

Κατάθεση ή μη ενδίκου βοηθήματος εντός συγκεκριμένου διαστήματος

Κατάθεση ή μη ενδίκου βοηθήματος εντός συγκεκριμένου διαστήματος Για τη βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος (δηλαδή, προσφυγή, αγωγή, ανακοπή ΚΕΔΕ, αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης), εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 19:44

Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος

Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος Για τη βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος (δηλαδή, προσφυγή, αγωγή, ανακοπή ΚΕΔΕ, αίτηση αναστολής, ένσταση εκλογική, αίτηση ακύρωσης), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 19:35

Δικαιολογητικά παραίτησης από δικόγραφο (προσδιορισμένο για συζήτηση)

Δικαιολογητικά παραίτησης από δικόγραφο (προσδιορισμένο για συζήτηση) Για τη βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που έχει προσδιοριστεί για συζήτηση, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 19:30

Παραίτηση από δικόγραφο (Διοικητικά Πρωτοδικεία)

Παραίτηση από δικόγραφο (Διοικητικά Πρωτοδικεία) Για τη χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που δεν έχει προσδιοριστεί για συζήτηση και κατάργηση της δίκης με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου (Διοικητικά Πρωτοδικεία), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
31/03/2014 - 19:16

Παραίτηση από δικόγραφο (Διοικητικά Εφετεία)

Παραίτηση από δικόγραφο (Διοικητικά Εφετεία) Για τη βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που δεν έχει προσδιοριστεί για συζήτηση και κατάργηση με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου (Διοικητικά Εφετεία),

Η Επικαιρότητα Τώρα