ΚΕΠ

01/04/2014 - 15:44

Χορήγηση άδειας ανέγερσης ή επέκτασης βιομηχανικών κτιρίων κ.ά.

Χορήγηση άδειας ανέγερσης ή επέκτασης βιομηχανικών κτιρίων κ.ά. Για την ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
01/04/2014 - 15:37

Αίτηση ανέγερσης βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων επί παραλιακών χώρων

Αίτηση ανέγερσης βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων επί παραλιακών χώρων Για την ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων επί παραλιακών χωρών, καθώς και τουριστικών- ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε απόσταση μικρότερη από 30 μέτρα από τη γραμμή αιγιαλού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 15:33

Καταγγελίες για τα αυθαίρετα

Καταγγελίες για τα αυθαίρετα Για καταγγελίες σχετικά με τα αυθαίρετα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πράξουν ως ακολούθως:
01/04/2014 - 15:23

Δικαιολογητικά για κάρτα πολιτισμού

Δικαιολογητικά για κάρτα πολιτισμού Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 07:51

Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων

Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων Για τη βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
01/04/2014 - 07:46

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών κ.ά

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών κ.ά Για τη βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγιών-παραπληγικών-ακρωτηριασμένων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 07:39

Καταλληλότητα αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων

Καταλληλότητα αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων Για τη χορήγηση βεβαίωσης της καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων
01/04/2014 - 07:33

Δικαιολογητικά σύνταξης αναπηρίας από τον ΟΓΑ

Δικαιολογητικά σύνταξης αναπηρίας από τον ΟΓΑ Για την απονομή σύνταξης αναπηρίας από τον ΟΓΑ για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 07:28

Απόδοση δαπάνης από τον ΟΓΑ για τομογραφία κ.ά.

Απόδοση δαπάνης από τον ΟΓΑ για τομογραφία κ.ά. Για την απόδοση δαπάνης από τον ΟΓΑ για αξονική-μαγνητική τομογραφία και εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
01/04/2014 - 07:21

Δικαιολογητικά για απόδοση δαπάνης αγοράς από τον ΟΓΑ

Δικαιολογητικά για απόδοση δαπάνης αγοράς από τον ΟΓΑ Για την απόδοση δαπάνης αγοράς από τον ΟΓΑ: α) αυτόματου μηχανήματος περιτοναϊκής κάθαρσης (CYCLER) β-γ) για αναλώσιμα και μη υλικά σε νεφροπαθείς για συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:
01/04/2014 - 07:16

Πώς μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν καταγγελία

Πώς μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν καταγγελία Για να κάνουν μια καταγγελία οι καταναλωτές στα ΚΕΠ, χρειάζεται να πράξουν ως ακολούθως:
01/04/2014 - 07:13

Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (προς τον ΟΓΑ)

Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (προς τον ΟΓΑ) Για την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
01/04/2014 - 07:07

Προϋποθέσεις λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

Προϋποθέσεις λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 06:56

Αίτηση λειτουργίας οδοντιατρείου

Αίτηση λειτουργίας οδοντιατρείου Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου ιδιωτικού ή κοινού συστεγασμένου (χωρίς εταιρική σχέση) οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να πράξουν ως ακολούθως:
01/04/2014 - 06:49

Δικαιολογητικά για λειτουργία μονάδων αδυνατίσματος

Δικαιολογητικά για λειτουργία μονάδων αδυνατίσματος Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 06:41

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 06:35

Τι απαιτείται για τη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας

Τι απαιτείται για τη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 06:27

Δικαιολογητικά για λειτουργία διαγνωστικών εργαστηρίων

Χορήγηση άδειας λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 06:20

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος οπτικών ειδών

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος οπτικών ειδών Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 06:13

Χορήγηση άδειας ίδρυσης πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου

Χορήγηση άδειας ίδρυσης πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, στον ιδιωτικό τομέα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα