ΔΗΜΟΣΙΟ

01/05/2013 - 09:16

Ύποπτες χιλιάδες συντάξεις χηρείας και άγαμων θυγατέρων

Ύποπτες χιλιάδες συντάξεις χηρείας και άγαμων θυγατέρων «Ύποπτες» θεωρούνται 9.371 συντάξεις λόγω θανάτου ( χηρείας, άγαμων θυγατέρων, ανήλικων τέκνων), μετά τις διασταυρώσεις των μητρώων συνταξιούχων που ανήκουν στο Δημόσιο και τις οποίες διενήργησε το υπουργείο Εσωτερικών. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις των μητρώων του υπουργείου Εσωτερικών με το μητρώο του Ταμείου Δημοσίου, παρουσιάσθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας και στην οποία συμμετείχαν, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Χρήστος Χάλαρης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, Στρατής Μαραγκός και ο γενικός διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Χρήστος Ντούσκας. Οι «ύποπτες» συντάξεις αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου των συντάξεων λόγω θανάτου που χορηγεί το Δημόσιο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η σχετική λίστα παραδόθηκε ήδη στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η αξιολόγησή του με αυτοπρόσωπους ελέγχους από την αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και αν χρειαστεί να αναληφθούν νομικές ενέργειες. Οι διασταυρώσεις των στοιχείων στις συντάξεις αιτία θανάτου πραγματοποιούνται σε όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία. Πρόκειται για 499.803 συντάξεις, εκ των οποίων οι 265.692 χορηγούνται από το ΙΚΑ, οι 119.823 από το Δημόσιο και 114.288 συντάξεις από τον ΟΑΕΕ. Εκκρεμεί η τελευταία απογραφή των συνταξιούχων αιτία θανάτου του ΙΚΑ, η οποία και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου.
30/04/2013 - 20:19

Παράταση για 6 μήνες στις συντάξεις αναπηρίας

Παράταση για 6 μήνες στις συντάξεις αναπηρίας Παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως τις 31/10/2013. Η παράταση αφορά συνταξιούχους για τους οποίους εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ενώ κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους συνταξιούχους του λόγω αναπηρίας ότι κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., η καταβολή της σχετικής σύνταξης μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι θα παρατείνεται αυτοδίκαια για έξι μήνες από τη λήξη τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ, η καταβολή των συντάξεων θα είναι μηνιαία, ενώ για την παράταση δεν απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους των συνταξιούχων. Η πρώτη καταβολή θα αφορά το χρονικό διάστημα από 1/5/2013-30/6/2013 για τις εκκρεμείς περιπτώσεις και θα γίνει στις 30/5/2013. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας εξακολουθεί να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
29/04/2013 - 13:55

Σύνταξη για 6 μήνες μεχρι την πιστοποίηση της αναπηρίας

Σύνταξη για 6 μήνες μεχρι την πιστοποίηση της αναπηρίας Η διάταξη που αφορά στην καταβολή χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας για 6 μήνες , εφόσον ο συνταξιούχος αναμένει να εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ για την ανανέωση του δικαιώματος χορήγησης της σύνταξης συμπεριλαμβάνεται στο ν. 4144/2013. Η διάταξη για την χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας για 6 μήνες αποτελεί μερική ικανοποίηση του αιτήματος της Ε.Σ.ΑμεΑ. με το οποίο ζητούσε να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει η οικονομική εξόντωση των αιτούντων στα ΚΕΠΑ την πιστοποίηση αναπηρίας τους, προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση σύνταξης ή πάση φύσεως αναπηρικού επιδόματος (προνοιακού, εξωϊδρυματικού, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.). Η Ε.Σ.ΑμεΑ. απευθύνθηκε προς τη Βουλή κατά την ψήφιση της επίμαχης διάταξης και σημείωσε τα εξής: - Το άρθρο 66 ικανοποιεί μερικώς το αναπηρικό κίνημα αφού δεν συμπεριλαμβάνει τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων των οποίων το επίδομα αποτελεί μοναδικό μέσο επιβίωσης. - Η ισχύς του άρθρου 66 λήγει την 31-10-2013 αναιτιολόγητα αφού δεν διαφαίνεται η δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων δυσλειτουργίας των ΚΕΠΑ έως αυτή την ημερομηνία - Το άρθρο 66 δεν λαμβάνει πρόνοια για την ανανέωση του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αιτούντων για την ανανέωση έμμεσης ασφάλισης για λόγους αναπηρίας ή ανανέωσης βιβλιαρίου απορίας κ.λπ. Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο για την εξάμηνη χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας
29/04/2013 - 10:02

Κατάσχεση καταθέσεων για χρέη προς τα ταμεία

Κατάσχεση καταθέσεων για χρέη προς τα ταμεία Σε διάταξη που εντάχθηκε χθες το βράδυ στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται κατασχέσεις καταθέσεων όσων χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον το ποσό των καταθέσεων επαρκεί για να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους. Συγκεκριμένα, οι προσθήκες προβλέπουν πως για χρέη προς τα Ταμεία άνω των 5000 ευρώ, οι οφειλέτες, προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση, θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους, αλλά «περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους». Στη ρύθμιση των 12 δόσεων εντάσσονται τα χρέη άνω των 50000 ευρώ, αντί των 150000 ευρώ, που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση, και τα χρέη άνω των 75000 ευρώ (αντί των 300.000 ευρώ) εντάσσονται στη ρύθμιση των 48 δόσεων. Ομως θα πρέπει, επιπλέον των παραπάνω στοιχείων, να υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ενώ η οικονομική δυσπραγία του να ανταποκριθεί στην εξόφληση της οφειλής του θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ανεξάρτητου εκτιμητή (π.χ. δικηγόρου, ή ορκωτού λογιστή), προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθεί στη ρύθμιση. Ωστόσο, προβλέπεται πως «στην περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηματικών διαθεσίμων, η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και γίνεται άμεσα απαιτητή». Δηλαδή όσοι έχουν επαρκή ταμιακά διαθέσιμα (θα αποδεικνύεται μέσω στοιχείων των τραπεζών), δεν θα εντάσσονται στη ρύθμιση και θα υποχρεώνονται να εξοφλούν άμεσα τις οφειλές τους από τις καταθέσεις τους, είτε οικειοθελώς είτε με κατάσχεση του ποσού. Για παράδειγμα, επιχείρηση που οφείλει εισφορές ύψους 80.000 ευρώ και έχει ταμιακά διαθέσιμα 100.000 ευρώ, κατάσχεται το ποσό των 80.000 ευρώ! Ακόμη, με άλλες τροπολογίες προβλέπεται: Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και χρωστούν έως 5.000 ευρώ, μπορούν δηλώσουν αδυναμία πληρωμής και αντί για 48 δόσεις να ενταχθούν σε ρύθμιση έως 100 δόσεις, με ελάχιστο ύψος δόσης 50 ευρώ. Τίθενται εκτός ρυθμίσεων όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, (όπως προβλέπεται και για τα χρέη προς το Δημόσιο). Βασική προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι «ασφαλιστικές δηλώσεις» (ΑΠΔ) των τελευταίων 5 ετών. Οσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι τις 31/12/2012 και ταυτόχρονα δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1/1/2013, τότε προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση για τα παλιά χρέη, θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα τα χρέη του 2013, όπως ισχύει και για τα χρέη προς την εφορία. πηγη:Ναυτεμπορική
28/04/2013 - 22:19

Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία Πρόσκληση σε όλους όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία να ενταχθούν στην ρύθμιση που ψηφίζεται απόψε στο πολυνομοσχέδιο, απηύθυνε από την Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας εμφατικά: «Είναι η τελευταία ευκαιρία». Κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο κ. Βρούτσης με κατηγορηματικό τρόπο δήλωσε πως «η χώρα δεν θα δει άλλη ρύθμιση» και με το αιτιολογικό ότι είναι η καλύτερη δυνατή κάλεσε τους οφειλέτες να ανταποκριθούν καθώς πρόκειται για σημαντική ευκαιρία. Διευκρίνισε ότι το ΝΑΤ εξαιρέθηκε διότι η ρύθμιση ήταν πολύ ευνοϊκή για τους εφοπλιστές και αν υλοποιούνταν θα κατέρρεε το Ταμείο.
25/04/2013 - 08:27

Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις

Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τη νέα συνταξιοδοτική νομοθεσία Βελτιώσεις στο σώμα του νομοσχεδίου για τη νέα συνταξιοδοτική νομοθεσία, επέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατόπιν υποδείξεων βουλευτών στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Έτσι, ο κ. Σταϊκούρας, συμπεριέλαβε και τα θύματα τρομοκρατίας, ή βίαιου συμβάντος κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει πως για τον υπολογισμό των συντάξεων αναπηρίας των οπλιτών, (όπως επίσης και για τον υπολογισμό του επιδόματος νόσου και αναπηρίας) λαμβάνεται υπόψη αναδρομικά από την 1η Αυγούστου του 2012, ο τότε βασικός μισθός του λοχαγού (1016 ευρώ) και όχι ο ισχύων (928 ευρώ). Σχετικές παρατηρήσεις είχαν επιφυλάξει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Γκόκας και ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης. Επίσης, προβλέπεται πως στους δημοσιονομικούς ελέγχους που μπορούν να διενεργούν ιδιωτικές εταιρείες (κάτι που ισχύει μονάχα για έκτακτες περιπτώσεις), οι έλεγχοι διενεργούνται πάντα παρουσία δημοσιονομικού ελεγκτή ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου. Σημειώνεται πως επισημάνσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, είχαν κάνει ο Προκόπης Παυλόπουλος (ΝΔ) και ο Αλέξης Μητρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ). 'Αλλη ρύθμιση αφορά στο δικαίωμα των καλλιτεχνών που υποβάλλουν αιτήσεις για εξασφάλιση σύνταξης, να επανακριθούν εντός της προσεχούς τριετίας και να τύχουν επανάκρισης για άλλη μία φορά μετά την παρέλευσή της.
24/04/2013 - 20:58

Σύνταξη στα 55 ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι κατοχυρώνουν

Σύνταξη στα 55 ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι κατοχυρώνουν Σύνταξη στα 55 μπορούν να θεμελιώσουν υπό προϋποθέσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι. Απαραίτητα προυποθεση για την θεμελίωση σύνταξης στα 55 αποτελεί το έτος θεμελίωσης δικαιώματος, με μεγάλους κερδισμένους τους άνδρες με ανήλικα που έχουν 25 έτη ασφάλισης μέσα στο 2012. Συμφωνα με τον Διονύση Ρίζο, ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, στο Δημόσιο προβλέπονται τα εξής: • Γυναίκες. Σε περίπτωση που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα για τα 55 με μειωμένη σύνταξη. Ωστόσο την περίπτωση αυτή το «πέναλτι» φτάνει το 4,5% για κάθε έτος πριν από το 60ό. Ετσι, εφόσον η πόρτα εξόδου ανοίξει στα 55, η μείωση θα είναι 22,5%. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως αν η ασφαλισμένη δεν έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα 25 έτη μέχρι το τέλος του 2010, μπορεί να κάνει χρήση του πλασματικού χρόνου των τέκνων και να θεμελιώσει αναδρομικά στο εν λόγω όριο ηλικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει 15 έτη δημόσιας υπηρεσίας. • Γονείς ανηλίκων. Δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικία 55 ετών έχουν οι γονείς ανηλίκων που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012. Είναι απαραίτητη η πλήρωση 25 ετών ασφάλισης (για την οποία μπορεί να γίνει χρήση χρόνου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) και η ταυτόχρονη ύπαρξη ανηλικότητας τέκνου. Ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου 2012. Πρέπει να επισημανθεί πως για όσους γονείς δεν επαρκεί ο χρόνος ασφάλισής τους για την κάλυψη της σχετικής 25ετίας, είναι δυνατή η εξαγορά 5 ετών (από σπουδές, άδεια ανατροφής κ.ά.) και μέχρι 5 ετών από τα τέκνα. Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να συμπληρώσουν την 25ετία και να κατοχυρώσουν το ηλικιακό όριο των 55 ετών. Η σύνταξη στην εν λόγω περίπτωση είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τη στιγμή της αίτησης. • Τρίτεκνοι. Με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης το 2012 οι τρίτεκνοι «κλειδώνουν» την έξοδο στα 55. Ωστόσο, για να πάρουν σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσουν συνολικά 23 έτη ασφάλισης. Οσον αφορά στον χρόνο ασφάλισης και τα πλασματικά έτη, οι πατέρες που το επιθυμούν μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, τον στρατό, τα έτη των σπουδών για θεμελίωση αλλά και προσαύξηση της σύνταξης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα προσμετράται τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση με βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση. Πάντως οι γονείς τριών παιδιών που δεν θα μπορέσουν να θεμελιώσουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 θα ενταχθούν στη γενική κατηγορία, αφού πλέον η δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκές προϋποθέσεις καταργείται. Παλαιοί ασφαλισμένοιΟι παλαιοί ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μπορούν να βγουν στη σύνταξη με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Επομένως, οι άντρες και οι γυναίκες που ξεκίνησαν να εργάζονται σε ηλικία 20 ετών μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 55 εφόσον έχουν 35 έτη ασφάλισης. Αυτό ισχύει για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 ενώ εξαιρούνται όσοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. πηγη:Εθνος
24/04/2013 - 17:36

Δραματική η οικονομική κατάσταση του ΕΤΑΑ

Δραματική η οικονομική κατάσταση του ΕΤΑΑ Δραματική χαρακτηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) την οικονομική κατάσταση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων ΕΤΑΑ και ζητεί από την Πολιτεία να καταργήσει την ανά τριετία υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να μπορούν να καταβάλουν τις εισφορές τους και το ΕΤΑΑ να εισπράττει. Ειδικότερα, κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣΑ, στην οποία παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Χρήστος Σπίρτζης και ο γ' αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Δημήτριος Κωστάκης, ομόφωνα κατέληξαν στο ότι «η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και ειδικότερα η ανά τριετία υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εν μέσω μάλιστα της οξύτατης οικονομικής κρίσης, την οποία βιώνει ολόκληρος ο ελληνικός λαός, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του ΕΤΑΑ καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές». Παράλληλα, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ ότι «η επιβολή προστίμων στους οφειλέτες των ασφαλιστικών Ταμείων, σε συνδυασμό με τη διαρκή επαύξηση των οφειλομένων χρηματικών ποσών λόγω της επιβολής τόκων, έχει ως αποτέλεσμα αφενός την πλήρη εξαθλίωση των ασφαλισμένων, οι οποίοι, σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας να ανταποκριθούν στις κατά τα ανωτέρω οικονομικές τους υποχρεώσεις, κινδυνεύουν να υποστούν ακόμα και αναγκαστική εκτέλεση στην προσωπική τους περιουσία και αφετέρου την οριστική αδυναμία των Ταμείων να εισπράξουν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών». Ακόμη, τονίζεται ότι η «ακολουθούμενη εισπρακτική πολιτική της κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να είναι η πλήρης κατάρρευση του ΕΤΑΑ στο άμεσο μέλλον (ήδη πλήθος συναδέλφων καταγγέλλουν ότι το Ταμείο έχει περιέλθει σε άτυπη “στάση πληρωμών”, μη καταβάλλοντας νοσήλεια, επιδόματα, κλπ, ακόμα και μετά την πάροδο ενός έτους), με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τόσο για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας, όσο και για τη δυνατότητα καταβολής των συντάξεων». Κατόπιν όλων αυτών, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση ότι «ενόψει αυτής της δραματικής κατάστασης και προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καταργώντας την ανά τριετία υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και λαμβάνοντας κάθε δυνατό μέτρο προς ανακούφιση των ασφαλισμένων οφειλετών».
24/04/2013 - 10:57

www.idika.gr Συμπλήρωση ΑΜΚΑ ΑΦΜ

www.idika.gr Συμπλήρωση ΑΜΚΑ ΑΦΜ συνταξιούχων Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε θέτει σε εφαρμογή από σήμερα το απόγευμα στο www.idika.gr τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Απογραφή και Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ», με σκοπό την διευκόλυνση των συνταξιούχων και δικαιούχων μερισμάτων. Ο δικαιούχος σύνταξης/μερίσματος θα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα κάθε σύνταξης που λαμβάνει ή άλλο έγγραφο του Ταμείου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του, να ελέγχει εάν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και σε περίπτωση έλλειψης ενός από τα δύο, να κάνει συμπλήρωση . Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία δεν αφορά τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Η νέα υπηρεσία για το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α www.idika.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) από το απόγευμα της Δευτέρας 1/4/2013 έως το βράδυ της Δευτέρας 8/4/2013.Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της νέας υπηρεσίας οι συνταξιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε www.idika.gr . πατήστε εδω
22/04/2013 - 21:37

Μείωσεις έρχονται στις επικουρικές και στα εφάπαξ

Μείωσεις έρχονται στις επικουρικές και στα εφάπαξ Αλλαγές έρχονται στο εφάπαξ 1,5 εκατομμυρίου ασφαλισμένων, ενώ προ των πυλών είναι νέο κούρεμα από 15% έως 45% στις επικουρικές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία ήδη έχει πραγμτοποιηθεί η πρώτη μείωση κατά 30% στις επικουρικές του Μαρτίου 2013 των ασφαλισμένων στο επικουρικό ταμείο των τροφίμων το οποίο διατηρήθηκε με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Τα κεφάλαια του ΕΤΕΑ χρησιμοποιήθηκαν για εσωτερικό δανεισμό του ΙΚΑ που ήδη ξεπερνά τα 9,5 δισ. ευρώ, ενώ το ταμείο θα κλείσει με έλλειμμα 163 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναμένεται να φέρει μειώσεις στις επικουρικές των ταμείων που έχουν ενταχθεί. Στο μεταξύ ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ -που αποφασίστηκε πριν από λίγους μήνες και επρόκειτο να ισχύσει το 2014- δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα υπάρξουν τροποποιήσεις.
22/04/2013 - 13:59

Από τον Ιούνιο θα κοπούν οι συντάξεις λόγω ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

Από τον Ιούνιο θα κοπούν οι συντάξεις λόγω ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ Κανονικά θα καταβληθούν όλες οι συντάξεις Μαΐου ακόμη κι αν υπάρχουν αποκλίσεις σε ό,τι αφορά τους αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Φορολογικού Μητρώου ΑΜΚΑ και ΑΦΜ . Λόγω της εορτής του Πάσχα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, έδωσε εντολή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ να καταβληθούν κανονικά όλες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει τις συντάξεις που εμφανίζουν αποκλίσεις σε έναν από τους δυο αριθμούς και όχι εκείνες, που δεν είχαν ταυτόχρονα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και οι οποίες έχουν διακοπεί από τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, οι συνταξιούχοι κερδίζουν ακόμη ένα μήνα προκειμένου να συμπληρώσουν κενά που ενδεχομένως υπάρχουν είτε στον ΑΜΚΑ είτε στον ΑΦΜ, καθώς από τον επόμενο μήνα, θα τεθεί σε ισχύ ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 4144/2013 σύμφωνα με τον οποίο γίνεται αυτόματη αναστολή καταβολής κάθε σύνταξης που δεν είναι ταυτοποιημένη με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
22/04/2013 - 13:49

ΗΔΙΚΑ ανοικτή για την απογραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

ΗΔΙΚΑ ανοικτή για την απογραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ Συμφωνα με το υπουργείο Εργασίας κρίθηκε αναγκαίο να αναρτηθεί εκ νέου η ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ στο διαδίκτυο www.idika.gr από αύριο Τρίτη 23-4-2013 , προκειμένου οι συνταξιουχοι να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα εναπομείναντα κενά ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ που αφορούν σε συντάξεις του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης Η εφαρμογή στο ΗΔΙΚΑ για την απογραφή του ΑΜΚΑ η του ΑΦΜ θα παραμείνει αναρτημένη στο διαδίκτυο μέχρι και τις 9-5-2013. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος «Ήλιος», οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται σήμερα στο ενιαίο μητρώο συντάξεων, σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ έχουν σχεδόν μηδενισθεί. Συγκεκριμένα, ενώ στην πρώτη καταγραφή στις 10-12-2012, 560.412 συντάξεις βρέθηκαν χωρίς ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ , στην τελευταία ροή, στις 12-04-2013, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί στις 140.928 συντάξεις. Από τις 4.387.270 συντάξεις που χορηγούνται σήμερα ένα μόνο ποσοστό της τάξης του 1.52% δεν έχει ΑΜΚΑ (δηλαδή 66.859 συντάξεις) και μόλις το 1.69% των συντάξεων δεν έχουν ΑΦΜ (δηλαδή 74.069 συντάξεις). www.idika.gr
22/04/2013 - 08:55

Κανονικά οι συντάξεις σε όσους δεν συμπλήρωσαν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Κανονικά οι συντάξεις σε όσους δεν συμπλήρωσαν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ Με απόφαση του υπουργού Εργασίας θα καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις στους συνταξιούχους δεν συμπλήρωσαν ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ μέχρι της 10 Απριλίου 2013 .Η απόφαση αφορά όλους τους συνταξιούχους (εκτός από τον ΟΑΕΕ που δεν είχαν την υποχρέωση να κάνουν κάποια διόρθωση ) . Συγκεκριμένα απόφαση του υπουργού Εργασίας Κυρ.Βρούτση όσοι είχαν ελλείψεις στοιχείων των ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και είχαν χάσει την προθεσμία για να να συμπληρώσουν τα σωστά στοιχεία του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ θα πάρουν τελικά τη σύνταξη τους ενόψει Πάσχα ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση συνταξιούχος να μείνει χωρίς χρήματα την εορταστική περίοδο .
19/04/2013 - 21:40

Σύνταξη στα 55 με ευνοϊκές διατάξεις

Σύνταξη στα 55 με ευνοϊκές διατάξεις Σύνταξη σε ηλικία 55 ετών δικαιούνται 500.000 ασφαλισμένοι, που μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων και να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας. Μια σειρά νόμων, σύμφωνα με το Έθνος, επιτρέπει την ταχύτερη θεμελίωση δικαιώματος και οδηγεί στην "έξοδο" μέχρι και 12 χρόνια νωρίτερα, καθώς πλέον το γενικό όριο συνταξιοδότησης διαμορφώνεται στο 67ο έτος. Καθοριστικός παράγοντας είναι το έτος θεμελίωσης δικαιώματος, καθώς οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις αφορούν όσους "κλείδωσαν" δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 ή του 2012 (ανάλογα με την περίπτωση). Για τη θεμελίωση δικαιώματος υπάρχουν δύο "ταχύτητες", καθώς για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων αρκούν μόνο τα έτη ασφάλισης, ενώ για άλλες ομάδες απαιτείται η παράλληλη συμπλήρωση και του ορίου ηλικίας. Κερδισμένες είναι οι μητέρες με ανήλικα παιδιά που μπορούν υπό προϋποθέσεις να πάρουν είτε πλήρη είτε μειωμένη σύνταξη στα 55 (ανάλογα με το πότε είχαν θεμελιώσει δικαίωμα). Ευνοϊκές ρυθμίσεις για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη ισχύουν και για μεγάλες κατηγορίες γυναικών (που δεν έχουν ανήλικα). Αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τους άνδρες, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου στα 55. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2012, ενώ ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν και για τους τρίτεκνους (με 20ετία το 2012). Στο ΙΚΑ, σύνταξη στα 55 δικαιούνται οι άνδρες που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης -εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα- μέχρι το τέλος του 2010. Να επισημανθεί πως όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά έχουν ενιαία όρια συνταξιοδότησης σε όλα τα Ταμεία. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 (όπου προβλέπεται μειωμένη δίνεται στα 62), ενώ εναλλακτικά η πόρτα εξόδου ανοίγει με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικίας 62 ετών. πηγη:news247.gr
19/04/2013 - 17:03

Απογραφη ΑΜΚΑ ΑΦΜ συνταξιούχων στο idika.gr

Απογραφη ΑΜΚΑ ΑΦΜ συνταξιούχων στο idika.gr Ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας για την απογραφή και την συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για τους συνταξιούχους και δικαιούχους μερισμάτων.Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε θέτει σε εφαρμογή από σήμερα το απόγευμα στο idika.gr τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Απογραφή και Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ», με σκοπό την διευκόλυνση των συνταξιούχων και δικαιούχων μερισμάτων. Ο δικαιούχος σύνταξης/μερίσματος θα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα κάθε σύνταξης που λαμβάνει ή άλλο έγγραφο του Ταμείου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του, να ελέγχει εάν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και σε περίπτωση έλλειψης ενός από τα δύο, να τα συμπληρώνει. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία δεν αφορά τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.Η νέα υπηρεσία για το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α (www.idika.gr) και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) από το απόγευμα της Δευτέρας 1/4/2013 έως το βράδυ της Δευτέρας 8/4/2013.Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της νέας υπηρεσίας οι συνταξιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε (www.idika.gr). πατήστε εδω
19/04/2013 - 16:23

Στα 2,5 δισ. το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων

Στα 2,5 δισ. το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων Τα 2,5 δισ. ευρώ και το 1,5 δισ. ευρώ αγγίζει η εκτίμηση του ελλείμματος στα ασφαλιστικά ταμεία και στον ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα, σύμφωνα με την εισήγηση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) στο 29-ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριό της που έγινε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Η εισφοροδιαφυγή κοστίζει ήδη 6,5 δισ. ευρώ στο σύστημα, εξαιτίας του PSI η περιουσία των ταμείων μειώθηκε κατά περίπου 12 δισ., οι κενές θέσεις προσωπικού αγγίζουν το 40%, ενώ για την έκδοση σύνταξης απαιτούνται από 12 μήνες έως και 3 χρόνια. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ασφαλιστικά Ταμεία υποστηρίζουν ότι ο Οργανισμός κάνει κάθε μήνα αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσει τις συντάξεις και επαναλαμβάνουν ότι ήδη κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, υπήρξε υστέρηση εσόδων κατά 14% σε σχέση με το 2012 και ενώ η εκτίμηση του προϋπολογισμού ήταν της τάξης του 7%. Επιπλέον το ΙΚΑ για τις συντάξεις κάθε μήνα χρειάζεται περί τα 800 εκατ. ευρώ με τον αριθμό των συνταξιούχων να αυξάνεται συνεχώς, ενώ κάθε χρόνο υποβάλλονται περίπου 145.000 νέες αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι απώλειες του ιδρύματος από την ανασφάλιστη εργασία μέχρι σήμερα αγγίζουν το 36% με τις συνολικές απώλειες για το ασφαλιστικό σύστημα να ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ. Τα στελέχη της Ομοσπονδίας αποδίδουν μεγάλο μέρος των προβλημάτων στις μειώσεις μισθών και θέσεων εργασίας από τις οποίες το ΙΚΑ έχει απώλειες άλλα 1,5 δισ. ευρώ το 2013, ενώ ποσοστιαία, κάθε μονάδα ανεργίας προκαλεί απώλεια εσόδων 250 εκατ. ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 8 δισ. ευρώ και από ανενεργές επιχειρήσεις στα 4,5 δισ. ευρώ. Το ίδιο «γκρίζα» περιγράφεται η εικόνα, για τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, σε σύνολο 774.000 ασφαλισμένων το 2012, οι 380.000 ενεργοί ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν εισφορές και οι οφειλές έχουν φθάσει στα 5,9 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ το 2011. Ακόμη, 196.000 ασφαλισμένοι διέκοψαν την ασφάλισή τους στο Ταμείο αφήνοντας οφειλές 1,5 δισ. ευρώ ευρώ, ενώ περίπου 35.000, διέκοψαν τις εργασίες τους τον τελευταίο χρόνο. Ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δεν καταβάλλει τις εισφορές του στον ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα οι απλήρωτες εισφορές στο Ταμείο να φτάνουν στα 7,4 δισ. ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2009. Η μείωση των εσόδων από τις εισφορές έχει υπερβεί το 30% και το έλλειμμα του Οργανισμού αναμένεται να φτάσει τα 830 εκατ. ευρώ. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Ταμεία υποστηρίζουν επίσης ότι πρόβλημα στον προϋπολογισμό τούς προκαλεί και η πρόταση για ακύρωση της εισφοράς επί του τζίρου των επιχειρήσεων η οποία είχε ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2013, για ποσό 150 εκατ. ευρώ ή 600 εκατ. ευρώ συνολικά για τα έτη 2013 και 2014. Όσον αφορά τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι συνολικές οφειλές στον ΟΓΑ, ήταν περίπου 730 εκατ. ευρώ έως τις 31/12/2012 και οι καθυστερούμενες εισφορές του 2012 ανέρχονται σε 508 εκατ. ευρώ. Αυτήν τη στιγμή στον ΟΓΑ υπάγονται 624.970 ασφαλισμένοι και 1.149 ενεργές επιχειρήσεις. Ο Οργανισμός καλύπτει 624.934 συνταξιούχους γήρατος Έλληνες υπηκόους και 60 αλλοδαπούς. Επίσης 112.218 συνταξιούχους αναπηρίας Έλληνες και 98 αλλοδαπούς, 5.249 ανασφάλιστους Έλληνες και 1.834 αλλοδαπούς. Καλύπτει τέλος 16.366 επιδοματούχους (τρίτεκνοι - πολύτεκνοι). Με μέσο όρο οφειλών τα 2.500 ευρώ, οι ασφαλισμένοι χωρίς καθυστερούμενες εισφορές, αντιστοιχούν ήδη στο 50,17% του συνόλου έναντι 58% το 2012. Οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση αντιστοιχούν στο 2,98% έναντι 6% το 2012, οι ασφαλισμένοι που καθυστερούν τις εισφορές τους φθάνουν το 46,18% του συνόλου έναντι 36% το 2012, ενώ εκείνοι που έχουν ζητήσει να ενταχθούν σε ρύθμιση είναι μόλις το 0,67% του συνόλου. Με αυτά τα δεδομένα η ΠΟΠΟΚΠ εκτιμά ότι θα υπάρξει νέος γύρος μείωσης συντάξεων. Η αρχή θα γίνει με τις επικουρικές συντάξεις, με την καθιέρωση κοινών όρων και παροχών στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης που καλύπτει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με 2,5 εκατ. ενεργούς ασφαλισμένους και 1.025.000 συνταξιούχους. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ασφαλιστικά Ταμεία τάσσονται τέλος εναντίον των επαγγελματικών Ταμείων και της εσωτερικής ανακατανομής των πόρων του συστήματος, με οριζόντιες περικοπές και υπέρ της «δημόσιας καθολικής επικουρικής ασφάλισης». Υποστηρίζουν μάλιστα, ότι στις αναλογιστικές μελέτες των τεσσάρων Ταμείων που έμειναν εκτός ΕΤΕΑ και μετασχηματίστηκαν σε Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικού Δικαίου, γίνεται ιδιαίτερη μνεία για αναγκαστικές μειώσεις από 15% έως 44%, ώστε να καταστούν μελλοντικά βιώσιμα. Αναφέρουν επίσης το παράδειγμα του Ταμείου Ασφαλισμένων στην Εμπορία Τροφίμων όπου με την καταβολή της σύνταξης Απριλίου εφαρμόστηκε μείωση κατά 30% για ποσά πλέον των 100 ευρώ. Όσον αφορά τα εφάπαξ βοηθήματα η Ομοσπονδία εκτιμά ότι θα υπάρξουν και νέες μειώσεις 20% κατά μέσο όρο, από το 2014 (τα εφάπαξ έχουν ήδη μειωθεί από 2% έως και 83% ανά ταμείο). πηγη:ΑΠΕ
19/04/2013 - 14:11

Πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων ανασφάλιστων

Πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων ανασφάλιστων Η Περιφέρεια Αττικής, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Σγουρό, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της, χρηματοδοτεί εξολοκλήρου πρόγραμμα παροχής ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης ανασφάλιστων γυναικών με ψηφιακή μαστογραφία, και ανασφάλιστων ανδρών και γυναικών με μαγνητική τομογραφία, βάσει προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Θεοδόση Πελεγρίνη. Το εν λόγω πρόγραμμα εκτελείται από τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Δημήτριος Α. Κελέκης, Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ) στο: ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Παπαδιαμαντοπούλου 20 115 28 – ΑΘΗΝΑ Για τηλεφωνικά ραντεβού απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2107227488- 2107258550 Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας ή Οικονομικής Αδυναμίας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο Δήμο. Παραπεμπτικό ιατρού για την αιτούμενη εξέταση.
17/04/2013 - 15:57

Συντάξεις δημοσίου Μαϊού 2013

Συντάξεις δημοσίου Μαϊού 2013 Με τις συντάξεις δημοσίου μηνός Μαΐου 2013 (κατάθεση τελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Απριλίου 2013) θα πληρωθούν: Πολιτικοί συνταξιούχοι 1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 30/9/2012 2) Υπουργείο Παιδείαςπρωτόκολλα μέχρι 10/8/2012 3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙπρωτόκολλα μέχρι 30/9/2012 4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)πρωτόκολλα μέχρι 9/10/2012 Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών 1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 3-8-2012 2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 18-8-2012 3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 30-9-2012 *** ΣημείωσηΕπισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τις συντάξεις Μαΐου 2013 .
16/04/2013 - 19:33

Πρόγραμμα για περίθαλψη ανασφάλιστων απο την Ιατρική Σχολή Αθηνών

Πρόγραμμα για περίθαλψη ανασφάλιστων και απόρων απο την Ιατρική Σχολή Αθηνών Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και τον τομέα Ψυχολογίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία, υλοποιώντας πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής , οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής περίθαλψης απόρων ανασφάλιστων και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής. Στόχος του προγράμματος «Σύμμαχοι Υγείας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει αναλάβει την ευθύνη σχεδιασμού και συντονισμού της πρωτοβουλίας, καθηγητή Γιάννη Τούντα, είναι να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για ιατρο-ψυχο-κοινωνική φροντίδα ατόμων, που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν επαρκώς την ιδία συμμετοχή τους σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι « Σύμμαχοι Υγείας», αποσκοπούν και στην ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. δημοτικά πολυιατρεία, πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», κ.α.), παρέχοντας εθελοντική εργασία και προσφέροντας δωρεάν αγαθά και υπηρεσίες, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς υγείας και πρόνοιας. Όπως εξήγησαν οι «Σύμμαχοι Υγείας», θα συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με ενδιαφερόμενους Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και με άλλους φορείς που παρέχουν ανθρωπιστική ιατρο-ψυχο-κοινωνική φροντίδα και μέσω αυτών θα προσδιορίζονται τα άτομα που θα είναι αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμματος. Την οργάνωση αυτών των υπηρεσιών υποστηρίζει το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, το οποίο αποτελεί συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κέντρο αναφοράς του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και στο οποίο προΐσταται ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας. Η Επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας θα καταγράψει ως «Συμμάχους Υγείας» τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τους επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και στο οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει εθελοντικά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή άτομο επιθυμεί να συνδράμει στην ανθρωπιστική αυτή προσπάθεια. Ειδικότερα, ένας επαγγελματίας υγείας (ιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής, φαρμακοποιός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κτλ.) μπορεί να προσφέρει με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και την εμπειρία του στην ενίσχυση των ιατρο-ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων ή άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων, ένας μη επαγγελματίας υγείας μπορεί να προσφέρει σε κοινωνικό επίπεδο, εξυπηρετώντας ανάγκες ατόμων που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι, σε εξωτερικές εργασίες, κ.α. και εταιρείες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα π.χ. φάρμακα, τρόφιμα κ.α., στο πλαίσιο του προγράμματος. Κάθε «Σύμμαχος υγείας» θα είναι εφοδιασμένος με ειδική κάρτα μέλους την οποία πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.symmaxoiygeias.uoa.gr ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-7482015, 210-7487564
15/04/2013 - 11:37

Αλλαγές στα εφάπαξ του δημοσίου εως το τέλος 2013

Αλλαγές στα εφάπαξ του δημοσίου εως το τέλος 2013 Περισσότεροι από ενα εκατομμύριο μισθωτοί του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών αλλά και του ιδιωτικού τομέα που ασφαλίζονται σε Ταμεία Πρόνοιας, θα υποστούν τις αλλαγές που έρχονται ως το τέλος του 2013 στο εφάπαξ. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι αλλαγες στα εφάπαξ, τη δεδομένη στιγμή αφορά περισσότερους από 100.000 ασφαλισμένους οι οποίοι βρίσκονται στην πόρτα εξόδου για άμεση συνταξιοδότηση έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Πάντως όπως προκύπτει από την έρευνα της εφημερίδας, στο σύνολο των ταμείων, το εφάπαξ αφορά ,670.000 υπαλλήλους στο δημόσιο, 130.000 εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ, 60.000 τραπεζοϋπαλλήλους και περίπου 500.000 στον ιδιωτικό τομέα. Η αδυναμία εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από το 2014, συνεπάγεται νέες περικοπές. Ωστόσο, έχουν εξαιρεθεί δεκάδες Ταμεία και κυρίως αυτά των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, μέχρι νεοτέρας. Αναφορικά με το εφάπαξ των ασφαλισμένων του Δημοσίου, στο εξής, όσοι αποχωρούν για σύνταξη, θα το λαμβάνουν μειωμένο κατά 38% σε σύγκριση με το ποσό που θα έπαιρναν αν δεν υπήρχε καμία μείωση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μειώσεις που προβλέπει ο νόμος 4093, ισχύουν μόνο για όσα Ταμεία είναι σε αρνητική θέση και έχουν μεγάλα ελλείμματα. Οι μειώσεις που ισχύουν ήδη στα εφάπαξ που χορηγούν 21 Ταμεία Πρόνοιας δημοσίου, ιδιωτικού τομέα προβλέπουν μειώσεις από 1,94% έως 83%.

Η Επικαιρότητα Τώρα